Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    bismut
Článek
    Atmospheric pollution by bismuth, antimony and lead since the Bronze Age in Central European lake cores dated by 210Pb and 14C
    Beyerit z Jáchymova v Krušných horách
    Genetický význam myrmekitových struktur zlata a bismutu
    Geochemie průvodních prvků sulfidů
    Mineralogy of the Niederschlema-Alberoda U-Se-polymetallic deposit, Erzgebirge, Germany. III. First indication of complete miscibility between tennantite and giraudite
    Nálezy antimonu na hořícím odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Příspěvek ke krystalochemii nových přírodních fází s bismutem
    Vazba zlata na sulfidy na ložisku Mokrsko
    Výskyt Pd-Bi-Te mineralizace na ložisku měďnato-niklových rud Staré Ransko (23-22 Ždár nad Sázavou)