Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    flóra
Článek
    Acid-base characteristics of aquatic organic acids in the runoff from a peatland affected by high acidic deposition
    Additions and revisions to the Early Miocene flora of Lipovany (Southern Slovakia)
    The ages of two problematic open pits in Southern Germany by means of palynological records
    Behavior of beryllium in the Sokolov district
    Bericht 1991 über das Projekt "Kleinsäuger" (paläontologische Probenahme)
    Bericht 2004/2005 über fazielle und biostratigraphische Untersuchungen von Gosau-Vorkommen im Salzkammergut zwischen St. Gilgen am Wolfgangsee und dem Traunsee auf den Blättern 65 Mondsee, 66 Gmunden, 67 Grünau im Almtal, 95 St. Wolfgang und 96 Bad Ischl
    Bericht 2007 über paläobotanische Untersuchungen in der Gosau des Tiefengrabens auf Blatt 95 St. Wolfgang im Salzkammergut
    Bericht 2008 über paläobotanische Untersuchungen der Flora der Gosau-Gruppe von Jainzen NW von Bad Ischl auf Blatt 96 Bad Ischl
    Bericht 2008 über paläobotanische Untersuchungen in der Gosau-Gruppe des Kohlbachgrabens nördlich von St.Gilgen auf Blatt 65 Mondsee
    Bibliografie pracovníků Přírodovědného ústavu VMO
    Bibliografie veřejně nepublikovaných přírodovědeckých průzkumů Liberecka
    Biogeochemická indikace anomálních koncentrací kovů v půdě oblastí postižených těžbou rud a hnědého uhlí
    Biogeochemistry of two basic types of model areas contaminated by heavy metals
    Biogeografický význam Labských pískovců
    Biostratigrafie terciérních uhlonosných uloženin ČSR
    Biota Moravského krasu
    The Bohemian Massif as a Catchment Area for the NW European Tertiary Basin
    Botanicko-geologická bibliografie Říčanské plošiny a Kutnohorské pahorkatiny
    The Brito-Arctic Igneous Province Flora: its Paleofloristic and Paleoclimatic Character in the Late Paleocene
    C4 plant and climate evolution linked to Miocene CO2
    Calcareous Nannoplankton of the Middle Eocene of the Malé Karpaty Mountains
    Campanian Grünbach Flora of Grünbach Flora of Lower Austria: preliminary floristics and palaeoclimatology
    The Campanian Grünbach Flora of Lower Austria: palaeoecological interpretations
    Carboniferous stratigraphy and development of the Erzgebirge Basin, East Germany
    Cenozoic paleotemperatures and leaf physiognomy - A European perspective
    Changes in the floral associations of the Rudník Horizon (Autunian) at Vrchlabí (Krkonoše Piedmont Basin, Czechoslovakia)
    Charakteristik und gegenseitige Beziehungen einiger Floren aus dem Obermiozaen und Pliozaen von Europa
    CHKO Labské pískovce
    Chráněná krajinná oblast Beskydy : fenomenální kousek Karpat
    Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty třicetiletá
    Chráněná krajinná oblast Blanský les - čerstvá dvacítka
    Chráněná krajinná oblast Český les
    Chráněná krajinná oblast Jeseníky
    Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko
    Chráněná krajinná oblast Orlické hory
    Chráněná území okresu Benešov (Část II)
    CLAMP and CA proxy data from the Lower Miocene of North Bohemia
    Comparison of Cenomanian Floras from Western Interior North America and Central Europe
    Comparison of mediaeval and recent vegetation in Jihlava, Moravia
    Comparison of medieval and recent vegetation in Jihlava (Moravia)
    Correlation of the Neogene floras of Transcaucasia, Ukrainian Carpathians, South Poland and Czechoslovakia
    Czech and Slovak Republics
    České středohoří : Klenot stvořený ohněm, zvelebený pluhem
    The České Středohoří magmatic complex in Northern Bohemia 40K-40Ar ages for volcanism biostratigraphy of the Cenozoic freshwater formation
