Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    chemické vlastnosti
Článek
    Adulár z alpských trhlín veporického kryštalinika: morfológia,fyzikálno-chemické vlastnosti, fluidné inklúzie a K/Ar vek
    Akcesorické minerály niektorých granitoidov veporskej časti Nízkych Tatier
    Al-rich horizon in the Dyleň schist complex near the boundary Saxothuringicum/Moldanubicum
    Backscattered electron imaging of zircons from granulite facies rocks in the Bohemian Massif: implications for U-Pb geochronology
    Bentonit z kutnohorského krystalinika
    Biotit v granitoidoch, jeho premena a generácie
    Black "Shales" of the Nižná Slaná Deposit.Part 1:Mineral and Chemical Composition
    Black "Shales" of the Nižná Slaná Deposit.Part 2:Trace Elements
    Characterisation of size rank of pyrite in coal by use of the VIDAS image analyzer
    Charakteristika uhličitanovej mineralizácie v oblasti Sloviniek
    Chemical composition of the sulphides accompanying coal measures in the Kladno coal district, Central Bohemia
    Chemical composition of titanite from various calc-silikate rocks and associated pegmatites in the eastern part of the Moldanubicum, Western Moravia, Czechoslovakia
    Chemical composition of zinckenite from Boněnov, Western Bohemia
    Chemické a petrologické studium pikritových hornin z podbeskydské oblasti
    Chemické složení dekoračních pískovců severovýchodních Čech
    Chemismus stopových prvků v pararulách českokrumlovské pestré skupiny šumavského moldanubika
    Chemistry and origin of povondraite-bearing rocks from Alto Chapare, Cochabamba, Bolivia
    Compositional trends in manganocolumbite from the Puklice I pegmatite, western Moravia, Czech Republic
    Dílčí pádová pole vltavínů
    Discriminant analysis of tektite chemical data
    A discussion of geochemistry of regionally metamorphosed skarns of the Krušné hory Mountains, Czech Republic, and implications for their genesis
    Distribution of trace elements in several ombotrophic peatbogs of the Bohemian Massif
    Electric conductivity and thermal properties of tourmalines from the dravite-schorl series
    Fe-rich chlorite from the upper amphibolite facies, Královský Hvozd Unit, Moldanubicum, Bohemian Massif (an example of the phase stability dependence on exotic bulk rock chemistry). Abstracts
    Ferrocolumbit z beryl-columbitového pegmatitu v Kostelním Vydří u Telče, západní Morava
    Fluorian and hydrous garnets of the regionally metamorphosed Moldanubian skarn, example from Vlastějovice, Czech Republic
    The generation and emplacement of the reversely-zoned Říčany granitoid intrusion in the Hercynian Central Bohemian Pluton, Czech Republic
    Geochemická reaktivita hornin - významný faktor životního prostředí
    Geochemické zhodnocení výsledků třídění hornin těšínitové asociace
    Geochemie der Sulfiden aus der Blei-Zink Lagerstätte Oskava
    Geochemistry and the role af anoxic sediments in the origin of the Imiter silver deposit in Morocco
    Gorceixite from the Volcanogenic Formation in the Družba strip mine in the Sokolov Basin (North-West Bohemia)
    Granáty v českých a moravských pegmatitech
    Granulite facies metabasites in the Náměšť granulite complex, western Moravia
    Haitská skla
    The HT/LP metamorphism of dolomite marbles; an indication of a heat source in the area of the Třebíč Massif
    Hydrogrossular (Ca3Al2(SiO4)3-x(OH4x) and maghemite (Fe2O3) from Raduša, Macedonia
    Hydrothermal reactions of NaCl and KCl brines with the Cínovec granite at 400 C and 50 MPa pressure: an experimental study
    K petrologii znělce na Červeném vrchu sz. od Braňan
    Klinozoisit-epidot z trhlin mramorů, skarnů a amfibolitů jihozápadní Moravy
    Korundovo-flogopitové horniny z kryštalinika Nízkych Tatier
    Liptinite in Brown Coal in the Sokolov Basin
    Ložisko kaolínu Únanov na Znojemsku
    The Mariánské Lázně granite: petrology and geochemistry, western Bohemia
