Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    boulangerit
Článek
    Boulangerit ze Štěpánovského rudního revíru, západní Morava (revize antimonitu)
    Nový nález boulangeritu v Koroužném
    Polymetalické zrudnění v mirovickém metamorfovaném ostrově