    Čtyřicet let přírodovědeckého Sborníku Severočeského muzea
    Dary z třetihor : zkamenělí poslové hnědouhelných močálů
    Development of the open land areas during the Miocene in the Czech and Slovak parts of the Central Paratethys
    Development of the open land areas during the Miocene in the Czech and Slovak parts of the Central Paratethys
    Dinosauři spásali trávu
    Dřevité opály z Vel'kého Ďuru : nálezová zpráva
    Důl Svornost v Ohníči u Bíliny a zdejší miocenní flóra
    Dvě významné paleontologické lokality ve spodním permu severní části boskovické brázdy (24-12 Letovice)
    Early Campanian Grünbach flora of Austria: systematic composition and palaeoclimatic interpretations
    Early Iron Age forest communities in north part of the Oderská brána (NE Czech Republic)
    Early medieval hillfort of Budeč - reconstruction of environment on the basis of pollen analysis
    Early Miocene flora of the Cypris Shale (western Bohemia)
    Early Miocene records of Craigia (Malvaceae s.l.) in the Most Basin, North Bohemia - whole plant approach
    Early Oligocene flora of Seifhennersdorf (Saxony)
    Early Oligocene floras and paleogeography of Central and Southeastern Europe: a test for a new tectonic reconstruction
    Einige neue Erkenntnisse zur oligozänen Flora von Bechlejovice bei Děčín
    The environment of the Pavlovian - palaeoecological results from Bulhary, South Moravia
    The environment of the Pavlovian - palaeoecological results from Bulhary, South Moravia
    Environmentální a vědecký význam skalních dutin "pískovcového fenoménu" a právní nástroje jejich ochrany se zvláštním zřetelem na problematiku CHKO Český ráj
    The Eocene and Early Oligocene floras of the Russian Plain and their relation to the palaeofloras of Central Europe
    European critical loads of cadmium, lead and mercury and their exceedances
    European long range correlations, a new phylozonation for Neogene flora in Tethys-Paratethys region and the problem of the salinity crisis, a computer program
    Evidence for relative stability in terrestrial lowland faunas despite severe climate change at the Middle-Upper Pennsylvanian (Carboniferous) transition of paleotropical Euramerica: quantitative comparison of Cemetery Hill (Ohio) with fourteen penecontemporaneous Permo-Carboniferous Konservat-Lagerstätten
    Evolutionary significance of floristic changes in the Northern Hemisphere during the Late Cretaceous and Palaeogene, with particular reference to Central Europe
    Evropská vědecká konference "The Ecological Setting of Europe - From the Past to the Future : The Establishment of Plant and Animal Communities in Europe since the Last Glaciation"
    Extrabasinal plant assemblages in basin-margin strata: preliminary results from Newfoundland and the Czech Republic
    Flóra kučlínských diatomitů, její složení, charakter a vztahy (02-34 Bílina)
    The flora of the Staré Sedlo Formation in West Bohemia, Upper Eocene
    Flóra starosedelského souvrství a její vztah k eocenním a oligocenním flórám v jižní části NDR
    Die Flora von Parschlug (Steiermark, Österreich) - subtropisch subhumide Vegetationsverhältnisse im Grenzbereich Unter/Mittel-Miozän
    Flora z peruckých vrstev z Velkých Opatovic u Moravské Třebové (24-12 Letovice, 24-21 Jevíčko)
    Floras and vegetation of Tertiary fluvial sediments of Central and Northern Bohemia and their equivalents in deposits of the Most Basin (Czech Republic)
    Floristic biostratigraphy of Tertiary basins in the Bohemian Massif and correlation with Central Paratethys
    Floristic changes around Stehlin's Grande Coupure in Central Europe
    Flöznah and Flözfern Assemblages : potential Predictors of Late Carboniferous Biome Replacement?
