Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    diverzita druhová
Článek
    Analyse morphologique et ostéologique de Vinciguerria obscura Danilchenko, 1946 (Teleostei, famille de Photichthyidae) de l' Oligocene des Carpathes (République Tcheque)
    Analysis of charred angiosperm woods from the Cenomanian of the Czech Republic
    Aptychi and stratigraphy of the Lower Cretaceous in the Western Carpathians : Proceedings of the 4th International Cretaceous Symposium, Hamburg 1992
    Athryridid diversity dynamics in the Prague Basin as shown by studies by Vladimír Havlíček
    Biodiversity of Ordovician in Barrandian area (Bohemian Massif)
    Biodiverzita a geodiverzita
    Biodiverzita kultivovaných prokaryot z hranické propasti a možnosti uplatnění těchto mikroorganizmů při utváření karbonátových speleotém : 25-14 Valašské Meziříčí
    Biogeographical and geobiocoenological aspects of deep coal mining and its impacts on nature and landscape in the Ostrava region
    Biogeography of Early Devonian Chitinozoa : paleozoic Sequence Stratigraphy, Biostratigraphy, and Biogeography: Studies in Honor of J.Granville ("Jess") Johnson
    Carboniferous ferns from the Bolsovian, Kladno Formation, Czech Republic
    Climate changes in the Early to Middle Miocene of the Central Paratethys and the origin of its echinoderm fauna
    Coleoidea of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic, Europe)
    Diatom species composition in the sediment core of Plešné Lake (Bohemian Forest, Czech Republic)
    Diversification and biogeography of scolecodont-bearing polychaetes in the Ordovician
    Diversita a rozšíření pancířníků (Acari: Oribatida) v jeskyních České republiky
    Diversity and palaeoecology of Early Devonian invertebrate associations in the Tafilalt (Anti-Atlas, Morocco)
    Druhová diverzita konulárií spodního paleozoika pražské pánve (12-33 Plzeň, 12-32 Zdice, 12-34 Hořovice, 12-41 Beroun, 12-24 Praha)
    Early land plant developments: Global progress and Indian priorities
    Early Palaeozoic palaeobiogeography and palaeoecology of stylophoran echinoderms
    Eifelian-Frasnian Amphipora limestones, biostromes and bioherms, Moravian Karst, Czech Republic
    Eocene vegetation patterns reconstructed from plant diversity - A global perspective
    Erratum to "Thecamoebians from the Upper Vltava River (Šumava Mountains, Czech Republic): species composition of assemblages vs. environment in streams" [J. foram. Res., vol. 37, no. 4 (2007), p. 287-299]
    Evidence of the Braarudosphaera-rich Turonian sediments in the Bohemian Cretaceous Basin
    Evolution and paleogeography of Eospirifer (Spiriferida, Brachiopoda) in Late Ordovician and Silurian
    Evolutionary dynamics of Pragian Dacryoconarida (Lower Devonian, Tentaculitoidea): evidence from palaeontological data and delta 13C of marine carbonates from Czech Republic
    Foraminifera as an indicator of paleobathymetry in the Gossau Group of Eastern Austria
    Foraminiferové společenstvo a paleoekologie svrchnokřídových sedimentů z lokality Nussensee v Rakousku (coniac-santon, souvrství Grabenbach, spodní gosauská podskupina)
    Geodiverzita
    Glacial Cycles and Mammalian Biodiversity of Central Europe: Large Scale Migrations or Vicariance Dynamics?
