Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    fauna indexová
Článek
    Albské foraminifery ve výbrusech z nejvyšší části lhoteckého souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (křídový útvar slezské jednotky, Vnější Západní Karpaty)
    Fauna spodního a svrchního coniaku na lokalitě Radovesice (02-34 Bílina)