Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    chemické reakce
Článek
    Acidobazické reakce výluhů půd na vybraných lokalitách Moravského krasu : 24-33 Protivanov
    Application of cathodoluminescence to the study of metamorphic textures in marbles from the eastern part of the Bohemian Massif
    Důkaz křemíku v minerálech
    Element mobility during feldspar alteration: textural evidence from cathodoluminiscence and electron microprobe study of an example from a tonalite (High Tatra, Poland-Slovakia)
    Geochemické modelování v kontaminační hydrogeologii
    Geochemický výzkum tuhých produktů spalování na různých typech tepelných elektráren : přehled současných poznatků
    Hodnocení průběhu samovzněcovacího procesu pevných látek
    Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany - osud v atmosféře
    Pozor na kyselinu šťavelovou
    Structure of hard coals and its influence on coal conversion processes : the influence of the chemical and physical structure of maceral groups on the behavior of bituminous coal in conversion processes
    Uranofán, uranopilit a compreignacit z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram
    Vliv kyselých důlních vod na životní prostředí