    Graptolitová fauna zóny Didymograptus clavulus (šárecké souvrství) ordoviku pražské pánve (12-33 Plzeň)
    Interactions Between the Carbon and Nitrogen Cycles and the Role of Biodiversity: A Synopsis of a Study Along a North-South Transect Through Europe
    Jak druhy vymírají
    Kolonizace mořského dna a globální krize ekosystému : pozdní devon, údaje z lomů CEMO a.s. v Mokré (24-41, Vyškov)
    Lacustrine fish faunas (Teleostei) from the Karpatian of the northern Alpine Molasse Basin, with a description of two new species of Prolebias SAUVAGE
    Late Ludfordian and early Přidoli monograptids from the Polish Lowland
    Limnological survey of the lakes Wielki Staw and Mały Staw in the Giant Mts. (Karkonosze)
    Mechovkami bohaté třetihorní sedimenty jižní Moravy
    Mesozoic and Cenozoic squamates of Europe
    The Middle Pleistocene revolution and the Central European vertebrate and mollusc fossil record
    Mires of Šumava Moutains: 13,000-Years of Their Development and Present-Day Biodiversity
    Multistratigraphic Investigation on Cenomanian to Coniacian Sequences using a W-E Profile between Münsterland and Saxony : Part Saxony. 2. Cretaceous Sedimentacion - Research Reports
    Neogene lake systems of Central and South-Eastern Europe: Faunal diversity, gradients and interrelations
    New species of Longodromitidae Schweitzer and Feldmann, 2009, from the Ernstbrunn Formation, Late Jurassic (Tithonian), Austria
    Normapolles. Comparaison entre l´Europe centrale et du Sud-Est pendant le Cénomanien et le Turonien: évolution de la biodiversité et paléoenvironnement
    Nová data o mořských hvězdicích (Echinodermata) svrchního cenomanu-spodního turonu české křídové pánve
    Nová fauna z bohdaleckého souvrství v Praze-Vysočanech (12-24 Praha)
    The Ordovician biodiversification: Setting an agenda for marine life
    Palaeofloristics of Middle Pennsylvanian lyginopteridaleans in Variscan Euramerica
    Palaeogeographical and palaeoecological aspects of the Cambro-Ordovician radiation of echinoderms in Gondwanan Africa and peri-Gondwanan Europe
    Paleozoic lake faunas: Establishing aquatic life on land
    Palynomorph distribution and new palaeoenvironmental data (Upper Turonian, Bohemian Cretaceous Basin)
    Patterns of ostracod migration for the 'North Atlantic' region during the Ordovician
    Possible Boreal faunal immigration of the Lower Cretaceous ammonites into Outer Western Carpathians related to the global sea level changes
    Preliminary overview of regional endemism in European Neogene ungulates
    Přepisování evoluční historie lidského rodu : revoluce v paleoantropologii v roce 2013
    Působení hlušiny na fytoplanktonní společenstva poklesových kotlin
    Recent konwledge on the Ordovician biodiversity in the Prague Basin: Summary
    Rekultivace - součást péče o životní prostředí území devastovaného těžbou uhlí
    Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic)
    Report on revision of macrofloral record from the late Palaeozoic continental basins of central and western Bohemia and from the intra Sudetic basin
    Response of drinking-water reservoir ecosystems to decreased acidic atmospheric deposition in SE Germany: signs of biological recovery
    Review of brachiopods in the Chapel Coral Horizon (Zlíchov Formation, lower Emsian, Lower Devonian, Prague Basin)
    Revision of the amphibian genus Limnerpeton (Temnospondyli) from the Upper Carboniferous of the Czech Republic
    A revision of the Tonnoidea (Caenogastropoda, Gastropoda) from the Miocene Paratethys and their palaeobiogeographic implications
    Sběry v králodvorských břidlicích v Praze-Radotíně (ordovik, Pražská pánev, Česká republika)
    Silurian Bio-Events
    Silurian-Early Devonian cephalopod limestones, Prague Basin
    Současné zotavování acidifikovaných jezer na Šumavě
    The stable isotope archive of Lake Pannon as a mirror of Late Miocene climate change
    Study of biodiversity of the Ordovician in the Barrandian area (Bohemian Massif)
    Šumavská sladkovodní společenstva thecamoeb (Testacea)
    Tafonomická ztráta informací - příklad z barrandienského tremadoku
    Tajemný cyklus biodiverzity
    Thecamoebians from the Upper Vltava River (Šumava Mountains, Czech Republic): species composition of assemblages vs. environment in streams
    Trendové analýzy foraminiferových společenstev karpatu ve vrtu Nosislav-3
    Trendy v evoluci svrchnodevonských a spodnokarbonských konodontů
    Trilobites from the Longlier Formation (Lower Devonian; Neufchâteau Synclinorium, southeast Belgium): first record of Pragian associated "Rhenish" and "Bohemian" assemblages from the Ardennes
    Upper Cretaceous Nerineacea of the Bohemian Basin (Czech Republic) and the Saxonian Basin (Germany) and their significance for Tethyan environment
    The Upper Westphalian flora of the Bohemian Massif (pteridosperms, cordaites and extrabasinal elements)
    Vegetation diversity in the backwall of Arber Great Lake corrie, Bohemian Forest
    Vegetation of the European Eocene - state-of-the art
    Vliv alochtonního vápence na druhovou diversitu vytěženého rašeliniště (Hůrecká slať, Šumava)
    Výsledky systematické revize myctophidů (mimo rod Diaphus) centrální Paratethydy
    Využití databanky paleontologického materiálu pro výpočty indexů druhové skladby společenstev pomocí počítače