Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    důl opuštěný
Článek
    10 let od ukončení těžby rud v regionu Jeseníků a Rychlebských hor
    A závěrem ... současný stav a sběratelské možnosti v oblasti Horního Slavkova - Krásna
    Agardit-(Ce) ze supergenní zóny ložiska Vrančice u Příbrami (Česká republika)
    Almadén ve Španělsku - nejvýznamnější ložisko rtuti na světě
    Amatérský průzkum opuštěného historického podzemí
    Analýza časových řad koncentrací metanu v ostravské dílčí pánvi
    Analýza stabilitních poměrů dolu Jeroným v Čisté během obnovy dědičné štoly
    Anatas z uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Antropogenní změny reliéfu Prahy
    Aplikace informačních systémů pro řízení obnovy krajiny postižené těžbou uhlí
    Aplikace inovační metody hloubkového odvodnění sifonovými drény při řešení stability svahů rekultivovaného hnědouhelného lomu Most-Ležáky
    Aragonit z Podrečan
    Arsenic in contaminated soils and anthropogenic deposits at the Mokrsko, Roudný, and Kašperské Hory gold deposits, Bohemian Massif (CZ)
    Assessment of factors and conditions influencing bank stability of future lakes
    Autunit a metaautunit z Veselíčka u Nového Města na Moravě
    Báňsko-geologická charakteristika lokality Obří důl v Krkonoších
    Barbora bez legend a mýtů
    Barnaté živce v puklinové mineralizaci alpského typu na zlatohorských ložiskách
    The Behaviour of Radon in the Underground of the Radioactive Waste Repository of Richard; Remedial Measures to Reduce Doses to Workers
    Bestnaesit-(Ce) z grafitového dolu v Bližné u Černé v Pošumaví
    Bílá místa podkrušnohorských map : rekultivovanou krajinou Mostecka
    Bludenské žilné pásmo v Krušných horách
    Bohulibské rýžoviště (jílovský zlatonosný revír)
    Borovec - několik poznámek k mineralogii lokality
    Chalkomenit z uranového ložiska Petrovice u Nového Města na Moravě
    Chalkozín z železnorudného ložiska Skály u Rýmařova
    Charakteristika výskytu Ag-mineralizace na žíle H61Z pod 6. patrem, šachta 21, příbramský uran-polymetalický revír
    Chemické složení a fyzikální vlastnosti maldonitu a doprovodných minerálů zlata a bizmutu z Orlíku u Humpolce
    Chemisch-analytische Untersuchungen an einer Schlacke aus dem Begbaugebiet am Osser (Lam, Bayerischer Wald)
    Chemizmus zlata v křemenné žíle štoly Maria Hilfe I ve Zlatých Horách
    CHKO Broumovsko : geoekologická studie : úvodní etapa
    Chondrodit v mramorech v okolí Písku, jižní Čechy
    Chování odplyňovacích vrtů v jaklovecké oblasti
    Chráněná území okresu Benešov (Část II)
    Chrustenická šachta: 100 let od založení díla, 10. výročí důlního skanzenu
    Cínové doly u Nového Města pod Smrkem
    Cínovec v Krušných horách - 630 let historie dolování
    Cínový důl Přebuz
    Cínový důl Sauersack (Rolava)
    Co nového v Úhrově?
    Contribution to experimental geomechanical and seismological measurements in the Jeroným Mine
    Cr-spinel z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Cu-rich members of the beudantite-segnitite series from the Krupka ore district, the Krušné hory Mountains, Czech Republic
    Černá díra u Svojšína : Pyritový důl Otto
    Česká hornická historie ve skanzenech, zpřístupněných dolech a muzeích v ČR
    Činnost České speleologické společnosti v historickém důlním díle Kovárna v Obřím dole
    Databáze hlavních důlních děl
    Databáze hlavních důlních děl v působnosti OBÚ Most a OBÚ Liberec
    Day 4, stop 1: Chrustenice - Museum of Iron Ore Mining
    Degradace geologie, nikoliv výchozu uhelné sloje
    Demesmaekerit z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Dendrochronological research and radiocarbon dating of subfossil trunks from Mohelnice (Northern Moravia)
    Dendrochronologické a radiometrické zpracování subfosilních kmenů z Mohelnice
    Deposition of light ash mixes in mined spaces
    Detekce starých důlních děl Nízkého Jeseníku metodou elektrické odporové tomografie: srovnání metod
    DIAMO, s.p., odštěpný závod ODRA zahlazuje následky hornické činnosti v OKR
    Dioptas z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách (Česká republika)
    Disposal of radioactive waste in rock caverns: situation in the Czech republic
    Dobývání rumělky (cinabaritu) u Bezdružic, jv. od Teplé v západních Čechách
    Dobývání rumělky, železné rudy a vápence v obci Jesenný, s. od Semil
    Dobývání uhlí u Starého Šachova
    Does NaOH supplement control sulphate production in aerated mine lake sediment?