    Forest flora and vegetation of the European early Palaeogene - a review
    Fossil corrosive root traces on rock surfaces and bioclasts (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)
    The fossil fauna, mega- und microflora of the Krkonoše Piedmont Basin
    Franz Wolf von Wolfinau - geolog a středoškolský profesor z Litoměřic
    Fytopaleontologické nálezy ve slánském souvrství z.od Knovíze (12-23 Kladno)
    Fytopaleontologické nálezy ve vrtech v severní části plzeňské pánve (12-31 Plasy, 12-33 Plzeň)
    Fytopaleontologické vyhodnocení vrtu Ři-24 (Řisuty) z kladenské pánve (12-23 Kladno)
    Fytopaleontologický výzkum na Žacléřsku (03-42 Žacléř)
    Fytopaleontologický výzkum na Žacléřsku v lomech č.2, 3, 4 (03-42 Žacléř)
    Genetické a ekomorfologické změny
    Geochemical changes in the peat bog Boží Dar
    Geografie kamenouhelné pánve a jejího okolí
    Geologické dějiny našeho regionu
    Geologie a stratigrafie permokarbonu kontinentálních pánví Českého masívu ve světle posledních výzkumů
    Gondwanská flóra : Svědectví rostlin o zaniklém kontinentu
    Hloubětín - "Bažantnice" quarry
    Hodiny biologů a geologů se rozcházejí
    Impact of Early Holocene hunter-gatherers on vegetation derived from pollen diagrams and numerical methods: an example from Czech Republic
    Iniciální stadium společenstva Chenopodietum glauco-rubri Lohmeyer in Oberdorfer 1957 z Ostravska
    The integrated plant record (IPR) to reconstruct Neogene vegetation - the IPR-vegetation analysis
    The Integrated Plant Record vegetation analysis of Early Miocene assemblages from the Most Basin (Czech Republic)
    The International Symposium: "Paleofloristic and Paleoclimatic Changes during the Cretaceous and Tertiary", Bratislava 13th to 20th September 1992
    Interpretační nesrovnalosti ve stratigrafii posledního glaciálu (24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)
    Investigation of the nature of the Šumava Lakes: a review
    Isopollen maps for the Czech Republic
    Jizerské hory
    Johann Wolfgang von Goethe: "Brunnengast, geolog und Spaziergänger" - erdwissenschaftliche Beobachtungen in Böhmen
    K výstavě "350 miliónů let lesa"
    K znovuotevření těžby pískovce u Starého Maletína
    Karbonské tropické pralesy
    Karpologický výzkum maďarského panonu s.l.
    Kde dnes znamená včera : jihosibiřské refugium doby ledové
    Kokořínsko Protected Landscape area : rare species, protection and conservation
    Kompasová orientace u některých korálů a rostlin
    Kořenové tvary - biogenní výplň jeskyní a skalních převisů pískovcového pseudokrasu
    Krajinou Triglavského národního parku
    Krušné hory - smutné pohoří
    Kulmská flóra z podloží němčičské uhelné pánve na jižní Moravě (moravskoslezské paleozoikum)
    Kvartérně geologický výzkum v centru Uherského Hradiště (25-33 Uherské Hradiště)
    Labské pískovce z hlediska ochrany přírody
    Late Carboniferous tectono-sedimentary evolution and related terrestrial biotic changes on the North Variscan and Appalachian forelands, and adjacent paralic and continental basins
    Late Glacial and Early Holocene environmental record from lake sediments in the Czech Republic
    Late Miocene climate in the circum-Alpine realm - a quantitative analysis of terrestrial palaeofloras
    Late Miocene to Early Pliocene vegetation of southern Europe (7-4 Ma) as reflected in the megafossil plant record
    Late neogene volcanic floras of the Carpathian-Pannonian region, their relation to the intrazonal associations and implications to biostratigraphy
    Leaf and fruit compressions from the Bohemian Cenomanian
    Macrofloral and palynological criteria for recognising the Westphalian-Stephanian boundary
    Macrofloral zonation in the Upper Silesian Coal Basin (Czech Republic)
    Macroremains of cultural and wild plants from early medieval to early modern archaeological situations in the centre of Prague - areas of Pražský hrad (Prague castle) and of Malá Strana (Lesser Town)
    Microflora at the Tertiary sites of the faunal record in the Czech Republic
    Micropalaeontological (palynological) records of the Ohře Rift Volcanosedimentary Complexes in Bohemia
