Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    diskuse
Článek
    Ad Jana Kořínka Staré paměti kutnohorské
    Ad "O přetvárných charakteristikách zemin a skalních hornin"
    Additional data and remarks to HANS CLOOS's work in the Karkonosze Mts. (Riesengebirge)
    Alpine foreland-problems of Quaternary stratigraphy, nomenclature and interpretation
    Answer to Rebuttal to "Unfilterable 'geoaerosols', their use in a search for thermal, mineral and mineralised waters and their possible influence on the origin of certain types of mineral waters" by R.F. Holub, P.K. Smrz, published in Environmental Geology (2002) 41:984-985
    Araucarien in der Kreide von Europa
    Barrandova skála - výtvor orogeneze nebo podmořský sesuv? : 12-42 Zbraslav
    Biostratigraphy of the Jince Formation (Middle Cambrian) in the Příbram-Jince Basin: historical review
    Brněnské postbadenské šterky - omyly a mystifikace (24-32 Brno, 24-34 Ivančice, 34-12 Pohořelice)
    Cenozoic dynamic evolution of the Polish Platfom (reply)
    Chronologické paradoxon terasových sedimentů Berounky vysvětleno?
    Co nového v Úhrově?
    Comment on "Geochemical heterogeneity and isotope geochemistry of natural attenuation processes in a gasoline-contaminated aquifer at the Hnevice site, Czech Republic": report published in Hydrogeology Journal (2007) 15: 961-976, by Barbora Topinkova, Kamil Nesetril, Josef Datel, Ondrej Nol, Petr Hosl
    Comment on the "Analysis of the state of stress during the 1997 earthquake swarm in Western Bohemia" by A. Slancová and J. Horálek
    Comment on the "Geodynamic pattern of the West Bohemia region based on permanent GPS measurements" by V. Schenk, Z. Schenková and Z. Jechumtálová (Stud. Geophys. Geod., 53(2009), 329-341)
    A comment on 'Two distinctive granite suites in the SW Bohemian Massif and their record of emplacement: constraints from geochemistry and zircon 207Pb/206Pb chronology' by Siebel et al. Journal of Petrology 49, 1853-1872
    Comments on facies development and stratigraphy of the Devonian, Barrandian area, Czech Republic
    Comments on the trilobite from "La Grotte du Trilobite"
    Comments to recently advertised alpinotype nappe structure of the Barrandian Paleozoic
    The composition of the Earths lower mantle and the bulk composition of the Moon?
    Deep prospects below the Western Carpathian thrust belt: idea or reality?
    Degradace geologie, nikoliv výchozu uhelné sloje
    Depositional Systems and Sequence Stratigraphy of Coarse-Grained Deltas in a Shallow-Marine, Strike-Slip Setting: the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
    Discussion of the article "Indirect method for the age determination of Variscan pluton emplacement in the central part of the Bohemian Massif" by Jaroslav Dvořák
    Distribuce spodnokřídových lamelaptychů na vybraných spodnokřídových lokalitách v jihovýchodní části Španělska (provincie Murcia a Jaén)
    Divočina ve světle paleoekologických poznatků : za co vlastně může člověk
    Druh Ormathops inflatus (Želízko, 1922) (Trilobita) z českého ordoviku (dobrotiv, spodní beroun) v západní části pražské pánve (Barrandien) : 12-33 Plzeň, Rokycany
    Dubové kmeny v holocenních usazeninách Labe: substrát pro zachování hmyzu, stop po jeho činnosti a stop exploatace dřevité hmoty dalšími organizmy
    Early Cretaceous ribbed aptychi - a proposal for a new systematic classification
    The eclogites in the Monotonous Series of the Moldanubian zone and the theory of thermal pulses : a discussion
    Etchplain, rock pediments, glacises and morphostructural analysis of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    "Fagotia-Faunen" und quadriglazialistisches stratigraphisches System des Pleistozäns im nördlichen Alpenvorland im Vergleich zu einigen klassischen Fundorten im Bereich der nordischen Vereisung Deutschlands
    Family-group names of Cenozoic birds: 1811-1998
    Garnet-kyanite granulites: metamorphic or igneous rocks?
    Geologické doklady kryptovulkanického původu matečné struktury moldavitů - Nördlinger Ries
    Geologický záznam evoluce obyvatel mořského dna
    Geomorfologická interpretace geodetických měření v Krušných horách
    "Gilbert Type Delta" versus "Accumulation Terraces" Models and Their Application to Middle Turonian-Early Coniacian Sedimentary Setting in the Intrasudetic Basin: a Discussion
    Die Glazialseen des Hohen Böhmerwaldes
    Graupensandrinne-Ries-Impakt: Zur Stratigraphie der Grimmelfinger Schichten, Kirchberger Schichten und Oberen Süsswassermolasse (nördliche Vormolasse, Süddeutschland)
    Historické důlní dílo pod vrchem Vítkov v Praze, Česká republika
    Hluboká dědičná štola na Radlíku u Jílového: vývoj názorů na historii a lokalizaci v průběhu 20. století
    Huttonova sympozia ke granitovému problému
    Hydrické rekultivace jako součást obnovy krajiny v Podkrušnohoří
    Illite crystallinity and vitrinite reflectance in Paleozoic siliciclastics in the SE Bohemian Massif as evidence of thermal history - Discussion : The relationship between illite crystallinity and vitrinite reflectance: what is behind it?
