Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    facie amfibolitová
Článek
    Composition of Fluids and their Effect on Stability Fields of Silicate Minerals in Amphibolite Facies Metamorphic Rocks
    Deformation Mechanisms, Mineral Chemistry, and P-Wave Velocity Patterns from Mylonitic Metagabbros deformed at Amphibolite and Granulite Facies Conditions
    Fe-rich chlorite from the upper amphibolite facies, Královský Hvozd Unit, Moldanubicum, Bohemian Massif (an example of the phase stability dependence on exotic bulk rock chemistry). Abstracts
    Geochemistry and Rb-Sr geochronology of a ductile shear zone in the Orlica-Śnieznik dome (West Sudetes, Poland)
    Geochemistry of metamorphic minerals from the Moldanubian rocks, the Bohemian Massif
    Geometric aspects of synkinematic granite intrusion into a ductile shear zone - an example from the Yunmengshan core complex, northern China
    Gneisses of Polish Part of the Červenohorské sedlo Belt
    Granátem bohaté pásky v amfibolické rule u Sobotína (14-42 Rýmařov)
    Karbonátové metasedimenty amfibolitovej fácie klátovskej skupiny (staršie paleozoikum, gemerikum, Západné Karpaty)
    Kinematic and rheological model of exhumation of high pressure granulites in the Variscan orogenic root: example of the Blanský les granulite, Bohemian Massif, Czech Republic
    Kinematic and rheological model of exhumation of high pressure granulites in the Variscan orogenic root: example of the Blanský les granulite, Bohemian Massif, Czech Republic
    Marbles with carbonatite-like geochemical signature from variegated units of the Bohemian Massif, Czech Republic, and their geological significance
    Metagranites from the Svratka Crystalline Complex
    Metamorfná charakteristika exokontaktu jihlavského plutonu v profile rieky Jihlavy
    Metamorphism and exhumation processes of the Shotur Kuh Metamorphic Complex, Semnan province (Central Iran zone)
    Metamorphosed within-plate tholeiites from the Strzelin complex, NE part of the Bohemian Massif
    Microstructural analyse of orthogneisses from the north-eastern part of the Bystrzyca Mts., West Sudetes
    Mineralogical Diversity of Felsic Rocks at Contacts with Eclogites in the Orlica-Śnieznik Dome, West Sudetes
    Nedvědice II
    Petrogeneza marmurów z poludniowo-wschodniej czesci metamorfiku Snieznika (Sudety)
    Pozdní prográdní metamorfóza spojená s duktilním střihem na styku hornin staroměstského pásma a skupiny Branné u Nýznerova ve Slezsku
    The problem of garnet composition in eclogite-bearing gneisses from the Śnieżnik Metamorphic Complex (Western Sudetes)
    Skarns of the Bohemian Massif: origin in closed or open systems?
    Tři geneticky rozdílné typy granátovců z hlinské zóny a poličského krystalinika
    Turmalín-skapolitové polohy v mramorech olešnické skupiny moravika: Metaevapority nebo ložní intruze oligoklasitů?
    U-Pb zircon isotopic evidence for mid-Devonian migmatite formation in the Góry Sowie domain of the Bohemian Massif, Sudeten Mountains, SW Poland
    Vznik a vývoj metagranitů svrateckého krystalinika : 14-33 Polička, 24-11 Nové Město na Moravě