    Matematicko-statistický model systémového třídění hornin těšínitové asociace jeko podklad pro úvahy o jejich chemismu a vzniku
    Metalogenéza stratiformných magnezitových ložísk Západných Karpát
    Metamorphosed ferrogabbros of the West-Moravian Moldanubicum
    Metavulkanity boninitového typu v ostrovní zóně středočeského plutonu
    Middle Triassic Strom-Dominated Carbonate Ramp Sedimentation in the Vysoká Nappe,Malé Karpaty Mountains
    Mineralogické vlastnosti vltavínů z Čech a Moravy
    Mladé bazaltoidy prorážející čistecko-jesenickým plutonem
    Mladopaleozoické vulkanity jz. křídla vnitrosudetské pánve
    Moldanubian marbles and regional subdivisions of the Moldanubicum
    Moldavites from the Cheb Basin
    Návrat k příbramským meteoritům z roku 1959
    Některé problémy vzniku vltavínů II. - Chemické změny v průběhu impaktového procesu
    New data bismutoferrite and chapmanite from the Bohemian occurrences
    Nové poznatky o mineralogii uranového ložiska Příbram
    Obecné rysy hydrotermálně alterovaných hornin některých uranových ložisek. I.část
    Organické minerály. Nejistý původ a nejisté příbuzenské vztahy
    Origin and relationships of bismuth secondary minerals at the Moldava deposit in the Krušné hory Mts.
    To the origin of variegated shales from flysh of the Polish Carpathians
    P-T path interpretation from garnets in the Moldanubian diaphthorite zone to the west of Waldthurn (Bohemian Massif, NE Bavaria)
    Permian ignimbritic rhyolite on Tachov Hill near Doksy, N-Bohemia
    Petrografická charakteristika hornin vrbenské skupiny v prostoru polymetalického ložiska Oskava
    Petrografický a petrochemický charakter hornin jv.okraje středočeského plutonu východně od Milevska
    Petrologický výzkum diatrémy v Teplicích-Šanově (02-32 Teplice v Čechách)
    Petrologie litického masívu a jeho pláště
    Petrologie nasavrckého masívu
    Protolite Reconstruction of some Pre-Carboniferous Metasediments: The Western Carpathians
    Průzkum deponií vápenného hydrátu v Novákách
    Příspěvek ke koncentrické zonálnosti kladrubského masivu (21-21 Bělá nad Radbuzou)
    Příspěvek ke studiu chemického složení fylosilikátů rulových hornin desenské skupiny
    Pyrargyrit z fluoritového ložiska Běstvina v Železných horách
    Radioactivity of the highly fractionated Homolka granite in the Moldanubian pluton, southern Bohemia
    RECAL program - quantitative phase analysis of soils based on X-ray diffraction and chemical analyses combination
    Refinement of the crystal structure of cronstedtite-3T
    Roquesite from the Sn-W deposit of Cínovec in the Krušné hory Mts. (Czechoslovakia)
    Rulovo-amfibolitový komplex gemerika
    Silica-rich felsitic dikes from southeastern part of the Bohemian Massif
    Sledování plynodajnosti uhelné hmoty v laboratorních podmínkách metodou ÚGN AV ČR
    Studium pruhu štípatelných jílových břidlic (Svatoňovice, okr.Opava)
    Swelling Volumes of H-montmorillonites III. Natrification
    Synthetic zeolites improving the physical-chemical properties of the soil system
    Tektites in the Phan Rang area, Vietnam
    Terciérní sedimenty v okolí Vacenovic
    Tourmaline as a late-magmatic or postmagmatic mineral in granites of the Czech part of the Krušné hory-Erzgebirge batholith and its contact zone
    Turmalín z keprnické klenby na severní Moravě a ve Slezsku
    Turmalíny
    Typomorphism of biotites from the crystalline complex of Desná area
    Vanadové granáty
    In vitro Studies of Natural Zeolites to sorb some Radionuclides
    Vztah mezi látkovým složením a fyzikálně-mechanickými vlastnostmi pískovců hořického hřbetu a dalších míst
    Zjílovatělé porfyroidy Železných hor
    Zlato ze Zlátenky u Pacova
    Zmeny vybraných vlastností pódneho krytu vplyvom veĺkoplošného poĺnohospodárstva (na príklade konkrétneho poĺnohospodárského podniku)
    Živce z intrúzie granodioritového porfýru na lokalite Zlatno