Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    distribuce prvků
Článek
    The Accessories in the "Black Shales" of the Siderite Deposits from the Spiško-gemerské rudohorie Mts.
    The actual state and possibilities of the airborne geophysics in the a.s. Geofyzika Brno (1994)
    Albite-microcline orthogneisses of the6Tríbeč Mts. (Western Carpathians)
    The Balance of Toxic Element in Compartments of the Environment
    Celková charakteristika suché atmosférické depozice
    Chemická variabilita železnatých vltavínů
    Chemické složení jihomoravských spraší (34-12 Pohořelice, 34-13 Dyjákovice, 34-14 Mikulov, 34-21 Hustopeče, 34-22 Hodonín, 34-23 Břeclav)
    Chemismus metabazitů metamorfovaného ostrova netvořicko-neveklovského
    Chemismus stopových prvků v pararulách českokrumlovské pestré skupiny šumavského moldanubika
    Chemistry of the Devonian Carbonaceous Slates (Andělská Hora Ore District, Czechoslovakia)
    CO2-bearing cordierite of Moldanubian leptynite rocks series from Horní Bory, Czech Republic
    Comparison between the distribution of PGE in black shales from the Bohemian Massif (CSFR) and other black shale occurrences
    Comparison of the petrogeochemical characteristic of the rare metal granitoids of the Ukrainian Shield and Krušné hory Mts.
    The correlation between the Nectava gneisses and granodiorites of the northern part of the Brno massif
    Corundum in the continental Upper Cretaceous sandstone in southern Bohemia, its composition, provenance and corrosion
    Deposition of Selected Elements to the Spruce (Picea Abies L.Karst) Stand in the Krušné hory Area
    Dílčí pádová pole vltavínů
    Distribuce a mobilita některých kovů při alteraci biotitu z říčanského granitu (13-31 Říčany)
    Distribuce a přístupnost těžkých kovů v půdách Krušných hor a Slavkovského lesa
    Distribuce fosforu v granitech české části krušnohorského batolitu (11-23 Sokolov, 11-21 Karlovy Vary, 01-43 Horní Blatná, 02-32 Teplice)
    Distribuce kyslíku v macerálových frakcích uhlí OKR
    Distribuce uranu, thoria a zlata v karbonských sedimentech severovýchodní části Českého masívu
    Distribúcia Au v sulfidoch ložiska Slovinky
    Distribúcia wolframu v B1 a B2 horizonte pod v styčnej zóne gemerika a veporika južne od Rochoviec
    Distribution of REE among Minerals in the Hercynian Post kinematic Granites of Westerzgebirge-Vogtland, GDR
    Distribution of Rhenium, Tungsten and Selenium in Molybdenites of the Bohemian Massif
    Distribution of selected metals in a model section of the middle Elbe river flood plain
    Distribution of the Fe in the fine fractions of some Czech bentonites
    Distribution of Toxic Metals in Stream Sediments
    Drahokovová mineralizácia ložiska Dúbrava v Nízkych Tatrách
    Drainage Sediments in Environmental and Explorative Geochemistry
    Ferrodiorite from the Český Krumlov varied group near Černá v Pošumaví (Moldanubikum, Bohemian Massif): petrology, geochemistry and deformation
    Geochemical development of the Krušné hory Erzgebirge granite pluton exemplified on its Czechoslovak part
    Geochemická a petrografická charakteristika granitoidných hornín východnej časti Veĺkej Fatry
    Geochemické mapování a životní prostředí
    Geochemický výzkum skupiny granitoidů typu Eisgarn v j.části centrálního masívu moldanubického plutonu
    Geochemie pestrých vrstev ostravsko-karvinského souvrství.1. Horniny - hlavní oxidy prvků
    Geochemie, petrologie a mineralogie hornin řazených na českém území ke granodioritu typu Freistadt (32-24 Kaplice, 32-42 Rožmberk nad Vltavou)
    Geochemie polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) a jejich obsah v půdách městských aglomerací
    Geochemie povrchových vod na území listu Čáslav
    Geochemie řečištních sedimentů v oblasti mezi Lásenicí a Rapšachem (Jindřichohradecko) (23-33 Veselí nad Lužnicí, 33-11 Třeboň, 23-34 Jindřichův Hradec, 33-12 Nová Bystřice)
