Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    deformace plastická
Článek
    Conjugate shear zones in the Southern Bohemian Massif (Austria): implications for Variscan and Alpine tectonothermal activity
    Devonské vápence zvrásněné s granodiority brněnského masivu v okolí Valchova
    Geometrická analýza neogenních šťěrků na několika lokalitách ve střední části karpatské předhlubně (24-43 Šlapanice, 24-44 Bučovice, 24-42 Kojetín, 25-13 Přerov)
    Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku : případová studie : Vaculov-Sedlo, Kobylská a Křížový vrch
    Led jako hornina
    Pozdní prográdní metamorfóza spojená s duktilním střihem na styku hornin staroměstského pásma a skupiny Branné u Nýznerova ve Slezsku
    Prosecké podzemí
    Role of major ductile faults durng Paleozoic orogeny in the Sudetes
    Sedimenty rhenohercynika na Moravě a v Ardenách a jejich deformace
    Srovnání duktilní deformace kulmu a západokarpatského flyše
    Structural profile through the Brno massif
    Structures due to Synsedimentary Deformation in Sediments of the Bílina delta (Miocene, Most Basin, Czech Republic)
    Strukturně-geologická charakteristika němčicko-vratíkovského pruhu
    Termální a mechanické modelování konvergentních zón
    Vnitřní stavba kulmských slepenců východní části Nízkého Jeseníku
    Výzkum kořeneckých slepenců a studium deformace vápencových valounů v kulmských horninách Drahanské vrchoviny (24-23 Protivanov, 24-21 Jevíčkov)
    Změny aktivity svahových pohybů severozápadního okraje Příhrazské plošiny