Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    difrakce rentgenová
Článek
    Ab initio X-ray powder structure determination of parascorodite, Fe(H2O)2AsO4
    Adsorption of phenol and aniline by original and quaternary ammonium salts-modified montmorillonite
    Ag-Sb-S mineralizace z Jáchymova v Krušných horách
    Agardit-(Ce) ze supergenní zóny ložiska Vrančice u Příbrami (Česká republika)
    Albinizovaný apofylit z Libodřic na Kolínsku
    Almandine-pyrope-grossular garnets : A method for estimating their composition using X-ray powder diffraction patterns
    Alteration products of granite on the contact with the Karlovy Vary thermal springs
    Amalgamy stříbra - moschellandsbergit a schachnerit ze železnorudného ložiska Březina u Radnic (západní Čechy)
    Amblygonit z lithného pegmatitu z Dolní Rožínky
    Amfiboly z lomu Vápenný vrch u Černé v Pošumaví
    Ammonium minerals from burning coal-dumps of the Upper Silesian Coal Basin (Poland)
    Analytic functions describing line profiles influenced by size distribution, strain and stacking faults
    Anthropogenic origin of salt crusts on sandstone sculptures of Prague's Charles Bridge (Czech Republic): Evidence of mineralogy and stable isotope geochemistry
    Aragonit z Libníče u Rudolfova
    Arsenem bohaté hutní produkty od Bylanky v Kutné Hoře
    Artinit z hadcového lomu u Biskoupek u Oslavan, západní Morava - nový minerál pro Českou republiku
    Ash characteristic in co-combustion of coal with wood residue, sewage sludge and municipal waste
    Autunit z Vysokého kamene (Krásno) u Horního Slavkova
    Bakteriálne lúhovanie produktov reakcie so síranom železitým
    Beitrag zur Erkenntnis der Pb-Sulfoantimonaten (III)
    Bi-Te minerálna asociácia zo Župkova (Vtáčnik, Slovenská republika)
    Biotitický pegmatit s fluorapatitem od Pohledu u Havlíčkova Brodu
    Bismutotantalite-stibiotantalite-stibiocolumbite assemblage from elbaite pegmatites at Molo near Momeik, northern Shan State, Myanmar
    Bismutová mineralizace z uranového ložiska Medvědín u Špindlerova Mlýna
    Bluelizardite, Na7(UO2)(SO4)4Cl(H2O)2, a new uranyl sulfate mineral from the Blue Lizard mine, San Juan County, Utah, USA
    Bournonite from Krásná Hora
    Boyleit z porubských vrstev ostravského souvrství - Důl Karviná, závod Lazy
    Burgessite, Co2 (H2O)4 (AsO3(OH))2 (H2O), a new arsenate mineral species from the Keeley mine, South Lorrain Township, Ontario, Canada
    Calciopetersite from Domašov nad Bystřicí, northern Moravia, Czech Republic, a new mineral species of the mixite group
    Calculated and experimental X-ray diffraction patterns by transmission powder method
    Cenozoic "radiobarite" occurrences in the Ohře (Eger) Rift, Bohemian Massif: Mineralogical and geochemical revision
    Characterisation of some kaolins in relationship with electric insulator ceramics microstructure
    Characterization of intercalated smectites using XRD profile analysis in the low-angle region
    Characterization of phosphate-rich metalodevite from Příbram, Czech Republic
    Charakteristíka ílových minerálov v jemných sedimentoch severného gemerika s ohladom na permské horniny
    Charakteristika výskytu Ag-mineralizace na žíle H61Z pod 6. patrem, šachta 21, příbramský uran-polymetalický revír
    Chemical composition of the sulphides accompanying coal measures in the Kladno coal district, Central Bohemia
    Chemické složení crandallitu, goyazitu a waylanditu z Krásna u Horního Slavkova
    Chemostratigrafie miocenních sedimentů mostecké pánve
    Chlorites from the Polymetallic Deposit Oskava near Rýmařov (Czech Republic)
    Cinklipskombit ZnFe23+(PO4)2(OH)2 - novyj mineral
    Classical treatment of line profiles influenced by strain, small size, and stacking faults
    Complex twinning, polytypism and disorder phenomena in the crystal structures of antimonpearceite and arsenpolybasite
    Conditions of the hydrothermal analcime stability at 10 MPa
    Cowlesit, faujasit, gobbinsit - nové zeolity pro ČR
    Cronstedtit (Fe2Fe)(SiFeO5)(OH)4 zo žily Klement, Rožňava
    The crystal structure and compositional range of mckinstryite
    Crystal structure of argentopyrite, AgFe2S3, and its relationship with cubanite
    Crystal structure of CaSeO4 and its relationship to anhydrite
    Crystal structure of natural orthorhombic Ag0,71Pb1,52Bi1,32Sb1,45S6, a lillianite homologue with N = 4; comparison with gustavite
    Crystal structure of owyheeite, Ag1.5Pb4.43Sb6.07S14: refinement from powder synchrotron X-ray diffraction
