Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    filtrační materiály
Článek
    Granát - významná průmyslová surovina
    Nové ložisko sklářských, slévárenských a filtračních písků v oblasti jižního Českolipska
    Nové prognózy sklářských, slévárenských a filtračních písků v oblasti jižně od České Lípy
    Výsledky ložiskového výzkumu sklářských, slévárenských a filtračních písků
    Zhodnocení možnosti využití terciérních písků v severočeské hnědouhelné pánvi