Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    diageneze
Článek
    Altered monazite from the Lower Carboniferous culm sediments of the Drahany Uplands (Bohemian Massif) - a result of high-temperature diagenesis?
    Analysis of the diagenesis development of the sedimentary basin through total porosity of sediments on basis of well-logging data
    Authigenic REE minerals from greywackes of the Drahany Uplands, Czech Republic and their significance for diagenetic processes
    Bedded cherts of the Přídolí Formation (Silurian) at Liščí lom quarry-Gaisler gallery and Čížovec quarry (Barrandian area, Czech Republic)
    Biochemické značkovače ve fosilních materiálech
    Brachiopoda lokality cementárna Úpohlavy u Lovosic (svrchní turon)
    Calcite concretions in Turonian marly silicites, Central Bohemia
    Carbon, oxygen and strontium isotope records of Devonian brachiopod shell calcite
    The chemistry of amber - facts, findings and opinions
    Cherts of the Přídolí Formation and accompanying trace fossils (Pridoli, Silurian), Barrandian area, Czech Republic
    Contrasting Types of Paleofluids in Volcano-Sedimentary Complex of the Barrandian Upper Proterozoic
    Depositional and early genetic history of a complex glauconitic-phosphatic deposit: Cenomanian-Turonian boundary, Pecínov quarry, Bohemia
    Detritické a autigenní REE minerály v sedimentech kulmu Drahanské vrchoviny, jejich význam pro studium provenience, klastického materiálu a procesů diagenese
    Diagenesis, Magnetic Overprint and Tectonics near Mokrá (E of Brno)
    Diagenesis of two smectite types in the East Slovakian Basin
    Diagenetic and dolomitization history of the Štramberk limestones
    Distribution and Origin of Reduction Spheroid in the Upper Paleozoic Sequences, Czech Republic
    Epigenetic dolomitization of the Přídolí formation (Upper Silurian), the Barrandian basin, Czech Republic: implications for burial history of Lower Paleozoic strata
    Facies and depositional pattern of Badenian sulphate deposits in the Carpathian Foredeep, Poland
    Former Structures of Rocks Discernible by Image Analysis
    Genetické typy červených sedimentů (red beds) v limnickém svrchním paleozoiku Českého masivu
    Geneze, morfometrie, mineralogické složení a stratigrafická pozice výskytu sulfidických konkrecí na lokalitě Vršany
    Geochemické indikátory sedimentačního paleoprostředí a tepelné přeměny hornin v hornoslezské pánvi - aplikace při posuzování původu plynu a ropy
    Geochemie vrstevních vod vídeňské pánve (struktura Hrušky) ve vztahu k paleoprostředí, subsidenční historii a diagenezi
    Hydrotermální mineralizace na lokalitě Pindula u Frenštátu pod Radhoštěm (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Hydrotermální mineralizace v jílovcích lhoteckého souvrství u Choryně (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Ichnological aspect of fossiliferous nodules of the Šárka Formation (Ordovician, Llanvirnian, Czech Republic)
    Illite crystallinity and vitrinite reflectance in Paleozoic siliciclastics in the SE Bohemian Massif as evidence of thermal history - Discussion : The relationship between illite crystallinity and vitrinite reflectance: what is behind it?
