Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    expedice geologická
Článek
    Bohemia na Novém Zélandu
    Contribution of the N.E.W.S. project supported by the cities of Brno and Utrecht to the geology of Léon in Nicaragua
    Československí geológovia v Sýrskej arabskej republike
    Další poznatky o mineralogii solných pňů v Íránu
    Diversity of vegetation types and modern pollen spectra in the Western Sayan Mts., southern Siberia
    Emine Bojir Chasar - aragonitová pokladnice
    Geologické mapování v Jemenské lidové demokratické republice
    Initiation of the Antarctic geological research programme of the Czech Republic
    Írán: čtyři prosolené expedice a kdo za to může
    Jeskyně Humpleu, Rumunsko. Part IV, Legenda o gigadómech
    K osmdesátinám Ing. Mojmíra Krautera
    Karst and caves in salt diapirs, SE Zagros Mts. (Iran)
    Ložisko Cu-Mo rud Erdenetuin Obo v Mongolsku. Malé připomenutí největšího objevu československé ložiskové geologie
    Mapování v severovýchodním Iráku v pohoří Zagros
    Miocene small mammals from Jebel Zelten, Libya
    Naturforschung im Spielfeld der Wissenschaftspolitik im Vormärz: die Beziehungen der k.k. Hofnaturalienkabinette in Wien zur Gesellschaft des Vaterländischen Museums in Böhmen
    Nerostné suroviny Monglolska
    Novozélandská jeskyně Bohemia
    Objev hydrotermálního krasu na ložisku Zanjireh, stř. Írán
    Průzkum ložisek ropy a zemního plynu v Kamerunu v rámci Programu rozvojové pomoci České republiky
    První česko-slovenská geologická expedice v Nízkých Tatrách
    Působení dr.Budaye v Západní poušti Iráku
    Recentní svahové procesy v Krymských horách (Ukrajina)
    Rumunsko. Part 2 : Bihor na konci století - akce 1997
    Rumunsko. Part 3 [1. část] : Bihor na konci století - akce 1998
    Sekaninait - nový horninotvorný minerál pro Irák
    Seznam publikovaných prací RNDr. Tibora Budaye, DrSc
    Současné problémy geologické fotografie
    Třicet let od mimořádného úspěchu naší geologie
    Z Albertova až k pramenům Amazonky : profesor Bohumír Janský vede hydrologický výzkum v českém pohraničí i v horách Asie a Ameriky
    Zajímavé výskyty minerálů na solných pních v jižním Íránu
    Závěrečná zpráva o činnosti ZO ČSS 1-02 Tetín za rok 1993