    Mid-latitude Palaeogene floras of Eurasia bound to volcanic settings and palaeoclimatic events - experience obtained from the Far East of Russia (Sikhote-Alin´) and Central Europe (Bohemian Massif)
    Middle and Late Miocene spatial temperature patterns and gradients in Europe - preliminary results based on palaeobotanical climate reconstructions
    The Middle Eocene flora of Csordakút (N Hungary)
    Mikropaeontologický výzkum nejvýchodnější části oherského riftu, české a polské části žitavské pánve (03-13 Hrádek nad Nisou, 03-11 Bogatynia)
    Mineralogické a paleontologické zajímavosti lokalit DNT
    Miocene evolution of landscape and vegetation in the Central Paratethys
    Miocene floras from the Mydlovary Formation in South Bohemia (Czechoslovakia)
    Miocene floras of the South Bohemian basins
    Nález flóry v terciérních sedimentech u Karlštejna (12-41 Beroun)
    Namurian-Westphalian Fossil Plant Taxa and Assemblages in the Czech Part of the Upper Silesian Coal Basin
    Národní park Banff
    Národní park Canaima
    Národní park Canaima ve Venezuele
    Národní park Fiordland
    Národní park Hinchinbrook Island
    Národní park Podyjí
    Národní park Šumava
    Národní přírodní rezervace Králický Sněžník
    Das Negetier von Waltsch-Valeč, NW Böhmen - Geschichte eines historischen fossilen Säugetierfundes
    Neogene vegetation and climatic reconstructions : introduction
    Neue Pflanzenfossilien aus dem Niederrheinischen Tertiaer VII. Pliocene Blaetter und Fruechte aus dem Tagebau Hambach
    A new Cenomanian floral locality from Prague
    New discoveries of palaeoniscoid fishes and other fauna and flora from the northern region of Boskovice Furrow, Czech Republic
    A newly recovered collection of the Early Miocene flora of Kymi (Greece) previously misinterpreted as the Upper Miocene flora of Tállya (NE Hungary)
    Nitrates in waters and soils of a small refuge
    Notes on the Egerian stratotype flora at Eger (Wind brickyard), Hungary, Upper Oligocene
    Notes to the concept of plant trace fossils related to plant-generated sedimentary structures
    Nová lokalita rudnického obzoru (autun) v mnichovohradišťské pánvi u Proseče pod Ještědem (03-32 Jablonec nad Nisou)
    Nová zvláště chráněná území
    Nové floristické lokality v kyjovickém souvrství (moravskoslezský kulm)
    Nové paleontologické nálezy v terciérních intravulkanických sedimentech Českého středohoří : 02-23 Děčín, 02-41 Ústí nad Labem
    Nové petrografické, mineralogické a paleontologické výzkumy v lomu Podhůra (kra Maleníku, moravskoslezský kulm)
    O některých nepublikovaných rostlinných nálezech z peruckých vrstev z Prahy-Slivence a Rakovnicka a o společných prvcích z křídy Grónska a Českého masivu (12-12 Louny, 12-42 Zbraslav, 24-12 Letovice, 24-21 Jevíčko)
    O třech významných paleobotanických aktivitách
    Obermiozäne (Pannone) Floren aus der Molassezone Österreichs : Ihre Beziehungen zum Wiener Becken, weiteren Pannonischen Raum und nördlichen Mediterran
    Obrana a obnova krajinných částí ohrožených důlní činností (využitím metody biologické regenerace krajiny)
    Ochrana přírody na Islandu
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 3. část, Poslední interglaciál a glaciál a jejich poselství dnešku
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 4. část, Ústup zalednění
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 5. část, Holocén a jeho problematika
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 6. část, Časný holocén - velké migrace, nástup lesa a teplomilných druhů
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 7. část, Postglaciální klimatické optimum
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 9. část, Po klimatickém optimu - mladý holocén
    Oligocene flora of Bechlejovice at Děčín from the neovolcanic area of the České středohoří Mountains, Czech Republic
    Oligocene flora of the Šitbořice Member and geology at Bystřice nad Olší (NE Morava)
    The Oligocene of Central Europe and the development of forest vegetation in space and time based on megafossils
    Oligocene plant megafossils and environment from the newly recovered locality of the Holý Kluk hill near Proboštov (České středohoří Mountains, Czech Republic)
