Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    filozofie
Článek
    Agricola a proutkařství: předchůdci a následovníci
    Aktuálně a aktualismu
    British metaphysics as reflected in Robert Broom's evolutionary theory
    Clay science at the threshold of the new millennium : a look at the history and present trends
    Cultivating geoethical responsibility to future generations
    Člověk jako největší geologický činitel - šok z náhleho prozření
    Developing geoethics as a new discipline
    The development of geoethics
    Ekologické koutky v Jeseníkách
    Ethical approach and social responsibility in geosciences
    Ethical aspects in geosciences and in the geoeducation
    Ethical Geology in the Education Process
    Fyzikální pole Země a geologicko-environmentální vědy
    Geoethical decision making and responsibility
    Geoethical problems in mining activities and in the beginning of geological exploration until 19th century
    Geologické základy české krajiny
    Geologie kletby zbavená?
    Granitologie - věda o granitech na konci druhého tisíciletí (Ke druhému vydání Pitcherova díla o granitu 1997 a ke Clarkovu hodnocení granitového paradigmatu 1996)
    Introductory remarks
    Johannes Mathesius (1504-1565), historiograf jáchymovského hornictví a "otec" sběrateství nerostů
    Klima minulosti a budoucnosti. Část 1.
    Krajina a její diverzita v proměnách času
    Krajina jako dynamický, živý systém - člověk řídí toky energie, vody a látek v krajině
    Labské pískovce - České Švýcarsko. Geografická verze návrhu národního parku
    Mineral deposits as ethical category
    Mineral resources and ethical dilemas with their exploitation
    Můžeme v hydrologii sdružovat neurčité informace a znalosti?
    O myškách profesora Burdy, tabu incestu a podobných nočním můrách
    Ochtinská aragonitová jeskyně v slovenském, evropském a světovém kontextu
    Petrologie včera, dnes a zítra
    Refugia in ecology: a question of their existence and their basic attributes
    Social responsibility of entrepreneurs in geology and mining activities
    Some remarks to a non-ethical use of mineral resources in West Bohemia
    Spirituality, leadership and geoethics
    The Study of Environmental Hazards in Extreme Environments as a Frontier for Physical Geography
    Vertikální a horizontální propojení vědy
    Vladimír Ivanovič Vernadskij a Československo
    Vzpomínka na jezuitu - přírodovědce a filozofa
    Z pohledu geoetiky : poznámky ke konferenci o Slavkovském regionu
    Zkáza severních Čech blízká nesdělitelnosti