Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    drcené kamenivo
Článek
    Kvalita a možnosti využití fonolitů
    Ložiska fonolitů v severních Čechách
    Nové poznatky v řešení náhrady těženého kamene drcením
    Nové poznatky v řešení náhrady těženého kameniva drceným