    Dolování a zpracování železné rudy v okolí Kraskova a Třemošnice v Železných horách
    Dolování cinabaritu v Horních Lubech u Chebu, Česká republika
    Dolování stříbra v Jemnici na Třebíčsku na lokalitě "U Havířských jam"
    Dolování stříbra v okolí Nového Města n. Metují
    Dolování uhlí na vrchu Chlum v Děčíně (část Marjanín)
    Dolování uhlí u Malé Veleně na Děčínsku
    Drahé kovy u Hluboček-Mariánského Údolí, velkobystřický rudní revír
    Důl Antoni : Zpráva o průzkumu starého dolu v Libnově u Oloví v Krušných horách
    Důl Cínovec (Zinnwald) v letech 1938-45
    Důl Jeroným - historie a možnost současného využívání
    Důl Jeroným - unikátní památka Slavkovského (Císařského) lesa
    Důl Svornost v Ohníči u Bíliny a zdejší miocenní flóra
    Důlní díla v Obřím dole v Peci pod Sněžkou
    Důlní vody jako využitelný zdroj uranu
    Důlní vody na lokalitě Čistá, Důl Jeroným
    Dynamika růstu dřevin na výsypce Šmeral na Mostecku
    The effect of mining activity on the occurrence of mining tremors in the safety shaft pillar of the Kladno-Mayrau coal mine
    Ehemalige Lagerstätte Háj-Vápenný kopec (Stolzenhahn-Kalkberg), NE-Hang
    Ehemalige Lagerstätte Kovářská-vápenka (Schmiedeberg-Kalkofen; früher gelegentlich auch als Stolzenhahn bezeichnet)
    Ehemalige Lagerstätte Rájov (Reihen) - Vápenice/Dolní Vykmanov (Unter-Weigensdorf)
    Ehemalige Lagerstätte Vápenice u Moldavy (Kalkofen bei Moldau)
    Ehemalige Lagerstätte Vykmanov (Ober-Weigensdorf)
    Epsomit : Nález velkých akumulací epsomitu na ložisku Šturec v Kremnici (Slovensko)
    Etapovitost těžby na lokalitě Ludvíkov
    Exkurze mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze do Podkrkonoší
    Exkurze Sljudjanka
    Exploration of a granite rock fracture system using a TV camera
    Farmakosiderit z Přebuzi v Krušných horách
    Fast interaction between bottom sediments and mine waters, Dolni Rozinka uranium deposit, Czech Republic
    Fialová jeskyně na Chlumu
    Fluoritové jeskyně v severních Čechách : málo známý speleologický fenomén
    Freibergit a jamesonit z historického ložiska stříbra Šebestěnice u Čáslavi (Česká republika)
    Geofyzikální metody při řešení problematiky oblastí s dlouhodobou těžbou nerostných surovin
    Geological conditions and rock radioactivity in the speleotherapy medical facility in the Zlaté Hory ore district (the Czech Republic)
    Geological map Lausitz-Jizera-Karkonosze and Muskau Arch Geopark as examples of cross-border cooperation of the national geological surveys of Poland, the Czech Republic and Germany
    Geologické a ložiskové poměry oblasti Krásno - Horní Slavkov
    Geologický průzkum odvalu Dolu Tuchlovice a sanace kalového pole
    Geologija i ekologija urana: sovremennoje sostojanije issledovanij
    Geologische Aspekte des Eisenerz-Bergbaus in den Sandsteinen der Lausitzer Kreide
    Geomorfologie horního povodí Zubřiny
    Gold-bearing quartz veins of the Bělčice ore district, Bohemian Massif: evidence for incursion of metamorphic fluids into a granodiorite body and for isothermal mixing between two types of metamorphic fluids
    Grafit na Vlašimsku : Po stopách dolování (neboli nic tam není)
    Henclová - nová lokalita pseudomalachitu v Slovenskej republike
    Heritage of uranium in-situ leaching and environmental remediation program in north Bohemian region
    Heroltice - stará těžba Fe a Pb-Zn rud
    Historická dobývka "jiřský příkop" nad Javorníkem ve východních Krkonoších
    Historické báňské práce na cínovou rudu u Čisté v okrese Sokolov
    Historické dolování Fe-rud v širším okolí Bojkovic
    Historické dolování Fe-rud ve Strážovicích u Kyjova
    Historické důlní dílo na železo ve Vlhkém dole v Krkonoších
    Historické haldy
    Historické ložisko stříbra a mědi Hora Svaté Kateřiny v Krušných horách
    Historický rudní revír Horní Blatná v Krušných horách
    Historický stříbrorudný revír Boží Dar u Jáchymova v Krušných horách
    Historický vývoj dolu Anselm v Ostravě
    Historie a současnost dolování v okolí Baia Mare v sz. Rumunsku
    Historie a současnost hald v okolí obce Libníč
    Die Historie des Eisenerzbergbaus im Eisensteiner Hochtal im Böhmerwald
    Historie dobývaní černého uhlí ve Východočeských uhelných dolech
    Historie dobývání rud v Slavkovském lese
    Historie nikl-měděného dolu Rosenhein-Sohland
    Historie separátní hnědouhelné pánvičky u Měrunic v severočeském hnědouhelném revíru
    Historie těžby uranu na ložiscích v Jáchymově a Horním Slavkově
    Historische Lagerstätte Kalek (Kallich) - Rübenau/Obernatschung
    Historische Lagerstätte Místo (Platz) - Hasištejn und Volyně (Wohlau)
    Hloubení úvodních důlních děl dolu President Masaryk v severočeském revíru přes neodvodněné kuřavky
    Hlubinná těžba kaolínu. 2. díl, Kaolín na Podbořansku : Hlubinné dobývání kaolínu na Podbořansku
    Hollandit a kryptomelan z Vlčevsi u Černovic
    Hornická minulost Slavkovského lesa. Zajišťování následků důlní činnosti v období 1994-1998 a význam unikátních hornických památek pro region
    Hornická muzea - vzpomínky na hornickou minulost
    Hornická naučná stezka - Údolí Milířky
    Hornicko-geologický park Měděnec - unikátní historické báňské dílo Mědník
    Hornický skanzen Mayrau
    Horničtí historikové Evropy jednali v Mostě
    Hydrické rekultivace jako součást obnovy krajiny v Podkrušnohoří
    Hydrogeologická problematika zatopené zbytkové jámy Venuše v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Hydrogeologická problematika zatopených zbytkových jam v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Hydrogeologické poměry starých důlních děl z. od Uničova (14-44 Šternberk)
    Hydrogeologie a kvalita podzemních vod zlatodolu Roudný se zvláštním zřetelem k arsenu
    Hydrological aspect of mine inundation in the Rosice - Oslavany Coal Basin
    Hydrothermal uranium-base metal mineralization of the Jánská vein, Březové Hory, Příbram, Czech Republic: lead isotopes and chemical dating of uraninite
    Idrija ve Slovinsku - historicky významné ložisko rtuti
    The influence of deep mining damping on the processes in lithospere [lithosphere] and environment : Příbram uranium deposit after termination of mining
    Injektáže v hornictví
    Integrované povolení pro zařízení na využívání odpadů k dokončení likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři
    Interpretace výsledků karotážních měření na zatopené jámě Jindřich - ložisko Oslavany
    Interpretation of levelling measurements in the area of the Příbram uranium deposit after termination of mining
    Intoxikace životního prostředí v kutnohorském rudním revíru
    Inventarizační průzkumy reliktů blanické brázdy na Vlašimsku (perm, spodní autun) : 13-33 Benešov, 23-11 Vlašim
    Jak chtěli erebosáci ukrást jeskyňářům důl (o jehož zpřístupnění se již kdysi marně pokoušel Jára Cimrman
    Jak pokračuje odstraňování ekologických škod na severu Čech?