    Osudy zaniklého jezera : 16 000 let historie v jezerních usazeninách
    Overview of macrofloras from the Most Basin (Czech Republic) and their phytostratigraphical correlation within Central and Boreal Europe
    Padělky zkamenělin, jejich historie a význam
    Palaeobotanical research of the Early Miocene deposits overlying the main coal seam (Libkovice and Lom Members) in the Most Basin (Czech Republic)
    Palaeoclimatic interpretations of the Grünbach Flora (Early Campanian, Lower Austria)
    Palaeoenvironmental changes related to sea-level fluctuations in Cenomanian fluvial to estuarine succession: Pecínov quarry, Bohemian Cretaceous Basin
    Palaeofloristics of Middle Pennsylvanian lyginopteridaleans in Variscan Euramerica
    Palaeofloristics of Middle Pennsylvanian medullosaleans in Variscan Euramerica
    Paläoklima-Rekonstruktionen für den Mittleren Rupelton (Unter-Oligozän) des Mainzer Beckens auf der Basis mikro- und makrobotanischer Befunde
    Paleobotanické nálezy ve vrtech PMK v karpatské předhlubni na Moravě (24-34 Ivančice, 34-12 Pohořelice)
    Paleobotanické, palynologické a sedimentologické výzkumy v nýřanských vrstvách (Westphal D) na Rakovnicku : (12-14 Rakovník)
    Paleobotanicko-stratigrafické výzkumy ve skrývce velkolomu Maxim Gorkij u Bíliny v severočeské hnědouhelné pánvi (02-34 Bílina)
    Paleobotanický výzkum permských obzorů boskovické brázdy : (24-12 Letovice, 24-14 Boskovice, 24-32 Brno, 24-34 Ivančice)
    Paleobotaničeskaja i litologičeskaja charakteristika srednedevonskych otloženij razreza Glubočepy (Češskaja respublika)
    Paleoekologická charakteristika rostlinného společenstva z reliktu svrchního karbonu na Štilci u Žebráku (12-34 Hořovice)
    Paleoekologický model prostředí ovlivněného říční sedimentací (duckmant, vnitrosudetská pánev) : 03-42 Trutnov
    Paleoekologický výzkum bývalých jihomoravských jezer
    Paleoekologie a biostratigrafie jemnozrnných poloh defilé u Radčic (kantabr, plzeňská pánev)
    Paleontologické křídové naleziště Radovesice u Bíliny
    Paleontologické lokality permu olivětínských vrstev vnitrosudetské pánve a přehled fauny
    Paleontologické lokality v porcelanitech severočeského terciéru a jejich současný stav
    Paleontologické lokality ve spodní části moravického souvrství (Nízký Jeseník, moravskoslezská oblast Českého masivu)
    Paleontologické výzkumy na lokalitě Obora v roce 2002 (perm, boskovická brázda)
    Paleontologické výzkumy přírodovědeckého oddělení Muzea v Hradci Králové v roce 2000
    Paleontologický výzkum na území listu Teplice
    Paleontologický výzkum na území listu Ústí nad Labem
    Paleozoic lake faunas: Establishing aquatic life on land
    Palynological investigation of the basal Tertiary sediments (Paleogene) in western Bohemia and their correlation with the Carpathian region
    Palynologický výzkum důležitých kvartérních lokalit v Polsku - mezinárodní a mezioborová spolupráce
    Palynologický výzkum kvartérních lokalit v Dolním Slezsku - mezioborová a mezinárodní spolupráce (Polsko)
    Peat-forming plant assemblages conserved in volcanic ash of the Whetstone Horizon (Bolsovian) in central and western Bohemia, Czech Republic
    Permokarbon Boskovické brázdy ve výkopu pro rozšíření tranzitního plynovodu (24-34 Ivančice)
    Die Pflanzengesellschaften der Braunkohle
    Pískovcový ekofenomén Českého ráje
    Pleistocén : historie výzkumů na území bývalého Československa
    Pliocene palaeoenvironment and correlation of the Sessenheim-Auenheim floristic complex (Alsace, France)
    Po stopách českých dinosaurů
    Po stopách těžby uhlí v reliktech karbonu v okolí plzeňské a kladensko-rakovnické pánve (geologicko-paleontologická exkurze)
    Pohyb těžkých kovů ve skládkovém prostoru vytěženého hnědouhelného dolu a biogeochemická reflexe tohoto území
    Pokračování "nivního" projektu v Mikulčicích
    Pollen analyses of the Kobeřice creek alluvial deposits
    Pollen analysis of the Rejvíz bog
    Pomáhaly houby rostlinám na souš? : Fosilní spory ze středního ordoviku
    Pouzdřany - wine cellars
    Praha přírodní : přírodní podmínky Prahy
    Preface [Seifhennersdorf: A window on early Oligocene volcanic ecosystems]
