Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    ekologie člověka
Článek
    Aktuální stav mapování radonového rizika v České republice
    Arzen v podzemních vodách Bangladéše : Největší kontaminační problém na světě
    The Behaviour of Radon in the Underground of the Radioactive Waste Repository of Richard; Remedial Measures to Reduce Doses to Workers
    A comparison of exposure due to Chernobyl accident and radon exposure in the Czech Republic
    Consequences of incorrect design and unqualified realization on reliability and effectiveness of radon reduction measures
    The determination of an effective dose for workers in caves
    Effect of zeolites on bacteria, moulds and dust mite allergens in household dust and indoor air
    Efficiency and side effects of sub-slab depressurization systems
    Experience with the Czech approach to preventive measures against radon - analysis of failures
    Forms of sub-slab depressurization systems used in the Czech Republic
    Geological support to the National Radon Programme (Czech Republic)
    Hnědé uhlí a udržitelný rozvoj
    Holistický přístup ke struktuře a funkci mokřadů a jejich degradaci
    K některým problémům současného horního práva
    Krajinný ráz a jeho ochrana. 4. část, Cíle a limity ochrany krajinného rázu
    Kvantifikace externalit vznikajících těžbou a užitím hnědého uhlí
    Landscape character assessment (case study of the Hustopeče cadastral area, South Moravia, Czech Republic)
    Malá povodí jako trvalý zdroj informací
    Mapy radonového rizika 1:50 000 v České republice
    Mezinárodní konference EKOTREND "trvale udržitelný rozvoj - cesta do 3.tísiciletí" v Českých Budějovicích
    Monitoring radiační zátěže pracovního prostředí a radiační ochrana při těžbě radioaktivních surovin v ČR
    Monitorování variací atmogeochemického pole v Léčebných lázních Jáchymov : vztah variací ke klimatu lázeňského místa a vnitřnímu klimatu lázeňských objektů
    Můžeme u nás těžit zlato? : náš stát má významná ložiska zlata, nemá však zájem je využívat
    Nerostné suroviny, ekologie, Evropa a budoucnost
    The Network of Faults and Hydrographic Network in the Czech Republic as Related with the Network of Ancient Long-Distance Paths
    New radon diagnostics methods for indoor application
    Ochrana obyvatelstva před účinky starých důlních děl s výstupy důlních plynů na povrch
    Projekt Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy
    Radon Programme in the Czech Republic - experience and further research
    Radon protective and remedial measures in the Czech Republic
    Reflections of the Christian social teaching in geoethics
    Regional transfer factor in Central Bohemia (Czech Republic)
    Rekonstrukce životního prostředí ve středověké Praze (12-24 Praha)
    Research of Radon occurrence in new houses in dependence on the soil radon index
    Rostoucí koncentrace CO2 v ovzduší : katastrofa nebo snesitelná změna?
    Sanace a rekultivace odvalu V Němcích : halda dolu Schoeller v kladenském revíru
    Střety zájmů a konfliktní plochy
    Světový summit "FORUM RIO + 5" a jeho význam pro Českou republiku
    Thoron concentration measurement in soil air
    Transfer factor: can the parameter be used to predict the indoor radon concentration in an individual house?
    Use of the gamma spectrometry method in houses with high concentration of radon
    Utilization of blower door method in radon problematic
    Vliv průzkumu a těžby ropy a zemního plynu na životní prostředí
    Voda nad zlato : investice do získávání pitné vody porostou
    Využití moderních leteckých metod pro hodnocení zátěže životního prostředí se zaměřením na vliv těžby uranu (úkol VaV/630/3/97)
    Zelená jezírka, rudá půda a žlutý vzduch : životní prostředí na pomezí Uralu a Sibiře
    Zhodnocení obsahu a distribuce přirozených radioaktivních prvků v prostoru speleoterapeutické léčebny na 2. patře ložiska Zlaté Hory - jih (15-13 Vrbno pod Pradědem)