Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    boreál
Článek
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 6. část, Časný holocén - velké migrace, nástup lesa a teplomilných druhů
    Postglaciální souvrství v převisu na západním svahu Kobyly u Koněprus
    Sedimenty v údolích a jejich význam pro řešení současných záplav
    Využití pylové analýzy při řešení problematiky chronologie sesuvů : (25-23 Rožnov, 26-11 Jablunkov)