    Illite crystallinity and vitrinite reflectance in relation to the thermal history of Paleozoic siliciclastics in the SE Bohemian Massif: Reply
    Incisor enamel microstructure and its implications to higher-level systematics of Eurasian Oligocene and Early Miocene hamsters (Rodentia)
    Indirect method for the age determination of Variscan pluton emplacement in the central part of the Bohemian Massif
    Interpretační nesrovnalosti ve stratigrafii posledního glaciálu (24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)
    Jak hluboko s georadarem?
    K faciím a stratigrafii spodnodevonského útesového komplexu u Koněprus
    K některým otázkám Václava Štefana
    K otázce stáří dinasových křemenců mezi Mostem a Louny (02-34 Bílina)
    K problematice stáří sedimentů údolních niv moravskoslezských řek
    K příčinám poruch staveb v centru města Kladna
    K připomínkám Ing. I. Herleho
    K/T-tektity a nový názor na vznik tektitů
    Karpat - stupeň regionální stratigrafické škály Centrální Paratethydy a jeho problematika
    Komentář k článku "Využití výsledků radonového průzkumu"
    Konglomeráty drobových členů zábřežského krystalinika a mírovského kulmu a jejich význam (14-43 Mohelnice)
    Kritické body problematiky geneze tektitů
    Kritické body problematiky geneze tektitů: poznámky k článku L.Kopeckého
    Kryogenní tvary v eklogitech ve vrcholové části Krušných hor
    Křemenné arkózové pískovce mezi Únanovem a Tvořihrází: devonská klastika nebo relikty terciérní durikrusty? (34-11 Znojmo)
    Kvartérní geologická stavba historického jádra města Brna: aplikace poznatků ze stavby kolektorů
    Late neogene volcanic floras of the Carpathian-Pannonian region, their relation to the intrazonal associations and implications to biostratigraphy
    Late Turonian ophiuroids (Echinodermata) from the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
    Meteoritenkrater und Tektite : Zeugnisse katastrophaler kosmischer Ereignisse in der Erdgeschichte
    Minulost ještě neskončila
    Může být namur-A na Drahanské vrchovině?
    Několik poznámek k otázkám prostředí vzniku a stavby sedimentů produktivního karbonu české části hornoslezské pánve
    Nerostné suroviny astroblémů a vztah k černým břiblicím
    New finds Luhops expectans (Barrande, 1852) (Trilobita) from Barrandian Middle Cambrian (Bohemia)
    New U-Pb monazite and zircon data from the Sudetes Mountains in SW Poland: evidence for a single-cycle Variscan orogeny
    The Nördlinger Ries Astrobleme in the Euro-African Rift System: facts and inferences
    Odpověď Ing. Václavu Rybaříkovi
    On some controversies about the geology of the West Sudetes
    On the existence on the "Ševětín astrobleme", South Bohemia, Czech Republic
    On the find of Triassic brachiopod fauna in the variegated micrites on the Dachstein Plateau
    On the genus Megasaphus Kácha and Petr, 1996 (Trilobita) from the Ordovician of the Prague Basin
    Once more about the gender of compound generic names of trees - a reply
    The Ordovician acritarch Frankea: some critical remarks
    Planets redefined: Pluto gets demoted
    Planktoničtí dendroidi - podvratné živly graptolitové taxonomie
    Plynokapalné uzavřeniny v krystalech kalcitu z Velkolomu Čertovy schody-východ: výsledky analýz a interpretace
    Postup při hodnocení radonového rizika : poznámky k článku: Kritické stanovisko k současné metodice průzkumu pro stanovení radonové zátěže objektů (M.Bouška et al., Geotechnika 3/98, str. 6)
    Poznámka paleontologa k článku Z. Dolníčka et al.: "Izotopicky anomální vápenec z Hrabůvky a jeho srovnání s podobnými výskyty na Moravě"
    Poznámky k biostratigrafii jineckého souvrství (střední kambrium) v skryjsko-týřovickém regionu (Barrandien, Čechy)
    Poznámky k taxonu Trilobites ferus Barrande, 1852 (Trilobita, Lichida) z motolského souvrství (wenlock, silur) od Lištice u Berouna (pražská pánev, Čechy) : (12-41 Beroun)
    Poznámky ke článku T. Ondřeje "Zarovnané povrchy Valašskobystřické vrchoviny a jejího severního předpolí" (Geografie - Sborník ČGS, 105, č. 4, 2000)
    Poznámky ke koncepcím strukturního plánu jižní části brněnského masivu : 24-34 Ivančice
    The problem of "diastrophic" blocks in the marginal parts of the Late Cretaceous Nysa Kłodzka graben, the Sudetes, SW Poland
    Předběžné výsledky studia foraminifer z křídových červených vrstev rumunských Východních Karpat
    Příspěvek ke stratigrafické interpretaci karbonu u Nelahozevsi (12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Rebuttal to "Unfilterable 'geoaerosols', their use in the search for thermal, mineral and mineralized waters, and their possible influence on the origin of certain types of mineral waters" by B. Krcman and T. Vylita, published in Environmental Geology 40(6): 678-682
    Redakční poznámka k Tetínské vyvěračce
    Remarks to the article F.C. Shaw: Trilobites of the Králův Dvůr Formation (Ordovician) of the Prague Basin, Czech Republic
    Reply to comment by V. Vavryčuk on "Analysis of the state of stress during the 1997 swarm in the Western Bohemia" by A. Slancová and J. Horálek
    Reply to comment of T. Fischer and J. Horálek on "Geodynamic pattern of the West Bohemia region based on permanent GPS measurements" by V. Schenk, Z. Schenková and Z. Jechumtálová
    Reply to comment on "Geochemical heterogeneity and isotope geochemistry of natural attenuation processes in a gasoline-contaminated aquifer at the Hnevice site, Czech Republic": report published in Hydrogeology Journal (2007) 15: 961-976, by Barbora Topinkova, Kamil Nesetril, Josef Datel, Ondrej Nol, Petr Hosl
    Scopeloides glarisianus (Gonostomatidae, Stomiiformes) na středně oligocenní lokalitě Rožnov pod Radhoštěm-Rysova hora : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Seelit, jedna nebo dvě různé minerální fáze?
