Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    digitalizace
Článek
    Aktuální trendy vývoje v oblasti geoinformatiky a geinformačních technologií
    Alpine and Variscan Orogenic Belts Interaction - an Example of the Morphostructural Analysis (Moravosilesian Region of the Bohemian Massif)
    Application of newly developed ArcGIS software extensions for localization of faults and natural zones of methane's escape by morphotectonic analysis (Moravosilesian region)
    Archiv mikropetrografických fotografií uhlí české části hornoslezské pánve a jeho databázová realizace
    The Bohemian Cretaceous Basin from the crystalline basement to Quaternary: 3D modelling of the geological structure
    The boundary zone of the East and West Sudetes on the 1:50 000 scale geological map of the Velké Vrbno, Staré Město and Śnieżnik Metamorphic Units
    The coarse fluvial sediments in a mid-mountain valley - distribution, parameters and significance
    Compression of earthquake records using wavelet transform
    Conceptual remarks for tectonic geomorphology by terrain modelling within GIS
    Česká geologická služba-Geofond: webové aplikace
    Detection of the origin time and seismic ground motion of quarry blasts
    Digital archive of the Czech Geological Survey - Geofond
    A digital image analysis approach to measurement of the conodont colour alteration index (CAI): a case study from the Moravo-Silesian Zone, Czech Republic
    Die digitale Geologische Karten GK 50 dig ung ihre Nutzung bei der Geologischen Landesaufnahme in Sachsen
    Digitální dokumentace veřejnosti přístupných jeskyní ČR
    Digitální geologická data pro geografické aplikace GIS
    Digitální model geologický, navržený jako plátový model
    Dynamic geoinformatic models
    Field trip guide, April 11, 2007 : stop 3 (3-1 to 3-3) : surroundings of the Železná hůrka Hill (Eisenbühl)
    Fundament of Digital Elevation Model as a Tool for Geomorphological Research
    Generalized Angelier-Mechler's/Arthaud's Method
    Geoekologie do 21. století
    Geografický informační systém CHKO Moravský kras
    Geografický informační systém v MND a.s. Hodonín
    Geoinformační technologie pro podporu krizového řízení
    Geoinformatika: ano či ne?
    Geoinformatika: přirozený resultát globalizačního procesu v geovědách
    Geoinformation system of Czech Geological Survey - Geofond
    Geologické mapy - základní poklad pro řešení environmentálních problémů
    Geologické mapy vyšších měřítek - 1: 200 000, 1: 500 000
    GIS jako informační systém o rekultivacích na Dolech Bílina
    GIS ve státní správě
    Hindsight for the history of Quaternary mapping of the Czech Republic
    Implementace systému GPS do mobilních geoinformačních technologií na Dolech Bílina
    Implementation of GIS technology in the Czech Geological Survey (CGS)
    Interactive seismic viewer "OP" - short review
    Internet - informační dálnice z pohledu užité geofyziky
    Interpretation of the Fault Network of the Western Bohemian Region Based on the Digital Model of the Relief DMR2 and Gravimetric Maps
    Investigation of rejuvenated fault zones in Karviná basin using morphotectonic analysis
    Jednotná evidence speleologických objektů
    Kartometrická analýza starých map českých zemí : mapa Čech a mapa Moravy od Petra Kaeria
    Laserové snímání krajiny jako zdroj přesných třírozměrných vstupních dat do GIS
    Legenda podrobných geomorfologických map : digitální formát
    Local seismic network in southern part of the Ostrava-Karviná Coalfield
    Mapování svahových deformací v okolí Estelí v Nikaragui
    Mobilní geoinformační technologie v geomorfologickém mapování
    Moderní přístup k mapovému fondu v odborném archivu ČGS
    Morfologické a geofyzikální projevy extenze ve vrcholové partii Smrku (1276 m) v Moravskoslezských Beskydech : 25-24 Turzovka
    Možnosti leteckého snímkování pro detekci antropogenních skládek
    Neotectonic rejuvenation of Variscan structures in relation to tracing of methane escape: preliminary note (Upper Silesian Coal Basin, Moravosilesian area, Bohemian Massif)
    Die neue Geologische Karte Lausitz-Jizera-Karkonosze 1:100 000 und das digitale Höhenmodell - Unterstützung bei tektonischen Untersuchungen in der Lausitz
    Palynomorphs, paleoenvironment and sequence stratigraphy in the boreholes of Cenomanian and Lower Turonian age from the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
    Počítačový program hodnocení upravitelnosti nerostných surovin
    Podmíněnost výskytu svahových deformací ve vněkarpatském flyši
    Possibilities of the computer processing of the palaeontological data
    Problematika výuky informatiky v přírodovědných oborech
    Program gINT - zpracování a prezentace geotechnických a geologických dat
    Přehled grafického znázorňování uhlí, přechodných hornin a hornin
    Převod edice geologických a účelových ekologických map 1:50 000 do GIS
    Registration by local seismic network in southern part of the Ostrava-Karviná Coal Basin (Czechoslovakia)
    Slope instability hazard evaluation and landslide site monitoring in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic)
    Služby ČGS v 21.století
    Spatial (GIS) analysis of relief and lithology of the Vsetínské vrchy Mountains (Outer West Carpathians, Czech Republic)
    Speciální problémy analýzy geodat
    Stav prací na úkole "Soubor geologických a účelových map 1:50 000"
    A study of volcanic rocks using digital image processing of atellite and geophysical data
    Sucho v českých povodích v roce 2003
    Surface of the crystalline basement in the Cheb Basin area
    Tektonika čs. části hornoslezské pánve ve vztahu k vytěžitelnosti slojí s postupem do větších hloubek a vlivům na současný georeliéf
    Tvorba národní informační geologické vrstvy - GEOČR50
    Tvorba oblastních geologických a hydrogeologických map a regionálně geologických studií
    Typological data in the process of landscape potential identification with using GIS
    Ukládání a zpracování ložiskových dat s využitím programů Access, Delphi a Topol
    Untersuchungen zur quartären und rezenten Tektonik im Umfeld der Marienbader Störung und des Egerer Beckens (Tschechien) - erste Ergebnisse
    The Upper Morava and Nysa Pull-Apart Grabens - the evidence of neotectonic dextral transtension on the Sudetic Faults System
    Upper Morava and Nysa Pull-apart Grabens: Implication for Neotectonic Dextral Transtension on Sudetic Faults System
    Využití geoinformačních technologií pro hodnocení vývoje stokových poměrů v poddolovaném území
    Využití grafů pro studium topologie reliéfu
    Využití laserového skenování v geotechnice
    Výzkum zranitelnosti hornin a podzemních vod v trase ropovodu Ingolstadt-Kralupy nad Vltavou : shrnutí a prezentace formou GIS (CD-ROM)
    Význam mineralogicko-petrografické analýzy v geotechnické praxi
    Základní a účelové geologické mapování ČR 1 : 25 000
    Zpracování geologických informací v procesu hlubinné těžby ložisek nerostných surovin
    Zpracování geologických údajů z ložisek uhlí