    Crystal structure of vanadinite: Refinement of anisotropic displacement parameters
    The crystal structures of lavendulan, sampleite, and a new polymorph of sampleite
    The crystal structures, solid solutions and infrared spectra of copiapite-group minerals
    Crystallization history of a pyroxenite xenolith in a granulite inferred from chemical and single-crystal X-ray data
    Crystallization sequences in matte and speiss from primary lead metallurgy
    Dachiardit-Ca z Proseče pod Ještědem u Liberce : 03-14 Liberec
    Dawsonit z vrchnokriedových slieňovcov vo vrte Soblahov
    Deciphering mantle-related strain history in the strongly serpentinized Mohelno peridotite
    Decorative marbles from the Krkonoše-Jizera Terrane (Bohemian Massif, Czech Republic): provenance criteria
    Dehydration and rehydration of natural Mg-vermiculite
    Demesmaekerit z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Description and crystal structure of a new mineral - plimerite, ZnFe(3+)4(PO4)3(OH)5 - the Zn-analogue of rockbridgeite and frondelite, from Broken Hill, New South Wales, Australia
    Description and crystal structure of vajdakite, (( Mo 6+ O2)2(H2O)2As3+2O5).H2O - A new mineral from Jáchymov, Czech Republic
    Dickit z hydrotermální žíly na lokalitě Zlatý důl u Hluboček (kulm Nízkého Jeseníku) : 25-11 Hlubočky
    Dioptas z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách (Česká republika)
    Distortions of coordination polyhedra in phyllosilicates and their influence on the diffraction pattern
    Dynamics of Cu, Zn, Cd, and Hg release from sediments at surface conditions
    Eclarite and associated Bi sulfosalts from the Brezno-Hviezda occurrence (Nízke Tatry Mts, Slovak Republic)
    Effect of stacking disorder on the profile of the powder diffraction line
    Epigenetické, manganem bohaté polohy v krasových výplních Zlatého koně v Českém krasu
    Evidence of contrasting low-grade metamorphic conditions from clay mineral assemblages in Triassic Alpujárride-Maláguide transitional units in the Betic Cordilleras, Spain
    Experimental reference intensity ratios of various kaolinite forms
    Experimental Reference Intensity Ratios ofVarious Kaolinite Forms
    Exsolution in niobian rutile from the pegmatite deposit at Greenbushes, Australia
    Farmakosiderit z lomu Kamenné doly u Písku
    Fázové složení popílkových betonů
    Fázové složení popílků ze spalování ve fluidním loži
    Fe-Mn mineralizace z Křížového Buku, s. od Mlýnů u České Kamenice
    Fe-sulfáty z magnezitového ložiska Bankov u Košic
    Feroaxinit z alpské žíly v amfibolu u Libodřic (západně od Kolína)
    Ferrotapiolite as a pseudomorph of stibiotantalite from the Laštovičky lepidolite pegmatite, Czech Republic; an example of hydrothermal alteration at constant Ta/(Ta + Nb)
    First experiences in x-ray diffractometry and scanning electron microscopy of dust sumples from an experimental monitoring network in the North Bohemian brown coal basin
    Fluorapatit ze septáriových puklin pelokarbonátů svrchních sušských vrstev karvinského souvrství (česká část hornoslezské pánve)
    Fosforitové konkrece ve svrchní křídě slezské jednotky : 25-22 Frýdek-Místek
    Fosfuranylit ze Strhař u Tišnova
    Geneze, morfometrie, mineralogické složení a stratigrafická pozice výskytu sulfidických konkrecí na lokalitě Vršany
    Geochemical behaviour and mineralogical transformations during spontaneous combustion of a coal waste pile in Oslavany, Czech Republic
    Geologický a petrologický výzkum v okolí vodního díla Pěčín (14-14 Žamberk)
    Geologie a mineralogie Milířské doliny u Jiřetína pod Jedlovou (02-24 Nový Bor)
    Goethit, nový minerál pro Markovice
    Graphitization of organic matter and fluid-deposited graphite in Palaeoproterozoic (Birimian) black shales of the Kaya-Goren greenstone belt (Burkina Faso, West Africa)
    Guerinit a farmakolit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka ve Slezsku
    Haleniusite-(La) from the Bastnäs deposit, Västmanland, Sweden: a new REE oxyfluoride mineral species
    Hemimorfit - prvý nález v permských bazaltoch Západných Karpát
    Henclová - nová lokalita pseudomalachitu v Slovenskej republike
    Hollandit z Písečné u Jeseníku
    Hořenec u Bíliny - světová lokalita krystalů aragonitu
    Huntit z kamenolomu Bernartice u Dolních Kralovic (Česká republika)
    Hydratované oxidy železa a manganu z dolu Václav v Bližné
    Hydrobiotite from the Dětaň Oligocene tuffs (Doupovské hory Mts.)
