Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    fauna
Článek
    8th day programme. Stop 8.1: Landek Hill, Ostrava-Koblov; Nature Reserve "Landek Hill" in the area of the Mining Museum, the Anselm Mine
    AL:PE Projects : Acidification of Mountain Lakes: Palaeolimnology and Ecology. AL:PE 2. Remote Mountain Lakes as Indicators of Air Pollution and Climate Change
    Andegavia simplex Pillet 1972, Sagittapeltis triangularis Kim 1997 und einige ähnliche Taxa (Scutelluidae; Trilobita; spätes Unterdevon): Morphologie, Systematik und geografische Verbreitung
    La aportación del ingeniero de minas Casiano de Prado (1799-1866) a la teoría de la "Fauna Primordial" de Joachim Barrande (1799-1883)
    Associations of Middle Cambrian miomerid trilobites of Barrandian area, Czech republic
    An atypical fauna in the Lower Devonian Hunsrück Slate of Germany
    Auswirkungen des obersilurischen "Lau events" im Prager Becken
    Bericht 1991 über das Projekt "Kleinsäuger" (paläontologische Probenahme)
    Bibliografie pracovníků Přírodovědného ústavu VMO
    Bibliografie veřejně nepublikovaných přírodovědeckých průzkumů Liberecka
    Biogeografický význam Labských pískovců
    Biota Moravského krasu
    Bohemian Cretaceous Basin
    The Bohemian Massif as a Catchment Area for the NW European Tertiary Basin
    Brdy a geologické vědy
    Buližníkový kamýk u Černoviček - návrh chráněného území
    Carboniferous fauna of the Krkonoše Piedmont Basin
    Carboniferous stratigraphy and development of the Erzgebirge Basin, East Germany
    Chitinozoan implications in the palaeogeography of the East Moesia, Romania
    CHKO Labské pískovce
    Chráněná krajinná oblast Beskydy : fenomenální kousek Karpat
    Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty třicetiletá
    Chráněná krajinná oblast Blanský les - čerstvá dvacítka
    Chráněná krajinná oblast Český les
    Chráněná krajinná oblast Jeseníky
    Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko
    Chráněná krajinná oblast Orlické hory
    Chráněná území okresu Benešov (Část II)
    Chránit, nebo hubit? : Galapágy, paleoekologie a křižácká tažení
    Comments on facies development and stratigraphy of the Devonian, Barrandian area, Czech Republic
    Complete bibliography of published and unpublished works by Prof. Ivo Chlupáč
    Coraux des calcaires d'Ernstbrunn (Jurassique Supérieur-Crétacé Inférieur dans les Carpates Externes, zone de Waschberg, Tchécoslovaquie)
    Crotalocephalus moraveci sp. nov. (Trilobita) from the Silurian of Bohemia
    České středohoří : Klenot stvořený ohněm, zvelebený pluhem
    Čtyřicet let přírodovědeckého Sborníku Severočeského muzea
    Dating of parts and volumes of the Fritsch's "Fauna der Gaskohle und der Kalksteine der Permformation Böhmens"
    Definition of the terms "homologous: and "analogous" community
    Les depots crétacés dans le secteur du Jebel Trozza
    Devonian boundary intervals of Bohemia and Moravia especially the Eifelian/Givetian and Frasnian/Famennian events with respect to the Silurian/Devonian and Devonian/Carboniferous boundaries
    The Devonian in the Easternmost Variscides, Moravia: a Holistic Analysis Directed Towards Comprehension of the Original Context
    Diversity and palaeoecology of Early Devonian invertebrate associations in the Tafilalt (Anti-Atlas, Morocco)
    Dobrotivské souvrství (ordovik, stupeň dobrotiv) na Wilsonově nádraží v Praze (Česká republika)
    Dvě významné paleontologické lokality ve spodním permu severní části boskovické brázdy (24-12 Letovice)
    The Early Palaeozoic geography of Europe
    Environmentální a vědecký význam skalních dutin "pískovcového fenoménu" a právní nástroje jejich ochrany se zvláštním zřetelem na problematiku CHKO Český ráj
    The Ernstbrunn Limestone and Klentnice Beds (Kimmeridgian to Berriasian; Waschberg-Ždánice Unit; NE Austria and SE Czech Republic) and their fauna - a tale of giants and dwarfs
    European critical loads of cadmium, lead and mercury and their exceedances
    Evidence for relative stability in terrestrial lowland faunas despite severe climate change at the Middle-Upper Pennsylvanian (Carboniferous) transition of paleotropical Euramerica: quantitative comparison of Cemetery Hill (Ohio) with fourteen penecontemporaneous Permo-Carboniferous Konservat-Lagerstätten
    Evropská vědecká konference "The Ecological Setting of Europe - From the Past to the Future : The Establishment of Plant and Animal Communities in Europe since the Last Glaciation"
    Exact age of several localities in the Liteň Formation, Motol Member (Wenlock, Central Bohemia)
