Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    dopravní stavby
Článek
    Black slates - A source of acid drainage at the Halifax International Airport, Nova Scotia, Canada
    Geofyzikální měření na mělkých vodních tocích
    Geoinformační potenciál kaňonu Labe v Děčínské vrchovině
    Introduction into the Project "Stability Relations of Supporting Systems of Bridges and Tunnels in Stress Fields of Zones of Gravitational Spreading"
    Inženýrskogeologické hodnocení stability sklaních zářezů na dálnici D1 v úseku Praha-Velké Meziříčí
    Mineralogie a geochemie sulfidů železa v černých břidlicích - nebezpečného zdroje kyselých a toxických vod v provincii Nové Skotsko (Kanada)
    Perspektivy výstavby tunelů v rámci modernizace evropské železniční sítě
    Skúsenosti z inžinierskogeologického prieskumu a zakladania dialničného mosta cez Dunaj v Bratislave
    Úloha geomorfologie při řešení projektu: stabilitní poměry nosných systémů mostních a tunelových staveb ve stressových polích zón gravitačního rozvolnění
    Uplatnění mělké refrakční seizmiky při inženýrsko-geologickém průzkumu stavby mostu ve Šlapánově
    Vliv letecké dopravy na kontaminaci půd