    Jakubův důl v Ponikelských horách
    Jiří Škovíra šedesátiletý
    K historii těžby antracitu u Brandova v Krušných horách
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. I. část
    K rekultivaci opuštěných lomů na Příbramsku a Sedlčansku
    K současným možnostem ukládání a využívání odpadů v dolech ostravsko-karvinského revíru
    Kalcit z Horního Benešova
    Kalcity z lomu Merkur u Chomutova
    Kámen z kolínské dlažby
    Kamenický Šenov - Panská skála Hill
    Kaňkit a pitticit z odvalu štoly sv. Antonína Paduánského u Kutné Hory
    Karlovarský kraj a stará důlní díla, problémy pokračují
    Kasiterit z Bohulib (jílovský zlatonosný revír)
    Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika)
    Kladenské haldy, jejich význam, hodnota a možnosti revitalizace
    Klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch po těžbě černého uhlí v kladenské pánvi
    Komplexní sledování geotechnických problémů lokality Čistá-Důl Jeroným, období 2004-2005
    Koncepce řešení ekologických škod vzniklých těžební činností v Ústeckém a Karlovarském kraji
    Konec těžby uranu v horním povodí Ploučnice : o jednom "ekologickém dědictví"
    Konference o využití kulturní památky UNESCO Rammelsberg 2006
    The Krásno Sn-W ore district near Horní Slavkov : mining history, geological and mineralogical characteristics
    Krystalovaný pyrit zlatohorských ložisek
    Kuprosklodowskit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka v Rychlebských horách (Česká republika)
    Květnice u Tišnova - historie nejstarší mineralogické lokality na Moravě
    Las Médulas zlatá pokladnice římské říše : ruina montium
    Legislativní aspekty využití důlně-stavebních a rekultivačně sanačních hmot na bázi odpadů na dole Jan Šverma v Žacléři
    Lesní požáry v miocénu sokolovské pánve
    Likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři
    Likvidace dolu Kohinoor. 1. část, Likvidace důlních děl do roku 2003
    Likvidace dolu Kohinoor
    Likvidace hlavního důlního díla - těžní jáma Kateřina v Modlanech - použitím nezpevněné základky
    Likvidace hlubinného dolu zakládáním po ukončení báňské činnosti pro snížení bezpečnostních a ekologických rizik
    Likvidace hořící haldy : sanace a rekultivace odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích
    Likvidace starého důlního díla - štola Jacobi 1 ve Světci kombinovanou metodou použitím zpevněné, foukané a plavené základky
    Limnologická studie jezera v lomu Velká Amerika
    Localization method of the seismic induced events at Příbram seismic network
    Lokalita Hatě u Dolních Borů
    Lom Bohdašice - mineralogie lokality
    Ložiska lignitu na Islandu z pohledu montánní historie
    Ložiska uranu ve Stráži pod Ralskem
    Ložisko Borovec u Štěpánova (štěpánovský revír)
    Ložisko grafitu Kněží hora u Katovic
    Ložisko olova a zinku Bleiberg v Korutanech (Rakousko)
    Ložisko Sn-W rud Cínovec (minulost a budoucnost)
    Ložisková situace grafitu u Černé v Pošumaví před výstavbou vodní nádrže Lipno
    Lužice u Hodonína - obec s šedesátiletou historií těžby
    Makroskopické ryzí prvky z rudních žil v Kutné Hoře
    Makroskopický covellin z rudního revíru Krupka v Krušných horách (Česká republika)
    Makroskopický kasiterit v leukogranitu u Trhových Svin v jižních Čechách
    Makroskopický semseyit z haldy dolu Lill (Černojamské ložisko), Příbram
    Marmorrelikte im Lagerstättenrevier Přísečnice - Měděnec-Mýtinka
    Marmorrelikte im Skarnvorkommen Jáchymov (Joachimsthal) : a) Steyer Kalkzug am Kalkhübel : b) Grube Svornost (Eintracht)
    Marmorrelikte in den ehemaligen Skarnlagerstätten bei Černý Potok (Schwarzbach) östlich Vejprty (Weipert)
    Marmorrelikte Klášterecká Jeseň (Gesseln) - Údolíčko (Kleinthal)
    Měděné zrudnění u Mutěnína v Českém lese
    Mělce pod povrchem situovaná uhelná důlní díla na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku ohrožují terén a stavby na něm ještě i 200 roků po ukončení dobývání. 1. část
    Mělce pod povrchem situovaná uhelná důlní díla na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku ohrožují terén a stavby na něm ještě i 200 roků po ukončení dobývání. 2. část
    Metoda systematické likvidace Dolu J. Šverma v Žacléři jako příklad minimalizace ohrožení životního prostředí oblasti
    Metodika a hlavní výsledky řešení hydrogeologické problematiky v souvislosti s likvidací kladenských dolů
    Mezinárodní kongres o báňských sanacích a ekologických rekultivacích ISC Berlin 2005
    Mežica ve Slovinsku - světoznámé naleziště wulfenitu
    Milířská dolina
    Minerál ze skupiny mixitu z ložiska Krupka v Krušných horách
    Mineralogická charakteristika metasomatického rudního ložiska Malovidy u Českého Šternberka
    Mineralogická vycházka - Hornický skanzen Důl Mayrau, Vinařice
    Mineralogická vycházka - křemence v okolí Mníšku pod Brdy a důlní dílo Skalka
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (III) - "Kyzový důl"
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (IV) - Rudná hora
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (V) - Malé Vrbno
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (VI) - Petříkov