    Fauna encrusting the rock-substrates in the Upper Cenomanian-Lower Turonian of Bohemia
    Fauna moravských jeskyní s paleolitickými nálezy
    Fauna spodního a svrchního coniaku na lokalitě Radovesice (02-34 Bílina)
    Faunistická odezva na změny v pražské pánvi během spodního a středního ordoviku
    Field Trip 3 - Devonian boundary intervals of Bohemia and Moravia especially the Eifelian/Givetian and Frasnian/Fammenian events with respect to the Silurian/Devonian and Devonian/Carboniferous boundaries
    Five extremely malformed scutelluid pygidia (Styginidae, Trilobita)
    The fossil fauna, mega- und microflora of the Krkonoše Piedmont Basin
    Gastropods and tergomyans from the Upper Ordovician (Viru-Harju) of the Fagelsang area, Scania, southern Sweden
    Geografie kamenouhelné pánve a jejího okolí
    Geologické dějiny našeho regionu
    Geologie a paleontologie nově odkrytého profilu v poloze "Štěpnice" ve Zbyslavi na Čáslavsku
    Geologie a stratigrafie permokarbonu kontinentálních pánví Českého masívu ve světle posledních výzkumů
    Geomorphological evolution of the Podgorski Karst, SW Slovenia: contribution of magnetostratgraphic research of the Črnotiče II site with Marifugia sp.
    The gross environmental phenomenon of the classical Pragian stage (hot lowstand)
    Harrachova jáma : odkrývání tajemné komnaty přírody
    Historie geologických a paleontologických výzkumů svrchnojurských a spodnokřídových sedimentů na Štramberku
    Hodiny biologů a geologů se rozcházejí
    Hodnocení salinity sedimentačního prostředí na příkladu rozvoje faun svrchního karbonu
    Hranice graptolitových biozón v klabavském souvrství (ordovik pražské pánve) : (12-33 Plzeň, 12-34 Hořovice)
    Hromadná vymírání bořící a tvořící
    Ichnofisilie Chondrites cf. intricatus z Chabičova
    Introduction of the Memorial Volume in Honour of Professor Ivo Chlupáč
    Inventarizační průzkumy reliktů blanické brázdy na Vlašimsku (perm, spodní autun) : 13-33 Benešov, 23-11 Vlašim
    Invertebrates as geochemical monitoring objects
    Investigation of the nature of the Šumava Lakes: a review
    Isotopic composition of miocene fossils and sediments from Rohožník (Vienna basin, Slovakia) and their paleoenvironmental implications
    Jizerské hory
    K znovuotevření těžby pískovce u Starého Maletína
    Kačák (otomari) event - Hlubočepy in outskirts of Prague and sites in neighborhood of Karlštejn (W of Prague)
    Kokořínsko Protected Landscape area : rare species, protection and conservation
    Koněpruské jeskyně - jeskyně v korálovém útesu
    Krajinou Triglavského národního parku
    Krkonošský národní park
    Krušné hory - smutné pohoří
    Labské pískovce z hlediska ochrany přírody
    Late Devonian stratigraphy and global events at Boulongour Reservoir (Uygur Autonomous Region, Xinjiang, China)
    Late Moscovian terrestrial biotas and palaeoenvironments of Variscan Euramerica
    Late Ordovician Foliomena brachiopod fauna from the Holy Cross Mountains (Poland)
    Late Ordovician (Hirnantian) glacioeustatic Event: initiation of a glacial period - Levín
    Ledovcové souvky moravskoslezské oblasti kontinentálního zalednění. 2., Sedimentární souvky
    Letenocrinus longibrachialis gen. et sp.n. (Echinodermata, Paracrinoidea?) z českého středního ordoviku
    Life strategies during the extension and recovery at Eifelian-Givetian and Frasnian-Fammenian boundaries in Bohemia and Moravia
    Life strategies during the extinction and recovery at Eifelian-Givetian and Frasnian-Famennian boundaries in Bohemia and Moravia
    Ljudi i okamenelosti
    Lower Devonian brachiopods at Petrovice (Drahany Upland, Moravia)
    Lower Devonian open-sea elevation of Koněprusy: evolution of reef facies
    Lower Miocene of the Hustopeče Gate
    Medvědí jeskyně ve východních Krkonoších (Česká republika), předběžná zpráva
    Middle Ordovician at Praha-Červený vrch Hill (Barrandian area, Czech Republic)
    Migration routes of the Tethyan fauna in the eastern part of the epicontinental Germanic Basin (Poland)
    Mineralogické a paleontologické zajímavosti lokalit DNT
    Miocenní sedimenty v Brně-Bohunicích (ubytovna Fakultní nemocnice Brno) : 24-34 Ivančice
    Možnosti a výsledky biospeleologických výzkumů
    Nálezy křídové fauny při mapování v okolí Prahy
    Národní park Banff
    Národní park České Švýcarsko
    Národní park Fiordland
    Národní park Podyjí
    Národní park Šumava
    Národní přírodní rezervace Králický Sněžník
    Das Negetier von Waltsch-Valeč, NW Böhmen - Geschichte eines historischen fossilen Säugetierfundes
    Nejmladší minulost přírody, Vojen Ložek a něco z glaciálu
    Nejspodnější baden (střední miocén) v okolí Mokré u Brna (24-41 Vyškov)
