Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    bioturbace
Článek
    Bioerosion and bioturbation of weathered metavolcanic rock (Cretaceous, Czech Republic)
    Biogenní přepracování holocenních a recentních nivních usazenin v České republice
    Biogenní přepracování povodňových sedimentů v Praze - geologická specifika městské aglomerace
    Bioturbation of claystones of the Most Basin in the Bílina Quarry (Miocene, Czech Republic)
    The Cretaceous biogenic structures created in Triassic sandstones (Devět Křížů at Červený Kostelec, NE Bohemia, Czech Republic)
    Evoluce názorů na evoluci půd : aneb Cesta tam, ještě kousek dál a trochu zpátky
    Fauna svrchních poloh spongilitických pískovců (opuk) na jižním Džbánu (česká křídová pánev)
    Fosilní stopy a ichnostavba glaukonitických pískovců svrchní křídy u Vamberka (východní Čechy) : (14-13 Rychnov nad Kněžnou)
    Geologie, geomorfologie a přírodní poměry paleolitické lokality Tmaň
    Ichnofabric and substrate consistency in Upper Turonian carbonates of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic)
    Ichnofabrics of (?Oligocene) silcretes at Kryry and Dětaň, Western Bohemia, Czech Republic
    Ichnofabrics of the Upper Cretaceous fine-grained rocks from the Stołowe Mountains (Sudetes, SW Poland)
    Ichnofosilie v horninách předpokládaného spodnokambrického stáří ve vrtu Měnín-1 na jižní Moravě (24-43 Šlapanice)
    Ichnostavba (bioturbace a bioeroze) spraší v severním okolí Prahy (12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Lower Cambrian siliciclastic sediments in Southern Moravia (Czech Republic) and their paleogeographical constraints
    Lower Carboniferous ichnofabrics of the Culm facies: a case study of the Moravice Formation (Moravia and Silesia, Czech Republic)
    Nález ichnofosilie Chondrites Sternberg, 1833, ve "Scyphocrinitovém horizontu" (devon Barrandienu) (12-41 Beroun)
    Nález ichnofosilie Zoophycos ichnosp. v ponikelském souvrství (svrchní frasn, jižní Morava)
    Nález ichnofosilií v třenickém souvrství (tremadok, ordovik Barrandienu) od Libečova (12-41 Beroun)
    A present-day state of the ichnological research of the Carboniferous to Permian limnic basins in the Bohemian Massif
    Sedimentary, biological and isotopic record of Early Aptian paleoclimate event in the Pieniny Klippen Belt, Slovak Western Carpathians
    The Trace fossil Chondrites in uppermost Jurassic-Lower Cretaceous deep cavity fills from the Western Carpathians (Czech Republic)
    Trace fossils and bioturbation in the lower part of the Šárka Formation at Praha-Červený vrch Hill (Ordovician, Barrandian area, Czech Republic)
    Trace fossils and ichnofabrics across the Volkhov depositional sequence (Ordovician, Arenigian of St. Petersburg Region, Russia)
    Trace fossils from the Letná Formation (Ordovician, Czech Republic)
    Vend na jižní Moravě?
    Vrtavá činnost hmyzu ve skalních městech Českého ráje