Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    evapotranspirace
Článek
    Changes in the Soil Solution Chemistry After Exclusion of Acid Deposition
    Dissolved Load of a Central Himalayan Forest Headwater in an Experimental Catchment, India
    Factors affecting base-flow recessions in a granite mountaineous catchment
    Hydrologický výzkum v povodí Volyňky a autoregulace hydrologického cyklu v povodí Liz
    Přitahuje vegetace vodu?
    Simulation and verification of evapotranspiration and rainfall-runoff processes in the Liz (Czech Republic) and Gallina (Italy) experimental basins
    Soil water regime in head water regions - observation, assessment and modelling
    Spatial and temporal variation of the soil moisture in a small catchment: monitoring and modelling
    Tvorba dešťového odtoku z malého horského povodí
    Úloha mokřadů v koloběhu energie, vody, živin, uhlíku a těžkých kovů v krajině
    Vegetační porost krajiny a vodní hospodářství
    Vliv drenážních systémů na koncentrace dusičnanů v povrchových vodách v povodí VN Švihov
    Vliv klimatické variability a antropogenní činnosti na podzemní odtok
    Vliv vegetační pokrývky na režim odtoku povrchové a podzemní vody
    Vliv vegetačního krytu a stanovištních podmínek na aktuální evapotranspiraci
    Vliv vegetačního porostu a jeho změn na vodní režim půd v pramenných oblastech Krkonoš
    Vliv využití půdy ve zdrojové oblasti na velikost drenážního odtoku
    Význam mokřadů pro ovlivnění vodní bilance krajiny