Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    flyš
Článek
    3D stavba lomů Mokrá (předběžné výsledky) : 24-41 Vyškov
    39Ar/40Ar single- und multi-grain ages of detrial white mica from the Silesian Culm basin (Czech Republic)
    Albian non-calcareous dinoflagellates of the Western Carpathians
    Albské foraminifery ve výbrusech z nejvyšší části lhoteckého souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (křídový útvar slezské jednotky, Vnější Západní Karpaty)
    The Alpine-Carpathian floor of the Vienna Basin in Austria and ČSFR
    Analýza faktorů podmiňujících vznik sesuvů na okrese Vsetín
    Application of chlorite compositional geothermometres to hydrothermal veins in the Variscan flysch sequences of the Nízký Jeseník with "strigovite" from Žulová massif and Strzegom-Sobótka massif
    Babia hora - nejvyšší partie flyšových Karpat
    Bašský vývoj slezské jednotky a jeho možné ekvivalenty (15-42 Bohumín, 15-44 Karviná, 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 24-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
    Belověžské souvrství hostýnské litofaciální zóny magurského flyše v Hostýnských vrších (25-14 Valašské Meziříčí)
    Benthic agglutinated foraminifera and organic-walled dinoflagellate cysts from Late Cretaceous oceanic deposits at Kalwaria Zebrzydowska, Flysch Carpathians, Poland: biostratigraphy and palaeoenvironment
    Bericht 1993 über geologische Aufnahmen in der Flyschzone auf Blatt 64 Strasswalchen
    Bericht 1994 über geologische Aufnahmen in der Flyschzone auf Blatt 57 Neulengbach
    Bericht 1995 über biostratigraphische Untersuchungen auf Blatt 57 Neulengbach
    Bericht 1995 über geologische Aufnahmen in der Flyschzone des Wienerwaldes (Laaber Decke) auf Blatt 57 Neulengbach
    Bericht 1996 über biostratigraphische Untersuchungen auf Blatt 57 Neulengbach
    Bericht 1997 über geologische Aufnahmen in der Flyschzone (Laaber Decke) auf Blatt 57 Neulengbach
    Biofacie aglutinovaných foraminifer v magurském flyši na Moravě a jejich vztah k litofacii
    Biostratigrafická korelácia flyšových súvrství kriedy bradlovej a pribradlovej zóny stredného Považia a jej paleogeograficko-tektonický vývoj
    Biostratigrafický výzkum křídy ve vnějších Západních Karpatech v roce 2001 (Česká a Slovenská republika) (25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 26-11 Jablunkov)
    Biostratigrafický výzkum spodní křídy ve slezské jednotce v letech 1998-99 (vnější Západní Karpaty)
    Biostratigraphy and paleoenvironmental changes on the transition from the Menilite to Krosno lithofacies (Western Carpathians, Czech Republic)
    Biostratigraphy of the Lower Cretaceous limestones of the Godula facies of the Silesian Unit, Outer Western Carpathians
    Biostratigraphy of the Vlára development of the Bílé Karpaty Unit on the basis of calcareous nannofossils
    Blocks of Upper Carboniferous rocks in flysch of outer West Carpathian nappes
    Brunovistulian Terrane (Central Europe) and Istanbul Zone (NW Turkey): late Proterozoic and Paleozoic tectonostratigraphic development and paleogeography
    Calcium enriched rocks in the Neoproterozoic sequence, Lešetice uranium mine, Příbram ore district
    Cetechovické mramory
    Characteristic and origin of fluxoturbidites from the Carpathian flysch (Cretaceous-Palaeogene), south Poland
    Charakteristika jevů způsobených extrémními srážkami v roce 1997 na Vsetínsku : Návrhy řešení způsobených škod (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov p.R., 25-32 Zlín. 25-41 Vsetín, 25-34 Luhačovice, 25-43 Púchov)
    Chemické a izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů (15-31 Bruntál, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov)
    Chemické složení sfaleritů z hydrotermálních žil v horninách spodního karbonu Nízkého Jeseníku a kry Maleníku
    Chemistry of carbonates from hydrothermal veins in the Variscan flysch sequences of the Nízký Jeseník Upland (Bohemian Massif)
    Chemistry of chlorites from hydrothermal veins in the Variscan flysch sequences of the Nízký Jeseník Upland (Czech Massif)
    Chlorites from hydrothermal veins in the Moravian-Silesian culm
    Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty třicetiletá
    Clasts of Variscan high-grade rocks within Upper Viséan conglomerates - constraints on exhumation history from petrology and U-Pb chronology
    Clasts of Variscan rocks within the Kořenec and Račice conglomerates (Rhenohercynicum, Bohemian Massif), Th-U-total Pb evidence from an electron microprobe monazite study
    Clasts of volcanic rocks from the Visean conglomerates in the Drahany Culm: evidence for a volcanic arc on the eastern margin of Bohemian Massif
    Collomorph calcite in hydrothermal veinlets from Culmian greywackes: possible relationships to genesis, fluid flow and their bacterial content
    Comparative study of karst landscape in Bohemia and Moravia