    Nejstarší zpráva o "rokycanských kuličkách" a skryjsko-týřovickém kambriu
    The Neogene of the Vienna Basin
    New data on the Annulata Events in the Moravian Karst (Famennian, Czech Republic)
    New discoveries of palaeoniscoid fishes and other fauna and flora from the northern region of Boskovice Furrow, Czech Republic
    Nová fauna z bohdaleckého souvrství v Praze-Vysočanech (12-24 Praha)
    Nová fauna z dvorecko-prokopských vápenců (spodní devon, stupeň prag) z Prahy-Konvářky
    Nová zvláště chráněná území
    Nové paleontologické nálezy v terciérních intravulkanických sedimentech Českého středohoří : 02-23 Děčín, 02-41 Ústí nad Labem
    Nové poznatky o miocenních sedimentech u Nových Syrovic (33-22 Vranov)
    Nové poznatky ze šáreckého a dobrotivského souvrství (ordovik, stupeň darriwil) v severozápadní a severní části Prahy
    Nové údaje o stratigrafii miocénu na listu 34-23 Břeclav (34-23 Břeclav)
    Nové údaje o svrchním ordoviku zjištěné při stavbě železničního koridoru mezi nádražími Praha-Libeň a Praha-Masarykovo nádraží
    Nový výchoz dobrotivského souvrství v Praze-Vokovicích (střední ordovik)
    Ochrana paleontologických lokalit v okrese Rychnov nad Kněžnou
    Ochrana přírody na Islandu
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 3. část, Poslední interglaciál a glaciál a jejich poselství dnešku
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 4. část, Ústup zalednění
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 5. část, Holocén a jeho problematika
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 6. část, Časný holocén - velké migrace, nástup lesa a teplomilných druhů
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 7. část, Postglaciální klimatické optimum
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 9. část, Po klimatickém optimu - mladý holocén
    Odkrytý křídový útes v Plaňanech u Kolína (česká křídová pánev) (13-32 Kolín)
    The Ordovician biodiversification: Setting an agenda for marine life
    Orientační litologický průzkum svahových sedimentů na Stránské skále (24-43 Šlapanice)
    Padělky zkamenělin, jejich historie a význam
    Palaeoclimatic interpretations of the Grünbach Flora (Early Campanian, Lower Austria)
    The Palaeozoic of the Ještěd Mountains
    Paleoekologické hodnocení epifaun přicementovaných k pevnému substrátu
    Paleontologické křídové naleziště Radovesice u Bíliny
    Paleontologické lokality ve spodní části moravického souvrství (Nízký Jeseník, moravskoslezská oblast Českého masivu)
    Paleontologické nálezy
    Paleozoic lake faunas: Establishing aquatic life on land
    Permokarbon Boskovické brázdy ve výkopu pro rozšíření tranzitního plynovodu (24-34 Ivančice)
    Pískovcový ekofenomén Českého ráje
    Po stopách českých dinosaurů
    Po stopách skrytých refugií
    Poseidon - mimořádný objev
    Poznámky k hranici vinického a zahořanského souvrství (ordovik pražské pánve) na odkryvech mezi Černošicemi a Karlíkem (12-41 Beroun)
    Poznámky k hranici zahořanského a bohdaleckého souvrství (Ordovik pražské pánve) na odkrytech mezi Černošicemi a Karlíkem (12-41 Beroun)
    Praha přírodní : přírodní podmínky Prahy
    Preface [Seifhennersdorf: A window on early Oligocene volcanic ecosystems]
    Průběžná zpráva o systematické revizi lokalit křídových body- a ichnofosilií v bývalém okrese Rychnov nad Kněžnou : (14-11 Nové Město nad Metují, 14-12 Deštné, 14-13 Rychnov nad Kněžnou, 14-14 Žamberk)
    Přeshraniční národní park Kgalagadi
    Přínos vrtu Velké Pavlovice-2 k poznání tektogeneze ždánické jednotky (34-21 Hustopeče)
    Přírodovědecké oddělení Severočeského muzea v Liberci
    Přírodovědný ústav VMO v roce 2005
    Příspěvek k poznání fauny a flóry nýřanského souslojí (astur) na nové lokalitě Pankrác u Nýřan : 11-44 Nýřany
    Reconstruction of eroded monogenic Strombolian cones of Miocene age: A case study on character of volcanic activity of the Jičín Volcanic Field (NE Bohemia) and subsequent erosional rates estimation
    Rejkocephalus, a new paradoxid genus from the Middle Cambrian of Bohemia (Trilobita)
    Revision of morphology and ecology of Bohemura jahni Jaekel, 1903 (Ophiuroidea, Protasteridae) from bohemian Middle Ordovician
    Rocky coast facies of the Cenomanian-Turonian Boundary interval at Velim (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic). 1
    Sedimentological and paleontological evaluation of Lower Miocene sediments in the PMK boreholes, SW part of Carpathian Foredeep (Moravia)
    Sedimenty české křídové pánve na území hl.m. Prahy
    Seminář pořádaný u příležitosti 65.narozenin prof. Ivo Chlupáče, DrSc.
