Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    eutrofizace
Článek
    Atmospheric deposition in spruce forests in Bohemia - the filtering approach
    Citlivé oblasti
    Cladoceran fauna from the archeological site Vladař in Czech Republic
    Critical loads and dynamic modelling to assess european areas at risk of acidification and eutrophication
    Jakost vody ve vodních nádržích a jejich revitalizace
    Koloběh živin v eutrofizované nádrži (Jordán, Jižní Čechy)
    Nový problém: globální cyklus dusíku : ten třetí vzadu
    Obnovit či neobnovit přečerpávání vody do Černého jezera?
    Shrnutí některých výsledků evropského projektu NITREX
    Stav trofie našich vodních zdrojů na mapách
    Vliv acidifikace, eutrofizace, lesního hospodářství a vápnění lesních půd na půdní faunu
    Vodohospodářské řešení rekultivace a revitalizace Podkrušnohorské uhelné pánve
    Výskyt toxických kovů v ekosystémech vybraných pražských nádrží