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (VII) - Bušín
    Mineralogické lokality severovýchodní části Českého masivu významné v 19. století
    Mineralogické lokality v okolí Stříbra
    Mineralogické složení jílovcových sorbentů severočeské hnědouhelné pánve a jeho vliv na sorpční schopnosti a rekultivační využitelnost
    Mineralogie ložiska Strkovice
    Mineralogie železných rud na historickém ložisku "Glück auf" u Seče (u Jeseníku) (14-22 Jeseník)
    Mineralogie železných rud na historickém ložisku Horní Hoštice v Rychlebských horách (Česká republika)
    Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě "Maria Trost" u Heřmanovic (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Minerály alpské parageneze z rudních žil štoly sv. Antonína Paduánského a kamenolomu před Vrbovým mlýnem v Kutné Hoře
    Minerály ložisek Vysoký Kámen u Krásna (greisen a živec)
    Minerály okolí Čachrova
    Minerály skupiny jarositu ze sulfidických paragenezí východní části Českého masivu
    Minerály skupiny mixitu z lokalit v České republice
    Minerály Sn-W revíru Krásno u Horního Slavkova
    Minerály stříbra v kutnohorském rudním revíru
    Minerály uranového revíru Horní Slavkov
    Minerály zaniklých lignitových dolů v širším okolí Kyjova
    Modelling of ground water flow in nonhomogeneous media using an integral equation method
    Modelování proudění metanu v horninovém prostředí pomocí programu FLUENT
    Monazit z pegmatitů u Dolních Borů - historie a současnost
    Monitoring and documentation of flaking-off phenomena in the historical Jeroným Mine
    Montanisticko-geologická nadace a její aktivity ve Zlatých Horách
    Montánní památky v okolí Hory Sv. Šebestiána
    Možnost využití geofyzikálních metod při sanaci následků hornické činnosti
    Možnosti a podmínky pro zřízení zásobníku plynu na uzavřeném Dole Paskov
    Možnosti aplikace biodegradačních metod a jílovcových sorbentů při rekultivaci fytotoxických ploch severočeské pánve
    Možnosti odvodnění pomocí elektropneumatických a sifonových drénů a příklad aplikace na lokalitě Most-Ležáky
    Možnosti těžby metanu z černouhelných ložisek České republiky
    Možnosti využití důlních prostor k ukládání oxidu uhličitého
    Možnosti využití odpadních hald po těžbě nerostných surovin jako druhotné suroviny v oblastech nedostatku ložisek štěrkopísku na Plzeňsku
    Nakládání s důlními vodami po ukončení těžby v ostravské a petřvaldské části OKR
    Nález fluorapatitu na uranovém ložisku Chotěboř
    Nález vzácného karbonátu uranylu (rutherfordinu) v jáchymovském rudním revíru
    Naleziště minerálů na severní Moravě a ve Slezsku opomíjená sběrateli (II) - Zadní Hutisko
    Národní kulturní památka Důl Michal, Ostrava-Michálkovice
    Natrodufrénit a asociace fosfátů, ložisko Vysoký Kámen-greisen, Krásno u Horního Slavkova
    Návrh alternativního využití starých a opuštěných důlních děl v České republice
    Návrh klasifikace povrchových montánních tvarů
    Nejstarší kutací pokusy na hnědé uhlí u Velkého Března
    Několik poznámek k těžbě rud na Podblanicku
    Několik poznámek ke geologickým exkurzím do Šáreckého údolí v Praze
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. II. Analýza a zobecnění poznatků o geomechanických faktorech při důlních otřesech v OKR
    Některé problémy hlušinových odvalů ve vztahu k životnímu prostředí
    Některé problémy likvidace jam ve vybraných rudných a uranových revírech České republiky
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část I
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část II
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část III
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část IV
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část V
    Neobvyklý krystalový vývoj galenitu na polymetalickém ložisku Radětice jv. od Příbrami (Česká republika)
    Netolicko - kdysi zdroj nejlepšího jihočeského vločkového grafitu (flince)
    Neznámá štola u Hrubé Vody a hydrotermální mineralizace v haldovém materiálu kulm Nízkého Jeseníku (25-11 Hlubočky)
    Norsethit z ložiska Zlaté Hory-východ
    Nová halířská štola
    Nová krajina Mostecka po těžbě hnědého uhlí
    Nová příležitost v krajině - výsypky hnědouhelných lomů
    Nová skládka v dobývacím postoru SD, a. s. Doly Nástup Tušimice
    Nové litostratigrafické jednotky pannonu vídeňské pánve na Moravě
    Nové mineralogické nálezy na Sn-W ložisku Cínovec v Krušných horách (Česká republika)
    Nové nálezy minerálů v mramorech Sušicka a Horažďovicka
    Nové nálezy sekundárních minerálů v kutnohorském rudním revíru: valentinit a brochantit z gruntecko-hloušeckého pásma, kaňkit z turkaňského pásma
    Nové nálezy v lomu Vyšný u Českého Krumlova
    Nové poznatky k hornickému revíru v Mariánském Údolí u Olomouce
    Nové poznatky o supergenních minerálech revíru Krupka, Krušné hory
    Nové poznatky z tafonomie konulárií a sphenothalů z lokality Kařízek (dobrotivské souvrství, pražská pánev) : (12-34 Hořovice)
    Nové projekty výzkumu a vývoje Českého báňského úřadu
    Nové výskyty nerostů na Sn-W ložisku Cínovec
