Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    brněnský masiv
Článek
    3D-Tectonics of the Devonian Rocks near the Adamov Town (the Brno Massif)
    Amfiboly z dioritů metabazitové zóny brněnského masívu jako indikátory jejího metamorfního vývoje (24-32 Brno, 24-34 Ivančice)
    Amfiboly z xenolitu metagabra (Bystrc-Bosonohy) (24-32, Brno)
    Anenský mlýn
    Babí lom
    Bazické žíly s pyroxenem v okolí Blanska : 24-32 Brno
    Blansko-Dolní Lhota
    The Brno Massif: a section through the active continental margin or a composed terrane?
    The Brno massif: geological setting
    The Brno massif: variscan reactivation of a Cadomian active continental margin
    The correlation of granitoids of Brno Massif by results of chemic-geochemical researches
    Czech-Italian Geomorphological and Geological Workshop in 1998
    Devonské vápence zvrásněné s granodiority brněnského masivu v okolí Valchova
    Dual Variscan thrusting in the Brno Massif (eastern margin of the Bohemian Massif, Czech Republic)
    Exploitation of rocks from the Brno Massif for polished stone industry, South Moravia (Czech Republic)
    Fluviální sedimenty mezi Jinačovicemi a Kuřimí
    Formation of colloidal silica and alumina during experimental granodiorite weathering
    Genetické aspekty fluoritové mineralizace u Rakšic v brněnském masivu (24-33 Moravský Krumlov)
    Geophysical Manifestation of the Metabazite Zone of the Brno Massif
    Granite landforms in South Moravia (Czech Republic)
    The granite landscape of the Krumlovský les Forest, south Moravia an example of a variety of structural controls
    Highly Fractionated, Garnet-bearing Granites from the Brno Massif
    Impact of the tectonic evolution of the Western Carpathians on the Brno Massif
    Influence of the climatic factors on radon activity concentration in the rocks of the city Brno area - testing
    Kalium-argonové datování bazaltové žíly ze Želešic (brněnský masiv) (24-34 Ivančice)
    Konfrontace morfotektonické a strukturně-tektonické analýzy křehkého porušení brněnského masívu v širším okolí Ivančic
    Kontakt metabazitové zóny a granitoidů brněnského masivu v Grohově ulici v Brně (24-34 Brno-jih)
    Kuřim - old quarry near railway
    Kvartérní sedimenty a svahové procesy v oblasti Kohoutovické vrchoviny na západním okraji Brna
    Locality No.3 - Kníničky near Brno : Tourmaline aggregates in altered aplite and diorite and in hydrothermal veins - Tourmaline minerals: dravite
    Mafic microgranular enclaves from granitoids of the Brno Massif exposed in the vicinity of Blansko
    Mafické enklávy z granitoidů vystupujících v širším okolí Blanska
    Magnetitová mineralizace v amfibolitech brněnského masivu, Česká republika
    Minerální asociace vesuvianu z karbonátových a vápenato-silikátových hornin na Moravě a ve Slezsku
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermální kalcit-baryt-chloritové mineralizace od Adamova (Brněnský masiv)
    Morfostrukturní analýza Červeného kopce v Brně
    Mramory uzavřené v amfibolitech brněnského masivu u Želešic (jižní Morava) (24-34 Ivančice)
    Mramory v metadioritové subzóně brněnského masivu (24-34 Ivančice)
    Nález karbonátové horniny v lomu u Omic (brněnský masiv) (24-34 Ivančice)
    Nástin tektonické stavby severní části Moravského krasu (24-23 Protivanov)
    Němčice I
    The Neoidic Fluorite Mineralization in the Brno Massif: Interaction between Fluid and Rock
    Nové nálezy z erlánů u Moravských Bránic
    Nový výskyt magmatické žíly s pyroxenem v brněnském masivu (lokalita Blansko-Čertův Hrádek)
    Opálenka
    Origin of the neoidic fluorite mineralization in the Brno Massif, Czech Republic: cathodoluminescence, REE, fluid inclusion and stable isotope study
    Paleomagnetyzm kadomskiej intruzji ryolitowej i przecinającej ją żyły bazaltowej z kamieniołomu Želesice (masyw Brna)
    Peraluminous Whole-Rock Chemistry versus Peralkaline Mineralogy of Highly Fractionated, Garnet-bearing Granites from the Brno Batholith
    Petrografie a geochemie metagaber od Pucova (moravikum) a z Omic (brněnský masív) (24-31 Velké Meziříčí)
    Petrologické studium hádského slepence provenience a genetický význam exotických valounů
    Petrology and origin of the red granite pebbles from the Moravian Karst of the Brno Massif, Czech Republic
    Petrology of the oldest polymict conglomerate at the eastern margin of the Rhenohercynian zone: evidence for initial rifting of the Brunovistulian terrane in Moravia
    Petrophysical Properties of the Brno Massif and their Tectonic Implications
    Poznámky ke koncepcím strukturního plánu jižní části brněnského masivu : 24-34 Ivančice
    Předkřídové zvětrání brněnského masivu u Boskovic (24-23, Protivanov)
    Pseudomorfózy Fe-vermikulitu po krystalech biotitu z granodioritů berněnského masivu - krystalochemie, inkluze a alterace
    The relation Between K-Feldspar and Plagioclasse Observed Using CL
    Relics of a Proterozoic, early-Panafrican back-arc-basin ophiolite iin the Brno Massif, eastern Czech Republic
    Relics of an early-Panafrican metabasite-metarhyolite formation in the Brno Massif, Moravia, Czech Republic
    Revize a stratigrafické zařazení terciérních sedimentů v depresích severně od Brna (24-32 Brno, 24-41 Vyškov)
    Rhyolite Related to Panafrican Granite in the Brno Massif (Czech Republic)
    Skalka - Zlatý potok
    Spinelidy v brněnském masivu
    The stability relations of supporting systems of bridges and tunnels in stress fields of gravitational loosening zones (on the example of the Ivančice viaduct, south Moravia)
    Structural profile through the Brno massif
    Strukturně-geologická charakteristika němčicko-vratíkovského pruhu
    Studium optických anomálií v granátech z Ca-skarnů brněnského, šumperského a žulovského masivu : 14-22 Jeseník, 14-41 Šumperk, 24-34 Ivančice
    Studium těžkých minerálů v bazálních klastikách sp. paleozoika na JV Moravy
    Styk brněnského masivu a devonu Moravského krasu a jeho tektonický význam (24-23, Protivanov)
    Svahové procesy na západním svahu Hobrtenek v Kohoutovické vrchovině na západním okraji Brna
    Tektonika výskytu devonu u Adamova (24-32 Brno)
    Thermal history of the Paleozoic in the SE Bohemian Massif in respect to Variscan orogeny
    Tourmaline-bearing versus axinite-bearing veins within metabazite zone, Brno batholith, Czech Republic; role of CO2
    Tourmalines of the Metabasite Zone, Brno Batholith
    Valchov
    Výsledky gama-spektrometrického studia krystalinika Hornomoravského úvalu (24-22 Olomouc, 24-24 Prostějov)
    Zhodnocení vlivu vybraných faktorů na výši transmisivity hornin krystalinika v jv. části Českomoravské vysočiny : 23-23 Jihlava, 23-24 Polná, 23-32 Kamenice nad Lipou, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-42 Telč, 23-44 Moravské Budějovice, 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-31 Velké Meziříčí, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice, 33-12 Nová Bystřice, 33-21 Slavonice, 33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice
    Želešice - abandoned quarry