    Hydrogeologie a kvalita podzemních vod zlatodolu Roudný se zvláštním zřetelem k arsenu
    Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociaci puklin serpentinitu z kamenolomu "U Pustého mlýna " u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava
    Hydrotermálna mineralizácia v terciérnych neovulkanických komplexoch na južných svahoch Štiavnických vrchov vo vrtoch PKŠ-1 a GK-6
    Hydrothermal assemblage of Cl-, F- and OH-bearing apatite-group minerals from Maglovec, near Prešov, Slovakia
    Identifikace metamiktního branneritu rentgenovou difrakcí
    Illite as indicator of postsedimentary alteration of the Permian sediments from the Northern Gemericum
    Ilmenit z Dlouhé Lhoty u Tábora
    The influence of the hydration changes on the structure of vermiculites
    The influence of various specimen preparations on the quantitative XRD results
    Interlaboratory Tests of X-Ray quantitative Phase Analysis
    Interpretation of Chemical Composition and X-Ray Diffraction Patterns of Chlorites
    Introduction to defect and microstructure analysis or the analysis of real structure
    Iron mineralogy of mine-drainage precipitates as environmental indicators: review of current concepts and a case study from the Sokolov Basin, Czech Republic
    Jefremovit (NH4)2Mg2(SO4)3 z kladenských hořících hald
    Jihočeské dravity
    Jílové minerály štýrských příkrovů v jižní čísti ostravsko-karvinského revíru
    Jílové suroviny z hlediska metodiky jejich laboratorního výzkumu
    Jonassonite, Au(Bi,Pb)5S4, a new mineral species from Nagybörzsöny, Hungary
    K otázce výskytu wurtzitu v polymetalických rudách březohorského rudního revíru (Příbram, střední Čechy)
    K výskytu korundu (safíru) v kaplické jednotce moldanubika
    Kámen sousoší Pegasů a Múz, Slezské muzeum v Opavě : 15-32 Opava
    Kaňkit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Kaňkit ze Stříbrných Hor u Havlíčkova Brodu
    Kaolinites from uranium deposit Stráž pod Ralskem and their crystallochemical characteristics
    Kaolins: computer-aided X-ray quantitative phase analysis
    Kasolit z ložiska uranových rud Zálesí u Javorníka ve Slezsku (Česká republika)
    Klinoptilolit-Na z Doubravice u Jičína : 03-43 Jičín
    Klinozoisit z Vernířovic
    Komplexní výzkum Dolní jeskyně č.1119 u Koněprus v Českém krasu
    Korund od Malšína u Českého Krumlova
    Kuprosklodowskit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka v Rychlebských horách (Česká republika)
    Kvantitativní fázová analýza ve směsích s obsahem elektrárenských popílků
    Kvantitativní určování minerálních fází rentgendifrakčními metodami
    Layer structure factor and profile analysis in the low-angle region of the powder XRD of clays
    Lemanskiite, NaCaCu5(AsO4)4Cl.5H2O, a new mineral species from the Abundancia mine, Chile
    Lepidolit z Přibyslavic u Čáslavi
    Liebigit z uranového ložiska Slavkovice u Nového Města na Moravě
    Liebigit z uranového ložiska Škrdlovice u Žďáru nad Sázavou
    Linarit a brochantit ze Stříbra
    Löllingit z uranového ložiska Petrovice u Nového Města na Moravě
    Makroskopický chlorargyrit z kutnohorského rudního revíru - nový minerál pro Kutnou Horu
    Makroskopický covellin z rudního revíru Krupka v Krušných horách (Česká republika)
    Makroskopický kasiterit v leukogranitu u Trhových Svin v jižních Čechách
    Malachitové speleotémy ve Zbrašovských aragonitových jeskyních, Hranický kras
    Manganatý danalit z Horních Novosedel, sv. od Písku
    Manganit z vrančicko-radětického polymetalického revíru (střední Čechy)
    Manganová ruda z Krasonic u Želetavy
    Mazzettiite, Ag3HgPbSbTe5, a new mineral species from Findley Gulch, Saguache County, Colorado, USA