    Geochemistry of fresh waters on the map 02 Ústí nad Labem, Czech Republic
    Geochemistry of metamorphic minerals from the Moldanubian rocks, the Bohemian Massif
    Geochemistry of suspended matter and clay fraction of muds in rivers of Bohemia and Moravia (Czechoslovakia)
    Geochemistry of Variscan metasedimentary basement units in the Oberpfalz Area (NE Bavaria, FRG)
    Geologicko-ložiskový výzkum v okolí Jeřišna v Železných horách
    Hydrogeologické poměry severovýchodní části Bílých Karpat
    Komplexní zhodnocení W-Sn lokality Tehov
    Látková bilance kontaktní metamorfózy pelitických sedimentů bělokarpatské jednotky
    Látková bilance metamorfózy proterozoických polštářových láv západních Čech
    Litogeochemická prospekcia Cu-porfýrového zrudnenia v Štiavnických vrchoch
    Litogeochemické studium ložiska Zlatý Chlum u Jeseníku a jeho blízkého okolí
    Major and trace element distributions in garnet from the high pressure granulites of the Bohemian Massif
    The Mariánské Lázně granite: petrology and geochemistry, western Bohemia
    Mineralogical Control of the Granite Landscape Development in Jelenia Góra Basin (Sudetes Mts. SW Poland)
    Minor element geochemistry of pelitic schists of the Zlaté Hory ore district, the Jeseníky Mts.: Devonian tectonic setting of the primary sediment provenance
    Modelling of metallogenetic development of the Bohemian Massif
    Náčrt evolúcie izotopov stroncia v kryštaliniku tatrika a veporika
    Niekoĺko poznatkov o petrogenéze hornín z vrtu KS-1 (vjv. okolie Klenovca)
    Obsah telúru v mineralizovaných štruktúrach 1.žilného systému v Kremnickom rudnom poli
    Occurences of hydrothermal veins with tourmaline in neighbourhood of Chabičov (southern part of the Šternberk-Horní Benešov belt, North Moravia)
    The Occurrences of Disseminated Gold Mineralization in Slovakia: A Review
    Ongonite from Ongon Khairkhan, Mongolia
    Organic matter and the concentration of metals in Precambrian stratiform deposits of the Bohemian Massif
    Phosphorus in the younger granites of the Krušné hory (Erzgebirge) batholith
    Problémy vyčleňovania vulkanických hornín v ložiskovom poli Novoveská Huta
    Prognózne zhodnotenie antimonitovej mineralizacie pri Helcmanovciach
    Příklad úspěšnosti rekultivace rudných odkališť
    Quaternary loessic sediments in the humid tropical zone of Southeast Asia
    Rb-Sr systematics of intrusive rocks from the Moldanubicum around Jihlava
    REE and transition element geochemistry of Cuban ophiolites
    Roquesite from the Sn-W deposit of Cínovec in the Krušné hory Mts. (Czechoslovakia)
    Skarns of the central part of the Krušné hory Mts. - mineralogy, geochemistry and their implications for the skarn origin
    Současný stav vyhledávacího průzkumu scheelitových rud
    Stanovení a distribuce stopových obsahů amoniaku v biotitech metamorfovaných hornin desenské skupiny
    Studium silně diferenciovaných muskovitických granitů (typ Šejby) v Novohradských horách (33-13 České Velenice)
    Submarine Exhalative Mineralization in an Anoxic Environment: The Pb-Zn Deposit of Horní Benešov - A Case History
    Tectonic control of essential differences of Central Bohemian Pluton granitoids (the Moldanubicum/Bohemicum boundary), Bohemian Massif
    Útes Stevns Klint v Dánsku a jeho význam pro hranici křídy a terciéru
    Výsledky gamaspektrometrického měření na ložisku Horní Benešov ve vztahu k vývoji produktivních hronin a zrudnění
    Využitie metód atómovej spektroskopie na stanovovanie vedĺajších a stopových prvkov v pode
    Zastoupení prvků vzácných zemin v půdách České republiky
    Zatížení sedimentů Labe a jeho přítoků toxickými prvky
    Závislost koncentrace prvku v uhlí a v popelu na obsahu popela v uhlí
    Zirkonová typologie granitoidů moldanubického batolitu
    Zlato-strieborná mineralizácia žíl v hodrušskom rudnom poli