Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    brunnie
Článek
    Analýza napěťového pole ze střižných zón se stylolity na lokalitě Babí lom u Brna
    Anomalous geomagnetic fields of internal origin in Czechoslovakia
    Basalt dykes of the Brno massif, Moravia, Czech Republic
    Bericht 1992 über geologische Aufnahmen auf Blatt 9 Retz
    Bericht 1992 über geologische Aufnahmen auf Blatt 22 Hollabrunn
    Brněnská kotlina - dvojitý prolom se středním pásmem hrásťových ker: problémy vymezení a geneze
    Brněnský masív
    The correlation between the Nectava gneisses and granodiorites of the northern part of the Brno massif
    Deep Reflection Seismic Profiling in Czechoslovakia - the ČESLOKORP (Czechoslovak Crustal Reflection Profiling Project)
    The development of the Carboniferous accretionary wedge in the Moravian-Silesian Paleozoic Basin
    Devonské pánve při okraji východní Avalonie na Moravě
    Dílčí výsledky izotopického a mikrochemického studia sulfidů z brněnského masívu (24-32, Brno; 24-14, Boskovice)
    Eastern Boundary of European Variscides : Large-Scale Oblique Continental Collision Zone
    Epidot v horninách brněnského masivu
    Evidence for the reworking of Cadomian crust in variscan granitoids of Central Europe (South Bohemian Pluton, Bohemian Massif, Austria) : zircon Pb-Pb and U-Pb study
    Evolution of Lugosilesian Orocline (North-eastern periphery of the Bohemian Massif): Kinematics of Variscan deformation
    Evolution of nappes in the eastern margin of the Bohemian Massif: a kinematic interpretation
    Geodynamic model of evolution of Lugosilesian orocline of European Variscan orogeny belt
    Geofyzikální obraz řečkovicko-kuřimské deprese
    Geological constraints on the GPS and precice [i.e. precise] levelling measurements along the Diendorf-Čebín tectonic zone
    Hydrogeologie krystalinika jihozápadní Moravy
    Igneous Activity (Cadomian Plutonism in the Moravo-Silesian Basement). Autochthon. Moravo-Silesian Zone
    Inverted metamorphic zonation in a basement-derived nappe sequence, eastern margin of the Bohemian Massif
    Inverzní metamorfní zonalita na jv. okraji Českého masívu - výsledek variského progresívního násunu
    Ke genezi a charakteru kompresních struktur hornoslezské černouhelné pánve
    Ložiska těžké ropy ve ždánické oblasti
    Ložisko kaolínu Únanov na Znojemsku
    The mantle rocks of the Dyje massif and their relation to the Moravicum and Brunovistulicum
    Minerály z omického kamenolomu
    Moravo-Silesian region
    The nappe structure in the Svratka dome
    Nové poznatky o geologii brněnského masívu jižně od Černé Hory (24-14 Boskovice)
    Nový nález fluoritu u Rakšic jjz. od Brna a význam fluoritové mineralizace pro tektoniku brněnského masivu (24-33, Moravský Krumlov)
    Petrochemie a klasifikace granitoidních hornin brněnské jednotky (24-32 Brno, 24-35 Ivančice, 24-22 Olomouc, 34-11 Znojmo, 33-13 Dyjákovice, 34-12 Pohořelice)
    Petrografická charakteristika hornin ze štoly ražené pod Chocholou (24-32 Brno)
    Position of the Brunovistulicum in the geological structure of Europe
    Propustnost eluvií skalních hornin
    Příspěvek ke stáří miocenních sedimentů v okolí Moravských Bránic (24-34 Ivančice)
    Serpentine-group minerals in ultrabazic rocks of the Brno massif (the Bohemian Massif) metabasite zone
    Skarns in West-Moravian amphibolites
    Spodnokarbonské vápence při západním okraji brněnského masívu (24-14, Boskovice)
    Střet zájmů na lokalitě Leskoun
    Tektogeneze flyšového pásma a jeho podloží na území středomoravského bloku (východní Morava) (24-42 Kojetín, 24-44 Bučovice, 34-22 Hodonín, 25-31 Kroměříž, 25-33 Uherské Hradiště, 25-34 Luhačovice a 35-12 Strání)
    Tektonický význam boskovické brázdy
    Trondhjemity brněnského masívu (24-32 Brno)
    Variscan A-Type Subduction in Southeast Part of Bohemian Massif
    Výskyt vulkanitů se sulfidickou mineralizací v metabazitové zóně brněnského masívu u České (24-32 Brno)
    Výsledky petrochemického studia krystalinických exotik račanské jednotky magurského flyše (24-44 Bučovice, 25-31 Kroměříž, 25-33 Uherské Hradiště, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí)
    Významný sprašový profil na jv. okraji brněnského masívu u Vedrovic (okres Znojmo)
    Zajímavý nález skorylu v Brně
    Zeolity brněnského masívu
    Zvětrávací a gravitační tvary kaňonu Dyje (Národní park Podyjí)