Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    biosféra
Článek
    Acid deposition
    Biogeochemical balance as a prerequisite to ecological stability: a model for the Křivoklátsko Biosphere Reserve, Czechoslovakia
    Biomonitoring říčního systému povodí Odry
    Critical loads and dynamic modelling to assess european areas at risk of acidification and eutrophication
    Červi a voda. Vodní režim krajiny a půdní organizmy
    Fyzikální pole Země a geologicko-environmentální vědy
    Global Change in the Mountains
    Krajina jako dynamický, živý systém - člověk řídí toky energie, vody a látek v krajině
    Nový mezinárodní program studia globálních změn a geologie
    Připravovaný bilaterální národní park Česko-Saské Švýcarsko (Sächsich-Böhmische Schweiz). Část II
    Small Catchment Research
    Stroncium 90 v půdách České republiky
    Třeboňské pískovny
    UNESCO's MAB and prospects of cooperation with IGCP
    Vliv magnetosféry na geochemické procesy v litosféře a troposféře
    Vliv řízeného hnojení na jakost vody Matějovského rybníka
    Základní mechanismy transportu As mezi jednotlivýni složkami jeho biogeochemického cyklu