    Novotvorba půd na pozemcích devastovaných důlní a energetickou činností v severočeských hnědouhelných pánvích - předmět výzkumu
    Novoveská Huta - lokalita vzácných sekundárních minerálů mědi
    Nový výskyt sekundárních minerálů Cu, Pb, Zn na ložisku Zlaté Hory-východ
    O granátech ze svahu Zlatého chlumu (875 m)
    O několika zajímavých minerálech z Chvaletic
    O těžbě stříbronosných rud ve Vítkovské vrchovině
    O zlatech z Jesenicka
    Obecné almandiny z Kolína-Zálabí
    Objev hydrotermálního krasu na ložisku Zanjireh, stř. Írán
    Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou na příkladu Sokolovské pánve
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití: výsledky projektu v roce 2004
    Ochrana a využití památek na těžbu zlata v okolí Jílového u Prahy
    Ochrana hornických památek velkého rozsahu
    Ochrana obyvatelstva před účinky starých důlních děl s výstupy důlních plynů na povrch
    Ochtinská aragonitová jeskyně v slovenském, evropském a světovém kontextu
    Odkaliště Ida - náprava škod předchozí hornické činnosti
    Odkrytí štoly Einigkeiter Tagstrecke v Jáchymově na podzim roku 2009
    Orlová a metan - fámy a skutečnost
    Ověřovací práce v historických důlních dílech ve velkobystřickém rudním revíru
    Owyheeit z rudního revíru Freiberg (SRN) a jeho doprovodné minerály
    Oxidické sekundární minerály antimonu z ložiska Hynčice pod Sušinou
    Oxygen Isotope Climatic Record in a Carbonate Flowstone Layer from a Medieval Underground Mine in the Kutná Hora Ore District
    Palygorskit se supergenními minerály olova z Křižanovic v Železných horách (Česká republika)
    Paragenetická charakteristika hypogenních minerálních asociací uranového ložiska Zálesí u Javorníku ve Slezsku
    Penetrační průzkum realizovaný na lomu Medard-Libík v souvislosti s připravovaným zatopením zbytkové jámy tohoto lomu
    Peraluminické granitoidy sv. moldanubika
    Perspektivy těžby a využívání CBM v České republice
    Po stopách těžby uhlí v reliktech karbonu v okolí plzeňské a kladensko-rakovnické pánve (geologicko-paleontologická exkurze)
    Po uhlí přijde voda - budoucí jezera ve zbytkových jámách
    Po uhlí přijde voda - budoucí jezera ve zbytkových jámách
    Podmínky migrace a srážení arzénu a těžkých kovů ve vodách vytékajících z opuštěných důlních děl v kutnohorském revíru a návazná rizika kontaminace životního prostředí
    Podzemní lomy v okolí Maastrichtu : Zpráva o akci TMS Permon Sint Pietersberg 2002
    Podzemní poklady a podvodníci : Ještě pár slov k zaručeně "tajemné" štole u Konopiště
    Polská hornická historie v muzeích, v navštěvovaných dľlních dílech a skanzenech
    Polymetalické zrudnění horažďovického zlomového pásma
    Polymetalický rudní revír Stříbrná Skalice - Hradové a Kostelní Střímelice
    Posouzení ovlivnění vodních toků po ukončení těžby uranu v oblasti ložiska Olší
    Poznatky komplexního geofyzikálního měření v prostoru historické šachty Geister u Jáchymova
    Poznatky z měření půdního metanu v ostravské dílčí pánvi
    Poznatky z novodobé hornické činnosti ve zlatohorském rudním revíru
    Poznatky z řešení projektu VaV ČBÚ č. 23/2003: "Využití důlní degazace pro předcházení neřízených výstupů metanu na povrch po likvidaci dolu"
    Pozůstatky hlubinného dobývání nerostných surovin v oblasti železniční trati Rokycany - Plzeň
    Pozůstatky po železorudném dole na Schächtensteinu u Hamru na Českolipsku
    Praktické uplatnění konvektivně difuzního modelu pro řešení výstupu metanu na územích s ukončenou hornickou činností
    Pražská podzemí a jejich environmentální rizika
    Problematika eroze v GIS a její využití při rekultivaci území postižených těžbou
    Problematika "starých důlních děl" v České republice
    Problematika stařinové zvodně v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Problematika uzavírání a likvidace uranových dolů v České republice
    Problematika uzavírání a likvidace uranových dolů v České republice
    Problematika výstavby na poddolovaných plochách v podmínkách karlovarského regionu
    Program dokumentace sekundární mineralizace v Modré štole ve Zlatých Horách. Výsledky etapy 1992-1997
    Propadlina na turkaňském pásmu u Kutné Hory
    Propady v oblasti Dobré Vody u Českých Budějovic
    Prosek a Hloubětín, nové poznatky z podrobného inženýrskogeologického mapování
    Provádění technické sanace odvalu Dolu Tuchlovice
    Průběh zahlazování důlní činnosti na lomu Medard-Libík
    Průřez historií těžby uhlí v Rosicko-oslavanském černouhelném revíru
    Průzkum starých důlních děl v okolí obce Kamenná (severní část jihlavského rudního revíru) - předběžné výsledky
    Průzkum úvodních důlních děl v okolí města Sokolova a návrhy jejich zajištění v ostatních oblastech sokolovského revíru
    Průzkumná území OKD, DPB PASKOV, a.s. pro hořlavý zemní plyn vázaný na uhelné sloje (CBM)
    První výskyt Sn-sulfidů v jílovském zlatonosném revíru (Česká republika)
    Přehled minerálů skarnového lomu v Líšné u Nového Města na Moravě
    Přehodnocení inženýrskogeologické situace sokolovské hnědouhelné pánve pro umožnění obnovy krajiny, rozvoje sídel a infrastruktury
    Přežijí v kutnohorském rudním revíru památky po dolování?
