Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    diorit
Článek
    Accessory titanite: an important carrier of zirconium in lamprophyres
    Age, geodynamic setting, and mantle enrichment processes of a K-rich intrusion from the Meissen massif (northern Bohemian massif) and implications for related occurrences from the mid-European Hercynian
    Amfiboly z dioritů metabazitové zóny brněnského masívu jako indikátory jejího metamorfního vývoje (24-32 Brno, 24-34 Ivančice)
    Anenský mlýn
    Basalt dykes of the Brno massif, Moravia, Czech Republic
    Basic and ultrabasic rocks at the Bohemicum/Moldanubicum boundary along the Central Bohemian Fault
    Bazické žíly s pyroxenem v okolí Blanska : 24-32 Brno
    Bazický masiv San Juan del Río Coco
    Detailná gravimetria ako prostriedok pre vyhĺadavanie malých intruzívnych telies (východné Slovensko)
    Dioritic and Gabbroid Rocks from Southern Bohemia and Lower Austria: Geochemical and Mineralogical Constraints on their Role in Genesis of the South Bohemian (Moldanubian) Batholith
    Dioritic intrusions of the Slavkovský les (Kaiserwald), Western Bohemia: their origin and significance in late Variscan granitoid magmatism
    Dioritické horniny v moldanubickém (jihočeském) batolitu (32-22 České Budějovice, 32-24 Trhové Sviny, 33-11 Třeboň)
    Epidotmikrokvarcdioritový hydrotermalit z Prahy-Suchdola, potenciální ozdobný kámen
    Epithermal tertiary Pb-Zn-Cu (Ag, Te) mineralization in the Roztoky Volcanic Centre, České středohoří Mts., Czech Republic
    Euhedral and Euhedral-Looking Ocelli in Mafic Bodies of Granitic Complexes
    The evolution of the South Bohemian Pluton
    Experience with long term experimental exposure of building stones: a 70 years study in the Czech Republic
    Exploitation of rocks from the Brno Massif for polished stone industry, South Moravia (Czech Republic)
    Ferrodiorite from the Český Krumlov varied group near Černá v Pošumaví (Moldanubikum, Bohemian Massif): petrology, geochemistry and deformation
    Frühpaläozoische Plutonite im Bereich des Neukirchen-Kdyně-Massivs
    Gabbros and diorites related to the "South Bohemian Pluton"
    Gabbros related to the durbachites (Jihlava Massif, Moldanubian Zone)
    Geochemical Comparison of the Subvolcanic Appinite Suite of the British Caledonides and the Durbachite Suite of the Central European Hercynides: Evidence for Associated Shoshonitic and Granitic Magmatism
    Geochemistry of dioritic and gabbroic rocks of the Mariánské Lázně metabasite complex
    Geofyzikální průzkum mafické intruze v okolí Abertam v Krušných horách (11-21 Karlovy Vary)
    Geology and geochemistry of a stratified mafic/felsic (calc-alkaline) series in the Central Bohemian Pluton (Teletín quarries) : Implications of its origin
    Granites of the Novohradské hory Mts and surrounding area
    Hlavní výsledky petrologického výzkumu krystalinických exotik račanské jednotky magurského flyše (24-44 Bučovice, 25-31 Kroměříž, 25-33 Uherské Hradiště, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí)
    Igneous Activity (Cadomian Plutonism in the Moravo-Silesian Basement). Autochthon. Moravo-Silesian Zone
    Intruzivní horniny v barrandienském proterozoiku okolí Plas : 11-42 Manětín, 12-31 Plasy
    Intruzívny komplex vo východnej časti stratovulkánu Strechový vrch (Slanské vrchy) a jeho prognózne aspekty
    Kuřim - old quarry near railway
    Kvartérní sedimenty a svahové procesy v oblasti Kohoutovické vrchoviny na západním okraji Brna
    Locality No.3 - Kníničky near Brno : Tourmaline aggregates in altered aplite and diorite and in hydrothermal veins - Tourmaline minerals: dravite
    Mafické enklávy z granitoidů vystupujících v širším okolí Blanska
    Magma-mixing in the genesis of Hercynian calc-alkaline granitoids: an integrated petrographic and geochemical study of the Sázava intrusion, Central Bohemian Pluton, Czech Republic
    Magmaticko-hydrotermálne a hydrotermálne explozívne brekcie centrálnej zóny stratovulkánu Javoria
