Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    dajkový roj
Článek
    The dyke swarm of fractionated tourmaline bearing leucogranite and its link to the Vydra Pluton (Moldanubian Batholith), Šumava Mts., Czech Republic
    Dyke swarm of highly evolved felsitic alkali-feldspar granite porphyry near Milevsko, Central Bohemian Pluton
    Dyke Swarm Pattern and Tectonics in the České Středohoří Mts. Volcanic Centre, Ohře (Eger) Rift, Central Europe (Starting Points for Further Research)
    Geochemistry and Significance of Dyke Swarms in the Central Bohemian Plutonic Complex
    Lamprofyry Orlica-Śnieżnik Dómu a Kłodzko-Złoty Stok Masivu - nová petrologická, geochemická a petrogenetická data
    Lamprophyres of the Orlica-Śnieżnik Dome and the Kłodzko-Złoty Stok Massif - new data on petrology, geochemistry and petrogenesis
    Late Variscan Sušice dyke swarm (Moldanubian Zone): quartz micromonzodiorite dykes and their pyroxene gabbro xenoliths
    Pegmatitový roj severně od Skleného nad Oslavou
    Petrologie a petrostrukturní analýza horninových žil středočeského plutonického komplexu na vybraných lokalitách v dolním Posázaví
    Polzenites and cognate rocks from Northern Bohemia
    Roztoky Intrusive Centre in the České Středohoří Mts.: Differentiation, emplacement, distribution, orientation and age of dyke series
    Strukturní aspekty vývoje vulkanického centra Českého středohoří
    Tectonic controls on the emplacement of the dyke swarm in the volcanic centre of the České středohoří Mts., Bohemia : preliminary report on a running research project
    Tectonics of the Prague synform: a hundred years of scientific discussion
    Žilné roje v oblasti středočeského plutonického komplexu: látkové variace a vztahy k plutonitům
    Žilné roje v prostoru podzemního zásobníku plynu Háje (Příbramsko)