Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    brázda bukovská
Článek
    Deformácia a kinematika miocénnej strižnej zóny severnej časti Malých Karpát (Bukovská brázda, hrabnícke súvrstvie)