Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    difuze
Článek
    Asymmetric zoning profiles in garnet from HP-HT granulite and implications for volume and grain-boundary diffusion
    Brannerit na uranovém ložisku Dyleň u Mariánských Lázní
    Contrasting rheologies of feldspar and quartz under natural thermal and strain gradients: a comparative study
    Cooling history of high-pressure granulites from Bohemian Massif derived from retrograde zoning in garnets
    Decompression plagioklase rims around metastable kyanite crystals in Moldanubian granulites - a clue to equilibration volumes in water-deficient metamorphic rocks
    Dekompresní plagioklasové domény v moldanubických granulitech - klíč k odhadům ekvilibračního objemu ve vysoce metamorfovaných horninách
    Diffusion-controlled development of silica-undersaturated domains in felsic granulites of the Bohemian Massif (Variscan belt of Central Europe)
    Diffusion-controlled development of silica-undersaturated domains in felsic granulites of the Bohemian Massif (Variscan belt of Central Europe)
    Diffusion-controlled high-T decompression reactions in felsic granulites of southern Bohemia
    Difúzia vápnikových iónov vo vodou nenasýtenej zasolenej pode
    Effect of temperature and exchangeable cation on water diffusion in montmorillonite
    Effects of chemical composition and temperature on transport properties of silica-rich glasses and melts
    Fe isotopic variations in iron meteorites and implications for parent-body thermal histories
    Fluid induced earthquakes : KTB experiments and Vogtlandt seismicity swarms?
    Interakce štěpných produktů, uvolněných z úložiště radioaktivního odpadu, s granitem
    Mass Transfer of Ion-Exchanging Pollutants in Groundwater
    Matematické modelování údolních nádrží. I, Simulace hydrodynamiky
    Metamorphic environments: chemical mobility
    Migrácia iónov amónia, draslíka a nitrátov v pôdnych kolónach
    Multicomponent diffusion modeling of garnet: a tool to estimate burial and exhumation rate of metamorphic complexes
    Orientačná prognóza vplyvu jednorázového znečistenia na kvalitu podzemnej vody
    Perspektivy strukturní mechaniky zemin. 2. část
    Praktické uplatnění konvektivně difuzního modelu pro řešení výstupu metanu na územích s ukončenou hornickou činností
    Prenos znečisťujúcich látok v podzemných vodách a jeho charakteristiky
    Problem of the rotating magnetoconvection in variously stratified fluid layer revisited
    Sensitive high-resolution ion microprobe analysis of zircon reequilibrated by late magmatic fluids in a hybridized pluton
    The Spačice eclogite: constraints on the P-T-t history of the Gföhl granulite terrane, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    Study of sorption and diffusion processes in natural bentonites
    Thermodynamic model for diffusion controlled reaction rim growth in a binary system: Application to the forsterite-enstatite-quartz system
    Záznam eklogitové facie v chemicky zonálních granátech felsických granulitů moldanubické zóny