Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    facie geochemická
Článek
    Alkaline Ultramafic Sill at Dvůr Králové nad Labem, Eastern Bohemia : Petrological and Geochemical Constraints
    The correlation between the Nectava gneisses and granodiorites of the northern part of the Brno massif
    Geochemie sedimentů račanské jednotky magurské skupiny flyšové (Západní Karpaty)
    Granitoidy středočeského plutonu: petrochemické skupiny a některé otázky jejich původu
    Minerály stříbra na žíle T1 ve Třebsku
    Petrochemie granitoidů v jižní části středočeského plutonu
    Petrografický a petrochemický charakter hornin jv.okraje středočeského plutonu východně od Milevska
    Přehled dosavadních znalostí o žulovském masívu ve Slezsku, Česká republika (14-24 Jeseník)
    Uranová mineralizace a kerogenní hmota na ložisku Jasenice-Pucov
    Zirkonová typologie granitoidů moldanubického batolitu
    Změny oceánu, oceán změn