    Primitive gallery forest from the Intrasudetic basins (Duckmantian, Czech Republic)
    Předběžné výsledky palynologického výzkumu rašeliniště Oceán (11-21 Karlovy Vary)
    Přeshraniční národní park Kgalagadi
    Příklad spontánní sukcese na opuštěných granitových lomech
    Příležitostný odkryv lampertických vrstev žacléřského souvrstí a jejich fosilní flóra (03-42 Trutnov)
    Připravovaný výzkum ploužnického obzoru semilského souvrství, jeho geneze a paleoekologické podmínky v době sedimentace
    Přírodovědecké oddělení Severočeského muzea v Liberci
    Přírodovědný ústav VMO v roce 2005
    Příspěvek k poznání fauny a flóry nýřanského souslojí (astur) na nové lokalitě Pankrác u Nýřan : 11-44 Nýřany
    Putative Ordovician land plants from central Bohemia reinterpreted as animals
    Pylové analýzy vybraných kvartérních lokalit (Stříbrná bystřina, Rýchory) Krkonošského národního parku
    Recent konwledge on the Ordovician biodiversity in the Prague Basin: Summary
    Reconstruction of the vegetational evolution of the Boží Dar peat bog during Late Glacial and Holocene
    Reconstruction of vegetation and landscape development during the volcanic activity in the České středohoří Mountains
    Reconstruction of Vegetation and Landscape Development during Volcanic Activity in the České Středohoří Mountains
    Relationship between the Late Glacial and Holocene vegetation and the animal component of their ecosystem
    Report on revision of macrofloral record from the late Palaeozoic continental basins of central and western Bohemia and from the intra Sudetic basin
    A review of Tertiary floras in the Western Carpathians
    Review of the Late Miocene flora of Vegora, western Macedonia, Greece
    Review of the late Westphalian-early Stephanian macrofloras of the Dobrudzha Coalfield, Bulgaria
    Revision of Potamogeton fossils from the Most Basin and their palaeoecological significance (Early Miocene, Czech Republic)
    Revisions to the Early Oligocene flora of Flörsheim (Mainz Basin, Germany) based on epidermal anatomy
    Rostlinné fosílie z nemetamorfovaného staršího paleozoika Čech a Moravy
    Die Rotliegendflora des Thüringer Waldes. Teil 6, Wurzeln und fertile Organe. Algen und Bakterien. Vegetation
    Satellite basin of Skyřice near Most and its fossil flora (Miocene)
    Sedimenty české křídové pánve na území hl.m. Prahy
    Shared Miocene Conifers of the Clarkia Flora and Europe
    Shared Taxa of Land Plants in the Oligocene of Europe and North America in context of Holarctic Phytogeography
    Similarities between the Upper Cretaceous (Senonian) floras from Bohemia and the Aachen-Limburg area
    Smraďoch spring and Kladská peat-bog
    Some infra- and circalittoral ecosystems of the eastern part of the South Adriatic Shelf
    Some of the significant plant microfossils and their assemblages common in the Bohemian, German and Austrian Tertiary
    Some remarks from paleobotany and paleontology to adaptation of plants to the stress condition and survival
    Současné nálezy flóry a fauny na některých méně známých a nových paleontologických likalitách terciéru ve východní části Českého středohoří
    Současné nálezy flóry a fauny na některých známých a nových paleontologických lokalitách terciéru ve střední a západní části Českého středohoří
    The state of the Sternberg's original collection
    Stratigrafia bádenských sedimentov okolia Stupavy (viedenská panva, Slovensko) a rekonštrukcia paleoekologických pomerov
    Stratigrafický výzkum při okraji severočeské pánve j. od Chabařovic
    Stratigrafie svrchního miocénu a pliocénu Hornomoravského úvalu
    Středoevropská niva - její minulost a význam z pohledu paleoekologie
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. I., Vstupní úvaha
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. III., Historie lesa a bezlesí v kvartéru
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. IV., Vývoj v poledové době
    Sulfur metabolism in polluted Sphagnum peat bogs: a combined 34S-35S-210Pb study
    Summary on the flora of the Klikov Formation
    Šternberkovo dílo Flora der Vorwelt, jeho význam a stav dokladové sbírky