    Medium-range order in disordered K-feldspars by multinuclear NMR
    Megacrysts of potash feldspar from Chodov near Bečov (Petschau), Karlovy Vary massif, Czechoslovakia
    Meření tloušťky elektricky vodivých vrstev používaných v rentgenové mikroanalýze
    The method of internal standard in quantitative phase analysis of fly ashes and their composites
    Milarit z Nové Vsi u Křemže
    Mineral composition of the deep sea sediments in three sectors of Western Pacific Ocean
    Mineral stability of Fe-rich bentonite in the Mock-Up-CZ experiment
    Minerál ze skupiny mixitu z ložiska Krupka v Krušných horách
    Mineralizacja pomagmowa bazaltoidów Małego Śnieżnego Kotła
    Mineralogical and cathodoluminescence characteristics of Ca-rich kutnohorite from the Úrkút Mn-carbonate mineralization, Hungary
    Mineralogical characterization of paulingite from Vinařická hora, Czech Republic
    The mineralogical research of manganese-phosphate crusts in the region of Hodušín-Božetice at Milevsko
    Mineralogická charakteristika strusky z lokality Horničí u Rozseče nad Kunštátem
    Mineralogické výzkumy v Českém Krasu
    Mineralogie a petrografie pegmatitů od Slavětic u Týna nad Vltavou
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermální kalcit-baryt-chloritové mineralizace od Adamova (Brněnský masiv)
    Mineralogie jílovitých sedimentů z výplní štramberského vápence (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty) : (25-21 Nový Jičín)
    Mineralogie křídových aleuropelitů z profilu Bystrý potok (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty) : 25-22 Frýdek-Místek
    Mineralogy and chemistry of Fe-rich bentonite from the Lieskovec deposit (Central Slovakia)
    Mineralogy and geochemistry od submarine massive sulphides from the East Pacific Rise area
    Mineralogy of phosphate accumulations in the Huber stock, Krásno ore district, Slavkovský les area, Czech Republic
    Mineralogy of the clay gouge on Prague fault
    Mineralogy of the Vícenice octahedrite
    Minerály dolu Bílina a dalších lokalit Severočeské hnědouhelné pánve
    Minerály kaplické jednotky v okolí Moravice u Frymburka
    Minerály skupiny jarositu ze sulfidických paragenezí východní části Českého masivu
    Minerály skupiny zippeitu
    Minerály stříbra v kutnohorském rudním revíru
    Modal analysis of clinker: solutions and constraints
    Modelling of the theoretical X-ray diffraction patterns of the polytype structures of chlorite and vermiculite
    Modified electrodes: Sorption of Cu (II) on montmorillonite-humic acid system
    Molecular structure of the uranyl mineral zippeite - An XRD, SEM and Raman spectroscopic study
    Morfologicky zajímavý pyrit z Ševětína u Českých Budějovic
    Možnosti RTG difrakce při analýze pevných emisí
    Nachodka selensoderžaščego krutovita v myš'jakovo-nikel'-kobal'tovych mestoroždenij rajona Bu-Azzer (Marokko)
    Nález berylu v metapegmatitu z Chebzí
    Nález fluorapatitu na uranovém ložisku Chotěboř
    Nález koninckitu u Litošic a jeho srovnání se světovými výskyty
    Nález kryptomelanu z lokality Kamienna Góra, Dolní Slezsko (Polsko) (85-043 Nysa (Polská republika), list navazuje na 14-24 Jeseník)
    Nález minerálu blízkého andoritu (tzv. "minéral F") v asociaci s diaforitem a dalšími minerály Pb-Ag-Sb na haldě dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram
    Nález vzácného karbonátu uranylu (rutherfordinu) v jáchymovském rudním revíru
    Nálezy čejkaitu v důlní chodbě uranového ložiska Rožná, Česká republika
    Namibite and hechtsbergite from the Nagatare mine, Fukuoka Prefecture, Japan
    Natrodufrénit a asociace fosfátů, ložisko Vysoký Kámen-greisen, Krásno u Horního Slavkova
    Natrolit z Plaňan u Kolína