    Skála Sokol u Vlastiboře : příspěvek do diskuse o stratigrafii železnobrodského krystalinika (03-41 Semily)
    Skluzové textury v středočeském silurdevonu - ukazatel dynamiky mořského dna : 12-41 Beroun, 12-42 Zbraslav
    Some remarks on the structure and function of refugia in ecology and palaeoecology
    Současné pohledy na cíle a postupy v procesu revitalizace krajiny ovlivněné dobýváním nerostných surovin
    Současný stav názorů na stratigrafii a vymezení sedimentů na rozhraní spodního a středního miocénu (karpat-sp. baden) v karpatské předhlubni : 34-14 Mikulov, 34-12 Pohořelice, 34-21 Hustopeče
    Spory o podzial geologiczny Sudetów
    Stále záhadné deinotériá
    Stratigrafické tabulky křídového útvaru oharské oblasti (02-34 Bílina, 02-43 Litoměřice, 12-12 Louny)
    Stratigraphically significant conodonts from the Lochkovian of the Požáry section (Barrandian area, Czechia)
    Synsedimentární porušení lochkovského souvrství v Podolském profilu : (12-24 Praha)
    The Ševětín astrobleme - product of an impact, tectonic style or cryptovolcanism?
    Tajemný cyklus biodiverzity
    Tektonické porušení ordoviku v tunelech Nového spojení v Praze 3 (vrch Vítkov) : 12-24 Praha
    Těžba hnědého uhlí a územní limity při úpatí Krušných hor
    "The Upper Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) exemplified by the Úpohlavy working quarry: integrated stratigraphy and palaeoceanography of a gateway to the Tethys" (Cretaceous Research 25 (2004) 329-352) - Discussion
    "The Upper Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) exemplified by the Úpohlavy working quarry: integrated stratigraphy and palaeoceanography of a gateway to the Tethys" (Cretaceous Research 25 (2004) 329-352] - Reply
    Two distinctive granite suites in the Southwestern Bohemian Massif: replay to F. Finger and M. René
    Úvahy nad poznámkami P. Röhlicha k příkrovovému pojetí stavby pražského synklinoria
    Úvahy o výrobě a využívání olova v Evropě v letech 1250 až 1860
    Včely jako paraziti a hostitelé v geologické minulosti : (ad Petr Bogusch, Vesmír 82, 501-505, 2003/9)
    Většina oxidu uhličiténo "bydlí" v karbonátech
    Vyjádření k ohlasu na článek "Poznámky k příčinám poruch staveb v centru Kladna"
    Výskyt šokových křemenů v Českém masivu : 21-22 Holýšov, 21-44 Železná Ruda, 22-44 Hluboká nad Vltavou, 23-13 Tábor, 23-31 Soběslav, 03-31 Jablonec nad Nisou
    Využití výsledků radonového průzkumu pro návrh protiradonových opatření
    Vznik červených vápenců pražského souvrství ve spodním devonu Barrandienu; příspěvek k diskusi : 12-42 Zbraslav
    Vztah hydrotermálních a krasových procesů v Českém krasu - diskuze
    Vztah hydrotermálních a krasových procesů v Českém krasu: odpověď na diskuzní příspěvek K. Žáka
    Za jakých teplot vznikaly acháty?
    Záhadné lokality ryzí mědi u Tišnova
    Zarys budowy i ewolucji tektonicznej waryscyjskiej struktury Sudetów - odpowiedź
    Zarys budowy i ewolucji tektonicznej waryscyjskiej struktury Sudetów - polemika
    Zum Alter der jungen Vulkanite in NE-Bayern (und Umgebung)