    Talaue des Flusses Morava in der Völkerwanderungszeit
    Taphonomy of the plant assemblage buried by tephra deposits of the Whetstone Horizon, Radnice Member (Bolsovian) in central and western Bohemia, Czech Republic
    Terciérna makroflóra z niektorých lokalít Slovenska
    Tertiary flora and vegetation of the Hlavačov gravel and sand and the surroundings of Holedeč in the Most Basin (Czech Republic)
    Tertiary flora and vegetation of the locality Přívlaky near Žatec (Most Basin)
    Tertiary macrofloras of the Bohemian Massif: a review with correlations within Boreal and Central Europe
    Tertiary vegetation and depositional environments of the "Bílina delta" in the North-Bohemian brown-coal basin
    Towards vegetation mapping based on the fossil plant record
    Tree diversity in the Miocene forests of Western Eurasia
    Trends in air pollution, atmospheric deposition and effects on spruce trees in the Eastern Erzgebirge
    Two contrasting single-aged peat-forming plant assemblages preserved in situ in the middle Westphalian volcanic ash bed, Czech Republic
    Umwelt-Rekonstruktionen des Orleaniums der Tschechoslowakei
    The Upper Westphalian flora of the Bohemian Massif (pteridosperms, cordaites and extrabasinal elements)
    Using of the fluorescence microscopy on the study of the redeposited palynomorphs
    Vegetační poměry okolí a rašeliniště Boží Dar v pozdním glaciálu a holocénu
    Vegetation history of Czech sandstone landscapes derived from peat profiles
    Vegetation of the Holsteinian interglacial in Stonava-Horní Suchá (Ostrava region)
    Vegetational and facial changes of flora/microflora in the Late Eocene, Oligocene and Early Miocene
    Vegetational changes and development dynamic on the example of the palyno-assemblages in the Cheb Basin, western part of the Ohře Rift, within 40.4 Ma to 1.8 Ma (summary stratigraphical profile from the western part of the Ohře Rift, Czech Republic - Palaeogene to Pliocene)
    Vegetational characteristics in Europe around the late Early to early Middle Miocene based on the plant macro record
    Vertebrate zonation of the non-marine Upper Carboniferous-Lower Permian basins of the Czech Republic
    The very last phase of the Permian from the microfloral point of view
    Vliv člověka na lokální vývoj holocenní vegetace v nivě řeky Świder (Polsko)
    Vliv těžby na životní prostředí
    Volcanic and riparian settings during the Late Eocene in North Bohemia
    Volcanic floras - their importance within the tertiary plant cover of Central Europe
    Volcanic floras in the Palaeogene of Central Europe
    Volcanosedimentary complex of the České středohoří Mts. and Doupovské hory Mts. in palynological record
    Vorerzgebirgs-Senke und Erzgebirge
    Výchozy karbonu na Hladovém vrchu v Ostravě-Hošťálkovicích (Slezsko, Česká republika)
    Vývoj přírody Brd ve čtvrtohorách
    Vývoj vegetace ve středním Polabí v pozdním glaciálu a holocénu
    Vzájemné vztahy mezi flórami z peruckých vrstev v Čechách a na Moravě (02-24 Nový Bor, 02-32 Jablonec, 12-13 Jesenice, 14-34 Svitavy, 24-12 Letovice, 24-14 Boskovice, 24-21 Jevíčko)
    Wetland plant decomposition under different nutrient conditions: what is more important, litter quality or site quality?
    Willershausen. 3. Teil : Flora (2)
    Willershausen. 3. Teil : Die Flora (1)
    Za krásnými kameny
    Západokarpatské fosílne ekosystémy a ich vzťah k paleoprostrediu v kontexte neogénneho vývoja eurázijského kontinentu
    Zavátá minulost Mostecka
    Zkaměnělé dřevo - němý svědek minulosti
    Změny nanoflóry v oligocenních sedimentech ždánické jednotky ve vrtu Křepice-5 (flyšové pásmo Západních Karpat, Česká republika) : 34-21 Hustopeče
    Změny vegetace a klimatu v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví
    Zpráva o geologickém a kvartérně geologickém mapování na listě Strunkovice nad Blanicí (22-43 Vodňany)
    Zpráva o revizi spodnomiocenního karpologického materiálu z české části žitavské pánve (03-13 Hrádek nad Nisou)
    Zpráva o revizi třetihorní flóry hlavačovského pruhu a okolí Holedeče (12-11 Žatec, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník)
    Životní prostředí v posledním glaciálu na území Moravy