    Některé aspekty použití radionuklidové rentgen-fluorescenční analýzy ke stanovení vybraných prvků v hnědých uhlích
    Některé nové poznatky o lokalitě Nechranice
    Neobvyklý krystalový vývoj galenitu na polymetalickém ložisku Radětice jv. od Příbrami (Česká republika)
    New data of rabejacite (Jáchymov, the Krušné hory Mts., Czech Republic)
    Nordstrandit z lomu v Děpoltovicích u Karlových Varů (Česká republika)
    North Bohemian Porcellanites and their Mineral Composition: the Case of the Dobrčice Quarry, the Most Basin
    Nové mineralogické nálezy na Sn-W ložisku Cínovec v Krušných horách (Česká republika)
    Nové mineralogické nálezy v oblasti Dolů Nástup Tušimice
    Nové mineralogické nálezy z lomu Kotouč u Štramberku, Západní Karpaty, severní Morava, Česká republika
    Nové minerály z kladenských hořících hald (12-23 Kladno)
    Nové minerály z lokality Lazec u Českého Krumlova
    Nové nálezy ametystu v oblasti Horní Halže
    Nové nálezy sekundárních minerálů v kutnohorském rudním revíru: valentinit a brochantit z gruntecko-hloušeckého pásma, kaňkit z turkaňského pásma
    Nové nálezy supergenní mineralizace na haldě uranového dolu č. 16, Příbram-Háje
    Nové nálezy v lomu Vyšný u Českého Krumlova
    Nové poznatky o mineralogii oblasti severočeské uhelné pánve (1996-1997)
    Nové sekundární minerály z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Nový nález boulangeritu v Koroužném
    Nový nález huntitu u Hrubšic na západní Moravě a otázka jeho vzniku
    Nový typ Cu mineralizace v devonských vápencích pražské pánve
    Nový výskyt sekundárních minerálů Cu, Pb, Zn na ložisku Zlaté Hory-východ
    Olovnaté a měďnaté zrudnění na lokalitě Lipová-lázně v lomech na Smrčníku
    On the crystal-chemistry of a near-endmember triplite, Mn2+2(PO4)F, from the Codera Valley (Sondrio Province, Central Alps, Italy)
    On zeophyllite from Radejčín, České středohoří Mts.: X-ray and IR-investigations
    Opály v západním okolí Třebíče
    Ordering state in orthopyroxene as determined by precession electron diffraction
    The origin of melanophlogite, a clathrate mineral, in natrocarbonatite lava at Oldoinyo Lengai, Tanzania
    Owyheeit z rudního revíru Freiberg (SRN) a jeho doprovodné minerály
    Palaeomagnetic and U-series dating of cave sediments in Baradla Cave, Hungary
    Paleoenvironmental record in Lake Baikal sediments : environmental changes in the last 160 ky
    Palygorskit se supergenními minerály olova z Křižanovic v Železných horách (Česká republika)
    Parascorodite, FeAsO4.2H2O - a new mineral from Kaňk near Kutná Hora, Czech Republic
    Pašavaite, Pd3Pb2Te2, a new platinum-group mineral species from the Noril'sk-Talnakh Ni-Cu camp, Russia
    The pearceite-polybasite group of minerals: Crystal chemistry and new nomenclature rules
    Pennin z lomu Krty na Strakonicku
    Permo-Carboniferous subvolcanic rhyolitic dikes in the western Erzgebirge/Vogtlandt, Germany: a record of source heterogeneity of post-collisional felsic magmatism
    Phosphatian walpurgite from Smrkovec, the Slavkovský Les Mts. (the Czech Republic): its description and physico-chemical characteristics
    Pieta ze sbírek Metropolitního muzea v New Yorku (USA)
    Plumbojarosit z Nové Vsi u Rýmařova
    Počítačové modelování RTG difrakčních záznamů
    Polygenetické sedimenty jv. od Prešova a ich inžinierskogeologické vlastnosti
    Poorly crystalline Pd-Hg-Au intermetallic compounds from Córrego Bom Sucesso, southern Serra do Espinhaço, Brazil
    Pozoruhodný nález zkamenělého dřeva na lokalitě Očihov
    Prehnitové pseudomorfózy z Libodřic
    Problematika smíšených struktur při mineralogické charakteristice jílů
    Prubířství a prubířská keramika
    Přehled významných současných lokalit aragonitu v Českém středohoří