    Shrnutí dosažených dílčích výsledků grantového projektu GA ČR 205/95/1211 "Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí"
    Some infra- and circalittoral ecosystems of the eastern part of the South Adriatic Shelf
    Současné nálezy flóry a fauny na některých známých a nových paleontologických lokalitách terciéru ve střední a západní části Českého středohoří
    Současný stav opuštěných důlních děl v okolí Staré Vožice.
    Speleologické výzkumy v Černé Hoře
    Spodní turon v cihelně Kutná Hora-Sedlec : 13-32 Kolín
    Storm sandstones and benthic fauna in the Zahořany Formation in Prague (Upper Ordovician, Czechoslovakia)
    Stratigrafie svrchního miocénu a pliocénu Hornomoravského úvalu
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. II., Doklady z minulosti a jejich výpověď
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. III., Historie lesa a bezlesí v kvartéru
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. IV., Vývoj v poledové době
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. V., Otázka přirozeného bezlesí v českých zemích a na Slovensku
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. VI., Osudy bezlesí v dnešní době
    Sukcese fosilních asociací třenického souvrství (tremadoc, ordovik) u Holoubkova (pražská pánev)
    Svalové vtisky u Sinuites (Strangulits) (Mollusca) z českého ordoviku
    Svrchní ordovik okolí Prahy 15-Dubče (beroun, záhořanské souvrství, pražská pánev, Česká republika)
    Sympozium o permokarbonské fauně v Bad Duerkheimu (SRN)
    Šestý archaeopteryx a paleoekologie
    "The Upper Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) exemplified by the Úpohlavy working quarry: integrated stratigraphy and palaeoceanography of a gateway to the Tethys" (Cretaceous Research 25 (2004) 329-352] - Reply
    Three new placopariid trilobites from the Bohemian Ordovician
    Trilobitové rody Microscutellum Šnajdr, Paralejurus Hawle et Corda a Metascutellum Šnajdr z barrandienského spodního devonu (Styginidae)
    Trofická struktura fosilních společenstev
    Two new species of brittle-stars (Ophiuroidea, Protasteridae) from the Upper Ordovician of Bohemia
    Type specimens from the Cassian Beds in the collection of the NHM Vienna
    Upper Jurassic-Lower Paleogene lithostratigraphy and facies development in the Al Hamadah al Hamra area (Libya)
    Velikost, tloušťka a skulpturace schránek v závislosti na prostředí
    Viséská faunistická společenstva a jejich význam pro poznání vývoje flyšových pánví ve středoevropských variscidách (Český masív)
    Vliv těžby na životní prostředí
    Vorerzgebirgs-Senke und Erzgebirge
    Výchozy karbonu na Hladovém vrchu v Ostravě-Hošťálkovicích (Slezsko, Česká republika)
    Výsledky studia dvou vrtů v hradišťském příkopu na jihovýchodní Moravě (35-11 Veselí n. Moravou)
    Vývoj přírody Brd ve čtvrtohorách
    Význam a postavení Brd v rámci Čech
    Z nových přírůstků paleontologického oddělení Národního muzea v Praze
    Základní údaje o grantovém projektu GAČR reg.č. 205/95/1211 "Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí"
    Zavátá minulost Mostecka
    Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 2004-2006 v Českém krasu
    Zpráva o paleontologických sběrech z miocénních odkryvů v Kobeřicích u Opavy (svrchní baden)
    Zpráva o zajímavé paleontologické lokalitě ve východní části Prahy (12-24 Praha)
    Zum Mesolithikum den Sandsteingebieten Nordböhmens
    Životní prostředí v posledním glaciálu na území Moravy