Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    brekcie
Článek
    Arzenem bohatá minerální asociace z granitu na Hoře Svaté Kateřiny : 02-31 Litvínov
    Astroblém Lake Bosumtwi, Ghana - matečná struktura tektitů Pobřeží slonoviny: kryptoexplozivní subsidenční kaldera
    Bericht 2005 über fazielle und mikropaläontologische Untersuchungen der "Ischler Brekzie" im Kaiser-Franz-Josef-Erbstollen auf Blatt 96 Bad Ischl
    Carnian reef biota from a megabreccia of the Hawasina Complex (Al Alqil, Oman)
    Dajki klastyczne i brekcje sejsmotektoniczne w utworach permu basenu Nachodu (Sudety Środkowe)
    Doplnky k stratigrafii karbonátových brekcií typu Kržĺa v Malých Karpatoch
    Early Cretaceous sedimentary changes in West-Carpathian area
    Fragmenty hematit-karbonátových rud lahndillského typu v polymetalickém sulfidickém zrudnění ložiska Zlaté Hory-východ
    Geochemie komínové brekcie na Linhorce u Třebenic
    Geologické střípky kolem proslulé brdské kóty 718,8
    Impakty pevných těles, historická realita (ale i budoucnost) bez příkras
    Intraformační brekcie na VMG v Bílině
    Kde byl korálový útes ve zlíchovském souvrství středočeského devonu? : 12-24 Praha, 12-41 Beroun, 12-42 Zbraslav
    Magmaticko-hydrotermálne a hydrotermálno-explozívne brekcie centrálnej vulkanickej zóny Javoria
    Metallogenic position of breccia-related granite bodies and tin ore deposits at the north-western border of the Bohemian Massif (Krušné hory-Krásný les area)
    Mikromorfologické studium křemičitých durikrust
    Mineralogie karlovarské vřídelní desky a jejího podloží
    Nová litofacie koněpruských vápenců v koněpruském devonu
    Paleokarst breccias of the Biele hory Mts. (Malé Karpaty Mts., Western Carpathians)
    The povondraite occurrence in Alto Chapare, Cochabamba, Bolivia
    Proterozoické karbonáty a jejich silicifikované ekvivalenty
    Struktur-Stoff-Modellierung von Kataklasit-Subvulkanit-Komplexen im Erzgebirge (DDR/ČSSR)
    Svahová karbonátová sedimentace ve spodním karbonu Drahanské vrchoviny (24-21, Jevíčko)
    The Ševětín astrobleme - product of an impact, tectonic style or cryptovolcanism?
    Tercierní uhlonosné relikty v ústecké části severočeského hnědouhelného revíru
    Thinning and fining-upward megasequences in Middle Devonian carbonate slope deposits, Moravia, Czech Republic
    Tvary reliéfu na permských sedimentech orlické pánve
    Vápenité nanofosilie v sedimentech lomu Kurovice
    Volcanism on Anafi island : short living, extensional, hydromagmatic volcanism in the central part of the South Aegean volcanic chain (Greece)
    Vratislavický zlom - nový odkryv u Liberce v severních Čechách : 03-14 Liberec
    Výskyt antofylitu v zářezu budované dálnice u Sudoměřic
    Vznik holocenních suťových brekcií ve středočeské oblasti a jejich erozní postižení (12-14 Rakovník, 12-24 Praha, 12-32 Zdice, 12-41 Beroun, 12-42 Zbraslav)