    Příčina lokálních poruch dna ve vodní nádrži Modlany : průsaky vod do závalového pole
    Příklad spontánní sukcese na opuštěných granitových lomech
    Přípravná chodba ve Školce : Další tajemství lomu Malá Amerika poodhaleno!
    Příroda pracuje zadarmo : technické, nebo přírodní rekultivace?
    Příspěvek k historii a perspektivám hornictví a rekultivací v regionu severozápadních Čech
    Příspěvek k historii dolování stříbra v kutnohorském rudním revíru
    Příspěvek k historii dolování stříbra v kutnohorském rudním revíru
    Příspěvek k mineralogii polymetalického ložiska Plánička-Stříbrník u Klatov v jz. Čechách (Česká republika)
    The question of water content in parsonsite : a model case - occurrence at the Červené žíly vein system, Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic
    Radionuklidy v sedimentech vodotečí vnitrosudetské uhelné pánve ovlivněné vypouštěním důlních vod
    Radon source determination by means of radon isotopes progeny measurement
    Raritný výskyt cementačnej medi na ložisku Zlaté Hory - juh
    Recent solution of the distributed control and measurement system in the Jeroným Mine - modular system
    Regenerace území ovlivněného černouhelným hornictvím v Porúří
    Reichenstein-Złoty Stok: zajímavá historická lokalita v Rychlebských horách
    Rekultivace lomu Chabařovice - tečka za těžbou uhlí
    Rekultivace vápencových lomů : navážka brání rozmanitosti rostlin
    Repeated levelling in the Mayrau Mine area using undermining influence theories
    Revitalizace hnědouhelných regionů - od regionálních přístupů k nadnárodním
    Revitalizace lomů : principy a návrh metodiky
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 1. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 2. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 3. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 4. část
    Revitalizace vápencových lomů
    Revitalizace velkých vápencových lomů v Německu
    Revitalizace výsypky Silvestr po povrchové těžbě hnědého uhlí
    Revitalizační studie pro Tlustec
    Revize dufrenitu z Poniklé
    Revize limonitu z Poniklé u Jilemnice
    Revize zlatonosných žil Halířského pásma na východním okraji jílovského zlatonosného revíru
    Riziko výstupu důlních plynů do kanalizační sítě
    Rtutí bohatý tetraedrit z Jedové hory u Neřežína a jeho doprovodné minerály
    Rudní ložisko Rokytnice nad Jizerou v Krkonoších
    Rumunské rudné hornictví, zapomeňte!
    Rýdeč
    Ryzí měď z dolu Kovárna v Obřím dole v Krkonoších
    Řešení hydrogeologické problematiky při likvidaci dolů ostravské dílčí pánve v ostravsko-karvinském revíru
    Řešení problematiky sanace a rekultivace odvalu Dolu Tuchlovice na základě vyhodnocení termického průzkumu
    Řízení obnovy krajiny postižené hlubinnou těžbou s použitím informačních technologií
    Řízení obnovy krajiny postižené těžbou s použitím informačních technologií a vizualizace
    Saléeit z uranového rudního výskytu Heřmaničky u Votic
    Salina Turda : Sůl nad zlato - návštěva rumunského solného dolu
    Sanace a rekultivace žilných ložisek Odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram
    Sanace horninového a životního prostředí po chemické těžbě uranu na ložisku Stráž
    Sanace odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích z pohledu krajinného ekologa
    Sanační aktivity s.p. DIAMO - stav v roce 2002
    Sběratelství a sběratelé nerostů na ložisku Jáchymov v Krušných horách od 16. století do současnosti
    Scheelit z železných rud na ložisku Zn, Pb, Ag a barytu v Horním Benešově (předběžná informace) (15-31 Bruntál)
    Segnitit ze Štěpánova nad Svratkou, západní Morava
    Sekundární minerály mědi na lokalitě Farbiště u Ponik
    Sekundární minerály mědi v horninách kulmu (spodního karbonu) na Olomoucku
    Sekundární minerály mědi z lokality Špania Dolina na Slovensku
    Sekundární minerály mědi z okolí Ĺubietové na Slovensku
    Sekundární minerály mědi ze Zlatých Hor, Nýznerova, Ludvíkova a Nové Vsi u Rýmařova
    Selected industrial wastes as secondary raw materials for post-mining reclamation
    Semseyit - nový minerál pro rudní revír Kutná Hora
    Semseyit a fizélyit z polymetalického ložiska Bohutín u Příbrami, Česká republika
    Separátní hnědouhelná pánvička Žichlice v severočeském terciéru
    Serpierit a zinekrosasit z Herlíkovic u Vrchlabí
    Sezonní a dlouhodobý vývoj důlních vod v České republice
    Sezónní a dlouhodobý vývoj důlních vod zatopených dolů ČR a jeho ekologické dopady
    Shear wave velocities inferred from surface wave dispersion beneath the Příbram array in the Czech Republic
    Siegenit a heazelwoodit v asociaci s milleritem z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram, Česká republika
    Silberloch - opuštěná štola v Podyjí
    Skalní kůže Horažďovicka a Sušicka
    Skarnové ložisko Budeč u Žďáru nad Sázavou
    Skorodit FeAsO4.2H2O z Jezdovic u Třeště
    Skorodit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Slavnostní otevření důlní expozice v Chrustenické šachtě
    Současné možnosti sběru minerálů na haldách bývalých dolů rudního pole Jáchymov
    Současné nálezy flóry a fauny na některých méně známých a nových paleontologických likalitách terciéru ve východní části Českého středohoří
    Současný stav a možnosti využití metanu z uzavřených uhelných dolů
    Současný stav a perspektiva zpřístupnění historické lokality Důl Jeroným - Čistá, Slavkovský les
    Současný stav čištění důlních vod vzniklých v důsledku dobývání uranové rudy na lokalitách Pucov a Olší-Drahonín
    Současný stav lokalit dolování Pb-Zn-Cu-Ag rud ve svratecké klenbě (západní Morava)
    Současný stav lokality Obrnice u Mostu
    Současný stav opuštěných důlních děl v okolí Staré Vožice.