    Magnetický a gravimetrický průzkum tělesa ambifol-biotitického dioritu na Uhlířském vrchu u Sokolova (karlovarský pluton, Slavkovský les) : (11-23 Sokolov)
    Metamorphic petrology of metabasites from the Branisko and Čierna Hora Mountains (Western Carpathians, Slovakia)
    Mezoformy a mikroformy v intermediálních magmatitech na severovýchodním okraji Českomoravské vrchoviny
    Mineralogicko-geochemická charakteristika amfibolů z dioritoidních hornin dyjského masívu
    Mramory v metadioritové subzóně brněnského masivu (24-34 Ivančice)
    Některé poznatky z geologického výzkumu v důlních dílech v sz. části středočeského plutonu na Příbramsku
    Nové geochronologické výskumy v kryštaliniku veporika a ich geologická interpretácia
    Nové poznatky o hodrušskom intruzívnom komplexe
    Objev a genetický význam porfyrického alkalickoživcového mikrodioritu (dioritového porfyritu) v Olšanech na Drahanské vrchovině : 24-41 Vyškov
    Petrochemické srovnání redwitzitů severozápadní části Českého masivu : 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-41 Mariánské Lázně
    Petrochemie a klasifikace granitoidních hornin brněnské jednotky (24-32 Brno, 24-35 Ivančice, 24-22 Olomouc, 34-11 Znojmo, 33-13 Dyjákovice, 34-12 Pohořelice)
    Petrogeneze nasavrckého masívu
    Petrografická charakteristika hornin z vrtů v okolí Kamence u Poličky (14-33 Polička)
    Petrografická charakteristika hornin ze štoly ražené pod Chocholou (24-32 Brno)
    Petrograficko-mineralogická studie mladotického intruzivního shluku (12-31 Plasy)
    Petrologický a geofyzikální výzkum krystalinických hornin mezi Chotěboří a Trhovou Kamenicí : 13-44 Hlinsko
    Petrologie a geochemie mafických intruzí v západokrušnohorském granitovém plutonu v okolí Abertam a Mariánských Lázní : (11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-41 Mariánské Lázně)
    Petrologie a geochemie štěpánovické žíly pyroxen-biotitického křemenného monzodioritu (32-22 České Budějovice)
    Petrologie nasavrckého masívu
    Petrology, geochemistry and zircon age for redwitzite at Abertamy, NW Bohemian Massif (Czech Republic): tracing the mantle component in Late Variscan intrusions
    Petrophysical Properties of the Brno Massif and their Tectonic Implications
    Platinmetall-Führung der Ni-Cu-Sulfidmineralisationen im Bereich der Lausitzer Antiklinalzone
    Postkolizní magmatická žíla od Dolního Údolí u Zlatých Hor (Hrubý Jeseník) : 15-11 Zlaté Hory
    Poznámky ke koncepcím strukturního plánu jižní části brněnského masivu : 24-34 Ivančice
    Předběžné výsledky geologického mapování v okolí Borové Lady (moldanubikum, Český masiv) : 32-11 Kvilda
    Původ a tektonomagmatická pozice hornin nasavrckého plutonického komplexu podle geochemických kriterií
    Pyroxene diorite to gabrodiorite at Chocenický Újezd village in the Blovice area, SW-Bohemia
    Similarities between the Teufelsberg intrusion (southern Teplá-Barrandian, Bohemian Massif) and the massif-type anorthosites
    Stilbit-Ca z kamenolomu v Mistrovicích u Jablonného nad Orlicí
    Štruktúrno-geologická stavba a metalogenéza centrálnej zóny Morského oka -Vihorlat
    Trondhjemity brněnského masívu (24-32 Brno)
    Two-stage anatexis and interaction between mafic intrusion and semipelites in the West-Bohemian Neoproterozoic
    A Variscan mafic/felsic calc-alkaline stratified complex (Teletín quarries, Central Bohemian pluton, Bohemian massif) and a possible explanation of its origin
    Variscan vs Cadomian tectonothermal activity in northwestern sectors of the Teplá-Barrandian zone, Czech Republic: constraints from 40Ar/39Ar ages
    Výzkum ferodioritu od Černé v Pošumaví (32-23 Český Krumlov)
    Xenolithic Diorite Porphyries of the Eastern Margin of the Bohemian Massif
    Zirkóny hodrušského intruzívneho komplexu
    Žilné horniny appinitového typu v sz. části Barrandienu (12-14 Rakovník, 12-31 Plasy, 12-32 Zdice)
    Žilné roje v oblasti středočeského plutonického komplexu: látkové variace a vztahy k plutonitům