Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    fáze minerální
Článek
    Amalgamy stříbra - moschellandsbergit a schachnerit ze železnorudného ložiska Březina u Radnic (západní Čechy)
    Charakterystyka chemizmu wód podziemnych Gór Kruczych (Sudety Środkowe) na podstawie badań źródeł
    Compositional data for Bi-Pb tellurosulfides
    Esseneit, spinelidy a přírodní ferrity Ca a Ba - vzácné minerály melilitovce ze severočeských porcelanitů
    Experimental reference intensity ratios of various kaolinite forms
    Formy SiO2 v silicifikovaných pískovcích okrajových částí oherského riftu
    Minerální parageneze hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova a procesy jejího vzniku (03-42 Trutnov)
    A multianalytical approach for study of fresh nanosized precipitates from AMD at Zlaté Hory, Czech Republic
    Nález minerálu blízkého andoritu (tzv. "minéral F") v asociaci s diaforitem a dalšími minerály Pb-Ag-Sb na haldě dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram
    Problémy analytiky systému Ag-Fe-S
    Quantitative X-ray diffraction analysis of minerals in clays
    Seelit, jedna nebo dvě různé minerální fáze?
    Sternbergit v asociaci s Ag-sulfidy, ložisko Březové Hory, Příbram