    Příspěvek k litologii křídových souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Příspěvek k mineralogii lokality Hamr u Sušice
    Příspěvek k poznání mineralogie lokality Mříč u Křemže
    Příspěvek k výskytu "amazonitu" na lokalitě Ptáčkovna u Písku
    Příspěvek k výskytu goethitu v Křemžské kotlině
    Příspěvek ke studiu mineralogického a strukturního složení prachu v ovzduší SHP
    Pseudojohannite from Jáchymov, Musonoi, and La Creusaz: A new member of the zippeite-group
    Pseudomorfózy Fe-vermikulitu po krystalech biotitu z granodioritů berněnského masivu - krystalochemie, inkluze a alterace
    Pseudomorfózy muskovitu a ripidolitu po cordieritu z oblasti kaplické jednotky moldanubika
    Quantitative mineralogical analysis of Carboniferous sedimentary rocks
    Quantitative X-ray Diffraction Analysis of Minerals in Clays
    Quantitative X-ray diffraction analysis of minerals in clays
    The question of water content in parsonsite : a model case - occurrence at the Červené žíly vein system, Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic
    RECAL program - quantitative phase analysis of soils based on X-ray diffraction and chemical analyses combination
    Recentní sekundární minerály staročeského pásma v kutnohorském rudním revíru
    Recentní výkvěty Fe sulfátů na odvalech po těžbě polymetalických rud v Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Rekryštalizácia SiO2 v petrifikovaných drevinách
    Rentgenografická identifikace jílových minerálů holocenních fluviálních sedimentů vybraných profilů na řece Labi
    Rentgenografické kvantitativní stanovení kaolinitu a křemene v kaolínu z Únanova
    Rentgenogramy apatitu z lokalit Dobřejovice, Mirkovice a Opalice
    Rentgenometrický výzkum barytu z rudních ložisek typu SEDEX a hydrotermálních žil v severovýchodní části Českého masívu
    Rentgenová difrakční analýza jeskynních hlín z vybraných jeskynních systémů Moravského krasu (Sloupsko-šošůvské jeskyně, Císařská jeskyně, Býčí skála) a Javoříčského krasu (24-41 Vyškov, 24-23 Protivanov, 24-21 Jevíčko)
    Rentgenová difrakční fázová analýza
    Rentgenové analýzy prašného spadu a polétavého prachu pražské aglomerace
    Restoration and preprocessing of physical profiles from measured data
    Rietveld refinement of cassiterite: a caveat for meticulous sample preparation
    Römerit Fe2+Fe3+2(SO4)4.14H2o na ložisku Bankov v Košiciach
    Roquesite from the Sn-W deposit of Cínovec in the Krušné hory Mts. (Czechoslovakia)
    Rozbor väzby arzénu vo flotačných koncentrátoch ŽB Slovinky
    RTG difrakční fázové analýzy prašného spadu a polétavého prachu
    Ryzí síra ve strusce z Kutné Hory
    Saléeit z uranového rudního výskytu Heřmaničky u Votic
    Schafarzikite from the type locality Pernek (Malé Karpaty Mountains, Slovak Republic) revisited
    A scheme for the classification of micaceous minerals
    Sekundární mineralizace na haldě uhelného dolu Kukla v Oslavanech
    Sekundární minerály z uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Selenem bohatý antimonit z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Semseyit a fizélyit z polymetalického ložiska Bohutín u Příbrami, Česká republika
    Serpierit a zinekrosasit z Herlíkovic u Vrchlabí
    Seznámení s programových produktem ZDS a některé jeho aplikace v RTG difrakci
    Shock-induced phenomena in limestones in the quarry near Ronheim, the Ries Crater, Germany
    Silver and/or copper vermiculites and their antibacterial effect
    Skorodit FeAsO4.2H2O z Jezdovic u Třeště
    Skorodit z Sb ložiska Pezinok
    Slavikite - Revision of chemical composition and crystal structure
    Solidification of fluidized-bed ashes
    Sorption of alkylammonium cations on montmorillonite
