Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    ekonomika těžby
Článek
    A ještě jednou Mokrsko
    Aktualizace některých problémů souvisejících s názory na význam uhlí z hlediska světa a České republiky
    Aký bude rok 1990 pre čs. rudné baníctvo?
    Analýza úplných vlastních nákladů dolů OKR a závěry pro perspektivu
    Banský priemysel v krajinách východnej Európy
    Březohorský rudní revír
    Březové Hory - největší ložisko stříbra a olova v ČR
    Cesty k zvyšovaniu efektívnosti ťažby Sb rudy
    Dobývání a úprava železné rudy na dole Měděnec včetně hornických prací v okolí
    Dobývání rud na ložisku Kutná Hora
    Dolování na merklínském panství v první polovině 19.století
    Dva roky útlumu rudného hornictví u RD Jeseník
    Ekologie versus ekonomika - příklad ložiska Staré Ransko
    Fluoritová těžba v České republice
    Geneze ekonomické náročnosti útlumu těžby v OKD, a.s.
    Historie dolování pokrývačských břidlic v oblasti moravskoslezského kulmu
    Hodnocení nerostných ložisek a geologického průzkumu na osobním počítači
    Hornoslavkovsko-krásenský rudní Sn, W revír
    K ekonomicko-technickým změnám v českém rudném hornictví 1918-1939
    K možnosti obnovení těžby na malém konzervovaném Pb-Zn ložisku v Horním Městě u Rýmařova
    K obecným a zvláštním trendům vývoje rudné ložiskové geologie a rudného hornictví
    K problematice oceňování těžebního podniku
    Klasifikace alterovaných uhlí spjatých s tělesy pestrých vrstev karbonu hornoslezské černouhelné pánve
    Komplexní modelování ložisek nerostných surovin a jeho využití při automatizovaném projektování, plánování a řízení těžby
    Likvidace neefektivních dolů OKD a.s. Ostrava
    Ložisko Cínovec - možný zdroj vzácných prvků Li, Rb, Cs
    Ložisko zlata Tiouit v Maroku
    Management of the native sulphur deposits in the Carpathian Foredeep during the period 1953-1993
    Model ekonomickej analýzy banského podniku na základe rozboru nákladov a objemu výroby
    Modelovanie výberu zásob pomocou dynamického programovania
    Možnosti a podmínky pokračování těžební činnosti v SHR ve světle probíhající společenské a ekonomické transformace
    Možnosti degazace nevydobytých jámových ohradníků při různých způsobech útlumu těžby daného dolu
    Možnosti těžby a užití severočeského hnědouhelného paliva
    Možnosti získávání karbonského plynu z ochranných pilířů jam v závislosti na způsobu útlumu těžby příslušného dolu
    Národohospodářské aspekty útlumu těžeb uhlí v ČR
    Návrh dobývací metody ložiska Křižanovice
    Největší ložisko zlata v Evropě
    Některé zkušenosti z realizace útlumových programů v uhelném hornictví ČR
    Nová hospodářská struktura dolů v severočeské hnědouhelné pánvi ve vazbě na misi T.O.J. Gheyselincka
    O hornictví a jeho vlivu na životní prostředí
    Očakávaný vývoj výrobných nákladov dobývania zásob OPCO
    Očekávaný vývoj výrobných nákladov dobývania velmi mocných uholných slojov v OKR
    Ohlédnutí za rudným hornictvím na Jesenicku
    Optimalizace ekonomického hodnocení ložisek nerostných surovin
    Optimalizačné problémy dobývania ložísk
    Pegmatity Malchanského revíru v Zabajkalí
    Perspektiva a podmínky dalšího rozvoje a těžební činnosti v SHR ve světle probíhající společenské a ekonomické transformace
    Perspektiva a podmínky dalšího rozvoje těžební činnosti v SHR
    Perspektivy těžby a úbytku zásob uhlí v České republice
    Podmínky využitelnosti polymetalických ložisek Horní Benešov a Zlaté Hory-1.část
    Podmínky využitelnosti polymetalických ložisek Horní Benešov a Zlaté Hory-II.část
    Poslední období využívání zásob ložiska Horní Benešov
    Postavení a strategie těžby fosilních paliv v Řecku
    Postavení uhelného hornictví v palivo-energetické politice České republiky
    Povrchová těžba uhlí ve Velké Británii
    Poznatky o uhelném průmyslu některých evropských zemí
    Prieskumno-ťažobný závod v Michalovciach 35ročný
    K problematice ekonomiky protiotřesového boje v podmínkách OKR
    Problematika externalit v oblasti dobývání, úpravy a odbytu surovin
    Produkce a spotřeba zlata
    Propočet nákladů národní práce na těžbu a úpravu uhlí v dolech Ostravsko-karvinského revíru pro období let 1991-1995
    Prospects of coal production vs. decline in coal reserves of the Czech Republic
    Quo vadis res metallica Bohemoslovaca : Budoucnost naší těžby (rud) je možná jen s informatikou
    Quo vadis res metallica Bohemoslovaca?
    Racionalizace dobývání ložiska Lazec
    Reálně vytěžitelné zásoby uhlí v otevřených dolech v České republice. Část I. Černé uhlí
    Reálně vytěžitelné zásoby uhlí v otevřených dolech v České republice. Část II.Hnědé uhlí
    Restrukturalizace uhelného průmyslu ČR
    Restrukturalizace uhelného průmyslu v České republice
    Rizika současného drobného těžebního podnikání
    Rozsypová ložiska cínu na malajsijském poloostrově
    Rudné baníctvo na rázcestí
    Stát a inovační proces evropského rudného hornictví v předprůmyslové éře
    Stav prací v těžbě uhelného metanu vrty z povrchu v Evropě
    Súčasné problémy a perspektívy spišsko-gemerského baníctva
    Surovinová politika ČR v oblasti rud v podmínkách tržního hospodářství
    Surovinové zdroje Jihoafrické republiky
    Světová produkce některých neželezných kovů
    Ťažba stavebných materiálov a jej vplyv na životné prostredie
    Těžba kamenného uhlí na schwarzenberském báňském majetku v okolí Kroučové a Kounova od 1.pol. 19.století až do znárodnění v roce 1946
    Těžba metanu z uhelných slojí metodou hydraulického štěpení vrty z povrchu
    Těžba stříbra ve Stříbrných Horách v první polovině 16.století
    Těžební otvírka ložiska Tengiz v Kazachstánu
    Útlmový program v rudnom baníctve na Slovensku
    Výsledky geologického průzkumu a využívání nerostné surovinové základny České republiky v letech 1986-1990
    Význam těžby ropy a zemního plynu z offshore-ložisek
    Zlatá horečka v Ghaně
    Životnost průmyslových zásob nerostných surovin v ČR