    Specifický druh zátěže životního prostředí - důlní díla bez právního nástupce
    Spolupráce při řešení problematiky "starých důlních děl"
    Stará důlní díla v bočních svazích lomu ČSA
    Staré dobývací práce u Malého Hradiska na Drahanské vrchovině (24-23 Protivanov)
    Staré dolování a pyritové zrudnění na Jonášově kopci nedaleko Lhoty u Olešnice
    Staré důlní dílo Jeroným u Čisté - krátká zpráva o provedených pracech v letech 2001-2003
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Stilpnomelan z Dolního Údolí u Zlatých Hor v Jeseníkách
    Stilpnomelan z Horního Údolí u Zlatých Hor
    Striepky zo Slovenska
    Stručná historie dobývání uhlí na Kladensku
    Stručná historie dolu Hohe Tanne v Jáchymově
    Stručný přehled o středověkém dolování stříbra v oblastech Stříbrné Hory a Utín
    Stříbro z Mariánského Údolí a kalciopetersit z Domašova nad Bystřicí
    The supergene mineral association with brandholzite from Pernek, Malé Karpaty Mountains, Slovak Republic
    Supergenní As mineralizace odvalu Stará Plimle na Kaňku u Kutné Hory (Česká republika)
    Supergenní Cu-Zn karbonáty z rudního ložiska Horní Rokytnice v Krkonoších
    Supergenní mineralizace slivického pásma (žíla Karel) jv. od Příbrami, Česká republika
    Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram - Háje
    Supergenní minerály mědi z ložiska Gelnica (Slovenské Rudohorie)
    Supergenní minerály polymetalického ložiska Obří důl v Krkonoších
    Surface geophysical survey of old mining works - a comparative study
    Svahové deformace v údolí řeky Maili-su
    Systém úpravy důlních vod na lokalitě Zlaté Hory jako součást útlumu a zahlazovaní následků hornické činnosti
    Školní lyžařský zájezd : Některé zajímavé lokality na Slovensku spatřené v únoru 1997 a v červnu 1999
    Špatné zkušenosti z likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři
    Štěpánovský revír v letech 1767-1773
    Štola Na Stříbrné u Českého Šternberka
    Štola u Panského rybníka v Hodkově
    Štoly na železnou rudu na hradě Děvín u Hamru v severních Čechách
    Taje hornické krajiny IV
    Taje hornické krajiny V
    Technická likvidace hlubinných dolů v České republice
    Teoretické aspekty proudění důlních plynů na povrch
    Těžba rumělky v oblasti Monte Amiata v Toskánsku v Itálii
    Těžba stříbra v oblasti obcí Srubec a Staré Hodějovice
    Těžba uranu v Horním Slavkově
    Tisá skála - pozůstatky po dolování cínu
    Tsumoite and associate tellurides from the Au deposit Libčice near Nový Knín, Czech Republic: mineralogy and genetic significance
    Typologie povrchových tvarů vzniklých těžbou rud a jejich časové zařazení
    Uhlí na Českobrodsku : Po stopách dolování kamenného uhlí na Českobrodsku
    Unikátní památky Slavkovského lesa v souvislosti s těžbou Sn, W rud
    Uranofán z ložiska uranových rud Medvědín u Špindlerova Mlýna
    Uranofán z Potůčků, 11 km s. od Nejdku
    Uranofán z uranového ložiska Chotěboř, sv. od Havlíčkova Brodu
    Uranopilit a jáchymovit z uranového ložiska Horní Slavkov
    Uranopilit z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Uranová mineralizace oblasti jihozápadních Čech
    Území dotčená těžební činností v podkrušnohorských oblastech se v lukrativní podobě vracejí obyvatelstvu : ekologické stopy hnědouhelné těžby v krajině
    Valkeřice-Merboltice : uhelná štola
    Ve Stroužném žili a pracovali také horníci
    Vernéřov u Aše - zajímavá lokalita vzácných minerálů
    Vliv Chemopetrolu, a.s. na kvalitu vod v předpolí jezera Most
    Vliv těžby na životní prostředí
    Vliv útlumu těžby uhlí v OKR na změnu podmínek pro územní plánování a stavby na území poddolovaném a ohroženén výstupem důlních plynů a existenci starých důlních děl
    Vlivy starých zátěží po těžbě uranových rud v oblasti západních Čech na hydrosféru životního prostředí
    Voda a bláto : Hlavní odvodňovací štoly rudných dolů západních Krušných hor a jejich současný stav
    Vorkommen Bočský potok
    Vorkommen NW-Hang Vápenný kopec sowie Marmorvorkommen am Ohnivý vrch
    Vorkommen Plavno (Plauen)
    Vorkommen Rotava (Rothau) frühe Kalkofen genannt
    Vorkommen Vysoká sec (Hohe Hau)
    Vulkanismus v okraji Doupovských hor - vulkanologická studie paleontologické lokality Dětaň : 11-24 Žlutice
    Výskyt arsenolampritu v příbramském uran-polymetalickém revíru
    Výskyt cuprostibitu v příbramském uran-polymetalickém reviru (šachta 16, Příbram - Háje), Česká republika