    Současný způsob vyhodnocování mineralogické skladby terciérních sedimentů SHR
    Spinel na skarnovom výskyte Včelín (hodrušsko-štiavnický intruzívny komplex)
    Stanín z ložiska Slovinky
    Stanovení kvantitativního zastoupení minerálů v horninách - metoda RTG práškové difrakce na příkladu olivínu
    Stanovenie stopových obsahov prvkov v magnetitoch metódami atómovej spektrometrie
    Sternbergit v asociaci s Ag-sulfidy, ložisko Březové Hory, Příbram
    Structure of hard coals and its influence on coal conversion processes : the influence of the chemical and physical structure of maceral groups on the behavior of bituminous coal in conversion processes
    Structure of vermiculite modified by organic molecules
    Strukturní studie hnědého uhlí SHP rentgenovou difraktometrií
    Studium komplexního využití U-Zr zrudnění severočeské křídy jako možná alternativa budoucnosti
    Sulfáty vysokoteplotní oxidační minerální asociace; hořící odval dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Sulfoantimonate (III) von der Lokalität Baeita, Sozialistische Republik Rumänien
    The supergene mineral association with brandholzite from Pernek, Malé Karpaty Mountains, Slovak Republic
    Supergene mineralization of the Medvědín uranium deposit, Krkonoše Mountains, Czech Republic
    Supergene uranium mineralization from Horní Halže near Měděnec (Krušné hory Mountains), Czech Republic
    Supergenní As mineralizace odvalu Stará Plimle na Kaňku u Kutné Hory (Česká republika)
    Supergenní Cu a Bi mineralizace na lokalitě Tři Sekery u Mariánských Lázní
    Supergenní Cu-Zn karbonáty z rudního ložiska Horní Rokytnice v Krkonoších
    Supergenní mineralizace slivického pásma (žíla Karel) jv. od Příbrami, Česká republika
    Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram - Háje
    Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách
    Šreinite from Horní Halže, the Krušné hory Mountains, Czech Republic, a new mineral species, its comparison with asselbornite from Schneeberg, and new data for asselbornite
    Štruktúry a textúry bauxitov Strážovských vrchov
    Taranakit (K,NH4)Al3(PO4)3(OH).9H2O vzniknutý rozkladem guána netopýrů v jeskyni Domica (Slovenská republika)
    Tektonika brzeżnej strefy płaszczowiny podśląskiej (Karpaty zewnętrzne) w świetle wyników badań minerałów mieszanopakietowych illit-smektyt
    Tellurobismutit ze zlatonosného zrudnění od Zlátenky u Pacova
    Terénní a laboratorní dokumentace stavebního odkryvu na západním okraji Bělotína, Moravská brána : 25-12 Hranice
    Texture effects in powder diffraction and their correction by simple empirical functions
    Thomsonit z kamenolomu Dolánky u Teplic
    Tsumoit (BiTe) ze zlatonosných křemenných žil z Bytízu-Starých hor u Příbrami
    Tsumoite and associate tellurides from the Au deposit Libčice near Nový Knín, Czech Republic: mineralogy and genetic significance
    Über Anthraxolite unter besonderer Berücksichtigung des Kata-Impsonites von Mítov (Frühes Proterozoikum, Barrandium, Tschechische Republik)
    Ultrabasit : ein wiederentdecktes Originalmineral in der Baldauf-Sammlung
    An unified classification and X-ray identification of polytypes of 2:1 sheet silicates
    Unikátní barium-stronciová mineralizace na lokalitách DNT
    Unikátní lokalita zkamenělých dřev na povrchovém dole Družba v sokolovské pánvi
    Unikátní nález sfaleritu na dole ČSM ve Stonavě
    Unusual occurrence of smectite within the Karkonosze granite in Biały Jar near Mt. Śnieżka
    Uranofán a ryzí stříbro z uranového výskytu Rádlo u Liberce
    Uranofán, uranopilit a compreignacit z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram
    Uranofán z ložiska uranových rud Medvědín u Špindlerova Mlýna