    Illite/smectite diagenesis in the autochthonous Miocene claystones of the Carpathian Foredeep
    The illitization of dickite: chemical and structural evolution of illite from diagenetic to metamorphic conditions
    Illitization of illite-smectite in the Jurassic and Paleogene of the eastern Bohemian Massif in relation to organic maturation and thermal history
    Iron-bacterial mediation in Phanerozoic red limestones: State of the art
    Isotopic composition of miocene fossils and sediments from Rohožník (Vienna basin, Slovakia) and their paleoenvironmental implications
    K-Ar dating of illite fundamental particles separated from illite-smectite
    K-Ar evidence for a Mesozoic thermal event superimposed on burial diagenesis of the Upper Silesia Coal Basin
    Ke vzniku kaolínů na Karlovarsku
    Kinetic model of smectite-to-illite evolution (SMILE) as a tool for thermal history analysis of sedimentary basins
    Koncepce devonských ostrovních elevací a vývoj porozit v macošském souvrství
    Křišťál a záhněda v pelosideritech rosicko-oslavanské pánve
    Late Cretaceous Basin inversion at the northern border of the Bohemian Massif
    Magnetic anisotropy indications of deformations associated with diagenesis
    Mechanismy hydrotermální alterace monazitu během vysokoteplotní diageneze až anchimetamorfózy kulmských sedimentů Drahanské vrchoviny
    Mineralogie křídových aleuropelitů z profilu Bystrý potok (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty) : 25-22 Frýdek-Místek
    Mineralogie železnorudného ložiska "Vlčí doly" u Stínavy na Drahanské vrchovině
    Mobility of sulfur during early diagenesis of freshwater peats
    Model of burial and thermal history of the Tobolka-1 borehole profile in the Prague basin
    Monazite hydrothermal alteration during high-temperature diagenesis of the greywackes from the Drahany Uplands (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Moravian Jurassic Geodes and their Geological Significance
    Nález neobvykle zachovalé ichnofosilie křídového stáří z glaciálních uloženin severních Čech
    Names for trace fossils : a uniform approach
    Nitrogen isotopic evolution of carbonaceous matter during metamorphism : methodology and preliminary results
    Nové naleziště geod u Vedrovic
    On the origin of chloride waters in the Polish Flysch Carpathians
    Organic and clay diagenesis in sediments of Ostrava-Karviná coal basin
    Organic geochemistry and facies of the Carnian Göstling Beds and Opponitz Formation (Northern Calcareous Alps, Austria)
    Origin of the Jurassic quartz geodes from the Moravian Karst: fluid inclusion and stable isotope study
    Petrogeneza marmurów z poludniowo-wschodniej czesci metamorfiku Snieznika (Sudety)
    Petrografický výzkum opuštěného dolomitového lomu v Přídolí u Velké Chuchle, Barrandien
    Petrografie vybraných tonsteinů v uhelných slojích OKR
    Plynopropustnost karbonských sedimentů hornoslezské pánve za trojosého stavu napjatosti
    Posloupnost diagenetických změn ve vápencích na hraničním stratotypu silur/devon, Klonk u Suchomast (12-41 Beroun)
    Possible effects of tectonic shear strain on phyllosilicates: a case study from the Kandersteg area, Helvetic domain, Central Alps, Switzerland
    Provenance and Diagenesis of the Upper Cretaceous and Palaeocene Sandstones of the Magura Nappe: Constraints from Cathodoluminescence Study
    Provenance and early diagenetic processes of the Ordovician Šárka Formation at Praha-Červený vrch Hill (Barrandian, Czech Republic)
    Provenance of Lower Cretaceous deposits of the western part of the Silesian Nappe in Poland (Outer Carpathians): evidence from geochemistry
    Původ vody v konkrecích z podloží hlavní sloje v severočeské hnědouhelné pánvi (02-32 Teplice)
    Sandstone cementation and its geomorphic and hydraulic implications
    Some factors affecting hydrocarbon potential of the Carpathian Tertiary accretionary complex and fore-arc basin (Slovakia)
    Die Stromatoporen des Devons und Silurs von Zentral-Böhmen (Tschechische Republik) und ihre Kommensalen
    Studium polymerace kyseliny křemičité gelovou filtrací
    Subsidence, lithofacies and diagenesis in the Carpathian Foredeep, Czech Republic
    Taxonomic implications and fossilization of tube ultrastructure of some Cenozoic serpulids (Annelida, Polychaeta) from Europe
    Thermal history of the Upper Silesia Coal Basin Constrained by K-Ar Dating of illite-smectite from pyroclastic horizons
    Die westliche Zentral-Paratethys an der Wende Eozän/Oligozän - Ozeanographie eines Randmeeres und Bildung von Erdölmuttergesteinen
    The "white beds" - a fossil caliche of the Barrandian area: its origin and paleoenvironmental significance
    Železité pískovce v neogenních sedimentech širšího okolí Moravských Budějovic na jihozápadní Moravě (33-22 Vranov, 33-21 Slavonice)