Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    elektrárna vodní přečerpávací
Článek
    Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro-Cuba v pohoří Escambray
    Zhodnotenie priepustnosti podložia a modelovanie priesakov z hornej nádrže PVE Ipel