    Uranofán z uranového ložiska Chotěboř, sv. od Havlíčkova Brodu
    Uranopilit a jáchymovit z uranového ložiska Horní Slavkov
    Uranopilit z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Uranosphaerite from Horní Halže near Měděnec (Krušné hory Mountains, Czech Republic): description and vibrational characteristics
    Vanadový wavelit a variscit z puklin grafitických kvarcitů na západní Moravě
    Varlamoffit z Vernéřova u Aše : (11-11 Aš)
    Vermiculite mineralization associated with ultramafics in Agasthyapura area, Mysore dist., Karnataka state, India - a mineralogical study
    Veselovskýite, triclinic (Zn,Cu,Co)Cu4(AsO4)2(AsO3OH)2 ? 9H2O, a Zn-dominant analogue of lindackerite
    Vihorlatite, Bi24Se17Te4, a new mineral of the tetradymite group from Vihorlat Mts., Slovakia
    Vyhodnocování RTG-difraktogramů pomocí RTG a příprava dat pro statistické zpracování
    Výskyt a vlastnosti šokových křemenů Českého masivu
    Výskyt arsenolampritu v příbramském uran-polymetalickém revíru
    Výskyt cuprostibitu v příbramském uran-polymetalickém reviru (šachta 16, Příbram - Háje), Česká republika
    Výskyt cyanotrichitu na haldách ložiska Krupka v Krušných horách
    Výskyt hexahydritu a halloysitu (metahalloysitu) v Bližné na Českokrumlovsku
    Výskyt nitridu titanu (osbornitu) ve strusce z Kladna
    Výskyt vzácného Ag-Hg sulfidu - imiteritu - v materiálu z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), březohorský rudní revír, Česká republika
    Výskyt wollastonitu ve skarnu ve Vlastějovicích, střední Čechy (Česká republika)
    Výskyty goethitu v Křemžské kotlině
    Výskyty jarositu na grafitových ložiskách Bobrovník u Jeseníku a Konstantin u Velkého Vrbna
    Výskyty kyanitu v chýnovské jednotce moldanubika
    Výsledky výzkumu mineralizace petrifikovaných dřev na lokalitě Nechranice
    Využití počítačové techniky při kvantitativním měření odraznosti
    Využití výpočetních metod v rentgenografii minerálů
    Výzkum arsenové deponie na lokalitě Přebuz - druhý výskyt kaatialaitu v České republice
    Výzkum minerálů uranylu v Národním muzeu v Praze
    Výzkum nerozpustných zbytků v jílovito-karbonátových sedimentech severočeské křídy
    Vznik a rozpad hydroxyapofylitu v komínové brekcii olivinického melilititu v Kytlicích u Nového Boru, severní Čechy
    Vztahy mezi chemickým složením a strukturou natrolitu
    Wall painting damage by salts: causes and mechanisms
    Witherit z Vyšné Boce, Slovenská republika
    Wstępne dane o minerale z grupy kordierytu z Zimnika (masyw Strzegom-Sobótka)
    X-ray analysis of the inhomogenous stress state
    X-ray quantitative phase analysis of the kaolinitic bond clay from the Cheb basin in West Bohemia
    XRD analysis and modelling of Na-montmorillonite intercalated with octadecylamine
    XRD profile analysis of intercalated montmorillonites
    XRD profile analysis of intercalated montmorillonites
    An XRD, SEM and TG study of a uranopilite from Australia
    Y,REE,Nb,Ta,Ti-oxide (AB2O6) minerals from REL-REE euxenite-subtype pegmatites of the Třebíč Pluton, Czech Republic; substitutions and fractionation trends
    Za acháty a zajímavými zeolity na Liberecko
    Zálesíite, a new mineral of the mixite group, from Zálesí, Rychlebské hory Mts., Czech Republic
    Zápský pískovec : 13-13 Brandýs nad Labem
    ZDS - a computer program for full analysis of X-ray powder diffraction patterns
    Zeolity z lokality Rejta u Trhových Svinů
    Zinkolivenit z rudního revíru Krupka, Krušné hory (Česká republika)
    Zirconium mineralization of young volcanic rocks from northern Bohemia
    Zkamenělá dřeva hnědouhelných pánví
    Zmiešanovrstevnatý minerál typu illit/smektit: separácia, identifikácia, využitie