Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    elementy tektonické
Článek
    Kontrastní PT a strukturní vývoj vírské granulitové megabudiny a okolních metapelitů : Poličské krystalinikum, východní okraj Českého masivu