Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    datování C14
Článek
    2 - Svahové deformace na kře Maleníku
    6 - Hrazená jezera v Zápechové
    Alternative methods for cellulose preparation for AMS measurement
    Aluviální kužel v údolí Černé Ostravice
    Atmospheric pollution by bismuth, antimony and lead since the Bronze Age in Central European lake cores dated by 210Pb and 14C
    Bericht 2004 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2008 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Changes in vegetation of the Černé Lake area inferred from pollen analysis of lake sediment: period between 3400 BC and 1600 AD
    Changing Environments During the Younger Dryas Climatic Deterioration: Correlation of Aeolian and Lacustrine Deposits in Southern Czech Republic
    Comparison of U-Series and Radiocarbon Dates of Speleothems
    The Cycle of 2402 Years in Solar Motion and its Response in Proxy Records
    Čejčské jezero - palynologický a kvartérně-geologický výzkum (jižní Morava)
    Čejčské jezero lake - palynological and Quaternary-geological research (Southern Moravia)
    Dating the transition
    Datování uhlíků z jeskyně Martina u Tetína pomocí 14C
    Dendrochronological research and radiocarbon dating of subfossil trunks from Mohelnice (Northern Moravia)
    Dendrochronologické a radiometrické zpracování subfosilních kmenů z Mohelnice
    Doklady vývoje Labského dolu v pozdním glaciálu a holocénu
    Dva zaniklé středověké důlní a zpracovatelské provozy na Českomoravské vrchovině
    Early Weichselian dust storm layer at Achenheim in Alsace, France
    Environmentální změny v Plešném jezeře v průběhu posledních více jak 14 000 let
    Excavation at Předmostí II in 1992 (district of Přerov)
    Findings of the organi [i.e. organic] sediments investigation at the geological mapping in the Protected Landscape Area Žďárské vrchy
    Fosilní půdy a přírodní nebezpečí v Nikaragui a Salvadoru
    Fosilní půdy a půdní sedimenty středního Salvadoru
    Fosilní sesuvem hrazené jezero v údolí Babínku (Vsetínské vrchy): příspěvek k poznání holocenního vývoje reliéfu flyšových Karpat : 25-41 Vsetín
    Geochemistry and age of groundwater in a hydrochemically diversified aquifer (Permo-Carboniferous, the Intra-Sudetic Synclinorium, SW Poland) derived from geochemical modelling and isotopic studies
    Geochronologické a geochemické výzkumy jeskynních sintrů Českého krasu: nové výsledky (12-41 Beroun)
    Geoecological imprints of slope deformations on habitats - case studies from the Western Carpathians (Czech Republic)
    Geologický, geomorfologický a paleoekologický výzkum sedimentů v okolí Srní : 22-33 Kašperské Hory
    Geomorfologický výzkum polární oázy Machu Picchu, King George Island, Jižní Shetlandy, Antarktida
    Geomorfologie a stáří vybraných svahových deformací Slezských Beskyd a Jablunkovské brázdy
    Geomorphic evolution of mid-mountain drainage basins under changing human impacts, East Sudetes, SW Poland
    Gravettian and Epigravettian Chronologies in the Middle Danube Area
    Historical climatic record from flood sediments deposited in the interior of Spirálka Cave, Czech republic
    Historical tephra-stratigraphy of the Cosigüina Volcano (western Nicaragua)
    Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu
    Holocenní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka
    Hrazené pánve v NP České Švýcarsko jako doklad starých skalních řícení : 02-23 Děčín, 02-24 Nový Bor
    Hydrogeochemistry of a deep gas-storage cavern, Czech Republic
    The implication of green algae (Chlorophyta) for palaeoecological reconstruction of the Holocene lagoon system in the Tramandaí Lagoon region, Rio Grande do Sul, Brazil
    Isopollen maps for the Czech Republic
    Jarošov - faunistická anomálie gravettských sídlišť
    K problematice stáří sedimentů údolních niv moravskoslezských řek
    Karpatská oblast Slovenska a Moravy v poslední době ledové
    Kdy šel moderní člověk přes Mladeč : datování kosterních pozůstatků
    Klimatická konfrontace terestrických a marinních pleistocenních sedimentů
    Komořanské jezero Lake (CZ, NW Bohemia) - A Unique Natural Archive
    Krkonoše v době poledové - vegetace a krajina
    Kvartérně-geologický výzkum a vývoj údolní nivy v Přírodním parku "Niva Dyje" mezi Břeclaví a Lednicí : 34-23 Břeclav
    The lakes in the Czech Republic - palynological and palaeoalgological study
    Landslide dams in the northern part of Czech Flysch Carpathians: geomorphic evidence and imprints
    Late Glacial and Holocene development of the vegetation in the Labe (Elbe) river flood-plain (Central Bohemia, Czech Republic)
    Late Holocene evolution of landslides in the frontal part of the Magura nappe: Hlavatá Ridge, Moravian-Silesian Beskids (Czech Republic)
    Lateglacial/holocene sedimentary record from the Labe source area, the Krkonoše Mts.
