Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    dýchání
Článek
    Isotopic 13C fractionation in soil as connected with microbial metabolism
    Isotopic signal of respired CO2 as a tool to study soil microbial metabolism
    Kyslík v karbonu
    Lesy v globálním koloběhu uhlíku : jak dalece jsou významným hráčem?
    New occurrence of the Ordovician eocrinoid Cardiocystes: Palaeogeographical and palaeoecological implications