    Výskyt cyanotrichitu na haldách ložiska Krupka v Krušných horách
    Výskyt parkeritu v uranovém rudním revíru Horní Slavkov (Česká republika)
    Výskyt vzácného Ag-Hg sulfidu - imiteritu - v materiálu z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), březohorský rudní revír, Česká republika
    Výskyt železitých konkrecí z kaolinového ložiska "Orty" u Hosína
    Výskyty supergenních Cu-minerálů ve středních Čechách
    Výsledky dosavadního monitoringu a režim hydrogeologických poměrů v zatápěné ostravské dílčí pánvi
    Výsledky geotechnického a geomechanického monitoringu na Dole Jeroným za období let 2009-2013
    Výsledky nových výzkumů ve velkobystřickém rudním revíru a v areálu kóty Velký Kosíř (441,9 m), Olomoucko
    Výstup důlních plynů v krajině s ukončenou těžbou černého uhlí
    Využití erozního modelu při rekultivaci a sanaci území postižených těžbou
    Využití georadaru při vyhledávání starých podzemních staveb a pozůstatků budov
    Využití opuštěných děl pro vědecké účely
    Využití rezistivitní metody k vymezování zón v horninovém masivu ovlivněných starými důlními díly
    Využití starých důlních děl pro speleoterapii ve Zlatých Horách
    Využití teorie sítí k vytvoření modelu výstupu plynu z utlumovaných dolů na povrch
    Vývoj antropogenních transformací reliéfu v oblasti historického Dolu Jeroným ve Slavkovském lese
    Vývoj hydrické rekultivace zbytkové jámy lomu Most-Ležáky
    Významné geologické lokality na území národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
    Z historie hlubinných dolů
    Z historie hlubinných dolů
    Z historie těžby antracitu českobudějovického permokarbonu
    Za acháty do Techerău
    Za geologií Pootavím a Povydřím : exkurze č. 3 "Západní Šumava"
    Za minerály a slavnou hornickou minulostí do rumunského Banátu
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1996
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1997
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1999
    Záhadná Amerika?. 3.-4. díl, Severní překop
    Zahlazování následků hornické činnosti - sanace odvalů se záparem
    Zahlazování následků hornické činnosti
    Zahlazování následků hornické činnosti po těžbě lomu Chabařovice
    Zahraniční zkušenosti z regionální politiky na příkladu revitalizace regionu Porúří
    Zajištění a likvidace starých důlních děl
    Základní modely situací uvolňování metanu v podzemí
    Zámek Lány bude mít hradní studnu
    Zanikající lokalita v Hromnicích u Plzně
    Zapomenuté cínové revíry v českém Krušnohoří
    Zatápění uranového dolu Hamr I
    Zatápění zbytkové jámy Chabařovice
    Zatraktivnění Hornického muzea OKD Ostrava
    Zatraktivnění Hornického muzea OKD Ostrava
    Zeolity z Kožušné u Štětínova
    Zhodnocení původně nebilancovaných zásob černouhelného souvrství žacléřských vrstev těžených lomových způsobem
    Zhodnocení těžby a úpravy Pb-Zn-Ag rud na ložisku Horní Benešov
    Zinkolivenit z rudního revíru Krupka, Krušné hory (Česká republika)
    Zkušenosti a současný stav problematiky likvidace a zajišťování starých důlních děl v organizacích Energie-stavební a báňská a.s. a Eurogas a.s.
    Zkušenosti z likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři : analýza báňských předpisů a jiných souvisejících obecně závazných právních předpisů vztahujících se k likvidaci hlubinného dolu a materiálům použitým při likvidaci zakládáním
    Zkušenosti z revizí zajištění starých důlních děl
    Zlato v Schäffer Pinge, Zlaté Hory v Jeseníkách
    Zlatohorské důlní prostory a speleoterapie
    Zlatonosná mineralizace v okolí Horské Kvildy na Šumavě, Česká republika
    Zlatonosné zrudnění v okolí Zahořan západně od Jílového u Prahy
    Změny hydrogeologických poměrů v oblasti po ukončení těžební činnosti v Rosických uhelných dolech
    Změny reliéfu v důsledku těžby nerostných surovin na střední Moravě
    Změny v hornictví a hornické krajině Karvinska
    Změny vazby arsenu a jeho migrace při oxidaci löllingitu a arsenopyritu : na příkladu antropogenní arsenové deponie v Přebuzi, Krušné hory
    Změny ve složení důlních vod : co tomu řekne příroda?
    Zóna průmyslových památek v okrese Most, vztahujících se k hornické činnosti a chemii
    Zpracování dat z měření koncentrací metanu na starých jamách na území Ostravy
    Zrudnění štoly "Emil" u Starého Rejvízu, Hrubý Jeseník
    Železorudný výskyt pod Malým Dědem v Hrubém Jeseníku