    MICADAS: Routine and high-precision radiocarbon dating
    Das Mittelwürm in den Lössen Südmährens und seine paläolithischen Kulturen
    Mlýn v Kodě - přírodovědné, historické a technické aspekty
    Molluscan succession from Holocene tufas in the Czech Karst (Czech Republic)
    New Chronological Frame from the Young Neolithic Baden Culture in Central Europe (4th Millennium). Part 2
    Niva Labe mezi Nymburkem a Mělníkem
    Nový výzkum rašelinišť na Šumavě : (22-33 Kašperské Hory, 32-11 Kvilda)
    O čtvrtém řádu a o tom, jak se nakonec, neřád, zkomplikoval. II., Exploze věd o kvartéru ve 20. století
    Optimization of the graphitization process at AGE-1
    Outline of Late Glacial and Holocene Vegetation in a Landscape with Strong Geomorphological Gradients
    Palaeoalgology and palynology of the Vacenovice lake
    Paleoekologický výzkum bývalých jihomoravských jezer
    Paleogeographical evidence of the sediments from the Černé jezero Lake area, the Bohemian Forest
    Paleorekonstrukce vegetačního vývoje krajiny a vzniku, vývoje a kolapsu kupovité palsy v Abisku v oblasti Torneträsk (Švédsko) v holocénu
    Palynological and palaeoalgological study of the lakes in the Czech Republic
    The Pekárna Cave : magdalenian stratigraphy, environment, and the termination of the loess formation in Moravian Karst
    Poznatky výzkumu organických sedimentů při geologickém mapování v CHKO Žďárské vrchy
    Predispozice, struktura a geochronologie svahových deformací kulminační části Západních Beskyd
    Predispozice, typy a chronologie svahových deformací ve slezské jednotce Západních Beskyd
    Preliminary Study on the Mineral Magnetic Properties of Sediments from Kůlna Cave (Moravian Karst), Czech Republic
    Proč se uvolňuje arzen do vody?
    Předběžné výsledky interdisciplinárního výzkumu zalednění v okolí Prášilského jezera na Šumavě
    Předběžné výsledky výzkumů glaciálních akumulačních forem v okolí jezera Laka (Šumava)
    Přírodní archiv řeky Moravy : jak se říční niva stávala neobyvatelnou
    Přírodní park "Niva Dyje" (jižní část) : geologie kvartérních sedimentů a vývoj údolní nivy : 34-23 Břeclav
    Příspěvek k poznání chronologie sesuvů v oblasti Slezských Beskyd
    Příspěvek k poznání stáří svahových deformací v Jablunkovské brázdě a české části Slezských Beskyd : 26-11, 16-33 Jablunkov
    Příspěvek paleontologie k poznání pohřebního ritu "lovců mamutů"
    Quaternary: Subboreal, the biggest Holocene catastrophe: tufa mound - "Svatý Jan pod Skalou", between Karlštejn und Beroun
    Radiokarbonová data rašelin z oblasti Josefova Dolu v Jizerských horách (03-14 Liberec)
    Radiokarbonové datování sedimentů z paleomeandrů Labe (12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-11 Benátky nad Jizerou, 13-13 Brandýs nad Labem, 13-14 Nymburk)
    Recentní aktivita strukturních půd ve Vysokých Sudetech
    Reconstruction of palaeoclimatic changes in Central Europe between 10 and 200 thousand years BP, based on analysis of growth frequency of speleothems
    Revize výskytu nickamínku ve Velikonoční jeskyni u Týnčan
    Sedimentární výplně prostorů zahrazených sesuvy v české části flyšových Karpat a možnosti jejich datování
    Sedimentary Deposits of Bohemian Forest Lakes as an Archive of Pollution by Metals
    Stáří kupy netopýřího guána v jeskyni Domica (NP Slovenský kras) a elektronová mikroskopie exkrementů netopýrů
    Strukturní půdy Vysokých Sudet - morfometrická charakteristika a časové zařazení
    Strukturní půdy Vysokých Sudet - morfometrická charakteristika a časové zařazení
    Šafárka - first palaeobotanical data of the character of Last Glacial vegetation and landscape in the West Carpathians (Slovakia)
    Time constraints for neotectonics and evolution of giant rock slope failures in the main mountain ridge of the Crimean Mountains (Ukraine)
    Vegetation development in the western part of the Giant Mts. during the Holocene (Pančavské rašeliniště mire - palaeoecological research)
    Vegetation of the Upper Orava region (NW Slovakia) in the last 11000 years
    Vliv člověka na lokální vývoj holocenní vegetace v nivě řeky Świder (Polsko)
    Vodohospodářských 50 let aneb čas hydrogeologii
    Výsledky datování hlubokých svahových deformací v oblasti Vsetínska a Frýdeckomístecka : 25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov p. R., 25-24 Turzovka
    Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998 (34-22 Hodonín)
    Výsledky terénních archeologických výzkumů zařazených do projektu "Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví"
    Využití pylové analýzy při řešení problematiky chronologie sesuvů ve Slezských Beskydech (26-41 Jablunkov)
    Vývoj krušnohorských rašelinišť (01-42 Načetín, 01-43 Horní Blatná, 01-44 Vejprty, 11-21 Karlovy Vary)
    Vývoj rostlinných ekosystémů v nivě Labe v pozdním glaciálu a holocénu
    Vývoj údolní nivy řeky Odry v ostravské pánvi
    Vývoj vegetace na Úpském rašeliništi v holocénu
    Výzkum organických sedimentů Hodonínska (34-22 Hodonín, 34-24 Holíč)
    Výzkum pleistocénního zalednění Krkonoš v roce 2007
    Výzkum údolní nivy Jizery v okolí Benátek nad Jizerou : 13-11 Benátky nad Jizerou
    Vznik holocenních suťových brekcií ve středočeské oblasti a jejich erozní postižení (12-14 Rakovník, 12-24 Praha, 12-32 Zdice, 12-41 Beroun, 12-42 Zbraslav)
    Vztah hydrotermálních a krasových procesů v Českém krasu: odpověď na diskuzní příspěvek K. Žáka
    Z ekologie a paleoekologie šumavských rašelinišť
    Zlatá louka peat bog - the source of the climatic date from Late Glacial to Recent
    Zróżnicowanie pokryw deluwialnych i aluwialnych w Sudetach Wschodnich w świetle analiz sedymentologicznych i datowań radiowęglowych
    Zum Mesolithikum den Sandsteingebieten Nordböhmens