Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    efektivnost využívání surovin
Článek
    Acidification: Biogeochemical signature of economic and political systems
    Aký bude rok 1990 pre čs. rudné baníctvo?
    Březohorský rudní revír
    Cíno-wolframové ložisko Krásno - zdroj vzácných prvků
    Druhotné suroviny
    Extrakčně fotometrické stanovení zlata v rudách a produktech jejich úpravy
    Geneze ekonomické náročnosti útlumu těžby v OKD, a.s.
    K možnosti obnovení těžby na malém konzervovaném Pb-Zn ložisku v Horním Městě u Rýmařova
    K obecným a zvláštním trendům vývoje rudné ložiskové geologie a rudného hornictví
    K využitelnosti rud ranského masívu
    Komplexní modelování ložisek nerostných surovin a jeho využití při automatizovaném projektování, plánování a řízení těžby
    Komplexní systém hodnocení nerostných ložisek a geologického průzkumu
    Kremnické rudné pole
    Lomy a velkolomy Českého krasu (Kdo ohlodává chráněnou krajinnou oblast)
    Ložisko Fe-rud Hraničná
    Ložisko písků Srní deset let po geologickém průzkumu
    Ložisko wollastonitové suroviny v Bludově u Šumperka
    Minulost a přítomnost Příbramska ve světle současného vývoje čs. důlního průmyslu
    Možnosti a podmínky pokračování těžební činnosti v SHR ve světle probíhající společenské a ekonomické transformace
    Možnosti těžby a užití severočeského hnědouhelného paliva
    Možnosti využitia vietnamských bauxitov pre Československo
    Naftová a plynárenská konference v Luhačovicích
    Největší ložisko zlata v Evropě
    Nové ložisko bentonitu Rokle u Kadaně
    Nové poznatky o jihočeských grafitech
    O hornictví a jeho vlivu na životní prostředí
    Očakávaný vývoj výrobných nákladov dobývania zásob OPCO
    Optimalizace ekonomického hodnocení ložisek nerostných surovin
    Optimalizačné problémy dobývania ložísk
    Overovanie ťažobných pomerov sond pomocou čerpacích skúšok na ložisku uhľovodíkov Senné
    Perspektiva a podmínky dalšího rozvoje těžební činnosti v SHR
    Postavení a strategie těžby fosilních paliv v Řecku
    Potřeba komplexního zhodnocení rudného hornictví v Českém masivu od roku 1945 do zahájení útlumových programů, jako závěrečného a zásadního dokumentu České republiky pro danou oblast
    Principles of optimatization of mineral deposit exploration programmes
    Přežije geologický průzkum a těžba nerostných surovin v ČSFR rok 2000?
    Regionální surovinové studie pro potřeby okresních úřadů České republiky
    Slovo úvodem : úvodní přednáška na sympoziu Hornická Příbram ve vědě a technice, 16.10.1995
    Současnost a perspektivy uhelného hornictví v ostravsko-karvinských dolech
    Surovinový potenciál slánského černouhelného ložiska
    Systémové a legislativní postavení tvorby a ochrany životního prostředí v procesu geologický průzkum - příprava - dobývání ložisek nerostných surovin
    Výroba zlata ze zlatonosných rud ve světě - technologické a ekologické problémy
    Výskum problematiky zefektívnenia úpravy karbonátových rúd
    Využívání odpadů s obsahem ušlechtilých kovů u nás a v zahraničí
    Význam černého uhlí z produkce a.s. OKD Ostrava pro budoucnost hospodářství a životního prostředí ČR
    W-zrudnění u obce Cetoraz
    Základní podklady pro vyhodnocení ekonomické dobyvatelnosti ložiska nerostných surovin
    Základní přístupy k ekonomickému hodnocení využitelnosti zdrojů nerostných surovin
    Zlatá horečka v Ghaně
    Zlato v súčasnej ekonomike baníctva
    Zpracování výpočtu geologických zásob pro potřeby rozhodování o efektivnosti využívání ložiska, plánování, organizace a operativní řízení práce
    Životnost průmyslových zásob nerostných surovin v ČR