Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    ekonomika geologického průzkumu
Článek
    Geologie před velkou zkouškou
    Inženýrskogeologický průzkum v tržním hospodářství
    Komplexní systém hodnocení nerostných ložisek a geologického průzkumu
    Prognózování a vyhledávání neantiklinálních pastí ropy a zemního plynu
    Regionální surovinové studie pro potřeby okresních úřadů České republiky
    Systémové a legislativní postavení tvorby a ochrany životního prostředí v procesu geologický průzkum - příprava - dobývání ložisek nerostných surovin
    Východiská technickej politiky geologických podnikov na Slovensku
    Výsledky geologického průzkumu a využívání nerostné surovinové základny České republiky v letech 1986-1990