Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    energie sluneční
Článek
    Alternativní zdroje energie, následný trh a dopad na životní prostředí
    Entropy production on productive and non-productive surfaces
    Hydrologický výzkum v povodí Volyňky a autoregulace hydrologického cyklu v povodí Liz
    Krajina jako dynamický, živý systém - člověk řídí toky energie, vody a látek v krajině