Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    cementační sedimenty
Článek
    Křídové odkryvy u Líbeznice (výkopy pro teplovod Mělník-Praha). Geologie, fosfority, přitmelení epibionti
    Nové výskyty fosforitů ve svrchní křídě pražské a kolínské litofaciální oblasti
    Paleomagnetic investigation in the central part of the Bohemian Massif (Barrandian)