Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    bournonit
Článek
    Bournonit a uranofán z Bukova u Bystřice nad Pernštejnem (uranové ložisko Rožná)
    Bournonite from Krásná Hora
    Mineralogická charakteristika výskytů bournonitu na Bytízských polymetalických žilách (uranové ložisko Příbram)
    Raman spectra of isolated and interconnected pyramidal XS3 groups (X = Sb,Bi) in stibnite, bismuthinite, kermesite, stephanite and bournonite