Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    cummingtonit
Článek
    Amfiboly z xenolitu metagabra (Bystrc-Bosonohy) (24-32, Brno)
    Cummingtonit v patrně kambrických plutonitech nejsevernějšího barrandienského proterozoika
    Cummingtonite amphibolites and their position within the West Moravian Moldanubian Zone