Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    digitální model terénu
Článek
    3 - Svahová deformace "Smrdutá" v Hostýnských vrších
    The application of morphostructural analysis and its validation by comparison with documented faults within the Zlaté Hory ore district (the northeastern part of the Bohemian Massif)
    Geodetické podklady pro vyhodnocení povodně v červenci 1997
    Geodynamické jevy v okolí Turnova : (mapový list měřítka 1:25000: 03-324 Turnov, 03-342 Rovensko pod Troskami)
    Geomorfologia stożka Wilczej Poręby w Karkonoszach
    Gravitational effect of distant Earth relief within the territory of former Czechoslovakia
    Hodnocení vlivu strukturních poměrů na vznik svahových deformací v regionálním měřítku
    Litologiczno-strukturalne uwarunkowania rzeźby Sudetów
    Morfometrie povodí jako predispoziční faktor vzniku blokovobahenních proudů
    Předběžné hydrologické vyhodnocení povodní v červenci 1997
    Příklad využití technologií GPS a GIS při studiu kryoplanačních teras na Luční a Studniční hoře
    Rozvoj GIS v oblasti vodního hospodářství
    Sedimentární výplně prostorů zahrazených sesuvy v české části flyšových Karpat a možnosti jejich datování
    Selected results of the geomorphological research in the Šumava mts. in 2005-2007
    Steep slopes in the Sudetes and their morphotectonic interpretation
    Výzkum svahových pohybů v Národím parku Podyjí
    Zlodowacenie Śnieżnych Kotłów w Karkonoszach Zachodnich w świetle analizy morfometrycznej oraz GIS