Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    chromatografie
Článek
    Charakterizace organických látek ve vodě vodárenské nádrže Fláje z hlediska její upravitelnosti na vodu pitnou
    The effect of pyrolysis condition on the assessment of the origin of bitumens and coals from the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Moderní metody rozkladu anorganických surovin
    Modified chromatographic separation scheme for Sr and Nd isotope analysis in geological silicate samples
    Phanerozoic petroleum source rocks in the Barrandian
    Použití metod ASE a GPC při analýzách perzistentních organických polutantů v pevných vzorcích vodních ekosystémů
    Příspěvek k problematice výskytu a složení huminových látek ve vodách povodí přehradní nádrže Fláje
    Stanovení organických kontaminantů ve vodách