    Comparison of the East Alpine and West Carpathian Flysch Zone - a geochemical approach
    Comparison of the Flysch Zone of the Eastern Alps and the Western Carpathians based on resent observations
    Complex Investigation of Paleozoic Rocks from Stínava - Repešský žleb Locality (Drahany Upland, Central Moravia, Czech Republic)
    Contrasting magnetic fabrics in sedimentary rocks of the accretionary prisms of the Western Carpathians and the eastern Rheno-Hercynian Zone
    Contribution to the basin analysis of the Carboniferous remnant and foreland basin in the Bohemian Massif
    Contribution to the neotectonics of the West Carpathians
    Correlation of the Alpine Flysch-Zone with the Outer Carpathians (including klippen-zones): new data and new aspects
    Datování granitu z valounu slepenců magurského flyše Chřibů (24-44 Bučovice)
    Deformační funkce tektonických struktur v masivu
    Deformation function of tectonic structures in massifs
    Detailed Geological Documentation of the Jakubčovice Quarry; Moravian-Silesian Culm
    Detritické a autigenní REE minerály v sedimentech kulmu Drahanské vrchoviny, jejich význam pro studium provenience, klastického materiálu a procesů diagenese
    Detritické chromity v kulmských sedimentech Drahanské vrchoviny a jejich tektonický význam
    The development of the Carboniferous accretionary wedge in the Moravian-Silesian Paleozoic Basin
    The development of the Carboniferous accretionary wedge in the Moravian-Silesian Paleozoic Basin
    Diagenesis, Magnetic Overprint and Tectonics near Mokrá (E of Brno)
    Dinoflagellate cyst record of the deep-sea Cretaceous-Tertiary boundary at Uzgruň, Carpathian Mountains, Czech Republic
    Disharmonicky zvrásněné hradecko-kyjovické souvrství ve Staré Vsi u Bílovce (jv. část Oderských vrchů, sev. Morava)
    Dopravní tvary georeliéfu a sesuvy v trase silnice I/50 v centrálních Chřibech
    Dosavadní výsledky programu výzkumu uhelného metanu v ČR
    An early Carboniferous ?Coleoid (Cephalopoda Dibranchiata) fossil from the Kulm of Northern Moravia (Czech Republic)
    The Early Miocene olistostromes and "Old Styrian overthrusting" in the Polish Western Carpathians
    Evidence for High Exhumation Rate in Central European Variscides: U-Pb Ages of Granulite Metamorphism of Clasts Deposited in Upper Visean conglomerates
    Evolution of the Carpathian Flysch belt in Moravia and Western Slovakia
    Evolution of the Outer Carpathian Accretionary Wedge
    Exhumation of HP rocks in the Saxothuringian belt : Sedimentary and tectonic record
    Exkurzní průvodce - Sedimentární a tektonický vývoj synorogenních pánví
    Facie alodapických vápenců v těšínsko-hradišťském souvrství bašského vývoje slezské jednotky
    Facie spodního a středního eocénu račanské jednotky magurského flyše a korelace s jejich ekvivalenty v rhenodanubském flyši
    First paleomagnetic results from the Oligocene sediments of the Silesian Nappe, Western Outer Carpathians
    Flyschzone. Kahlenberger Decke und St. Veiter Klippen Zone (Satzbergzug). Stratigraphie der Höheren Kahlenberg Formation in Bereich Auhof Wiental-Westeinfahrt
    Flyschzone. Laaber Decke. Stratigraphie der Laaber Schichten im Bereich Auhof Wiental-Westeinfahrt
    Flyschzone. Projekte in der Rhenodanubischen Flyschzone. Stratigraphie - Kalkiges Nannoplankton
    Foraminiferové společenstvo nalezené ve vzorcích svrchnokřídových sedimentů severně od Salzburgu
    Fosforitové konkrece ve svrchní křídě slezské jednotky : 25-22 Frýdek-Místek
    From where the tectonic slices of the Cretaceous age could have been trasported into the Magura Group of nappes?
    Frost-riven cliffs and cryoplanation terraces in the Hostýnské vrchy Hills (east Moravia, Czech Republic)
    General Remarks on Variscan Tectonics in the Sudetes Mts. and their Foreland
    Geodynamic evolution of the Subsilesian realm
    Geodynamic Evolution Stages in the Outer Carpathians
    Geodynamics of ridges and development of carbonate platforms within the Outer Carpathian realm im Poland
    Geologic Structure and Hydrocarbon Generation in the Carpathian Flysch Belt of Southern Moravia
    Geological and geophysical models of the Outer/Inner West Carpathian contact zone
    Geological structure of the West Carpathian Flysch Belt and its relation to the Eastern Alps
    Geologická charakteristika kamenolomu v Horním Žlebu u Šternberka
    Geologická interpretace anomálií geomagnetického pole sv. Moravy a Slezska
    Geologická stavba bradlového pásma medzi Tulčíkom a Hanušovcami nad Topľou na východnom Slovensku
    Geologické a geomorfologické inventarizace skalních tvarů v pískovcích magurského flyše
    Geologické výzkumy v račanské jednotce severně od Otrokovic (25-31 Kroměříž)
    Geologický vývoj podslezské jednotky
    Geologický výzkum drobných výskytů kulmu v okolí Městečka Trnávky
    Geologický výzkum paleozoika a pliocénu na listu Olomouc (24-224 Olomouc)
    Geologie a geochemie toxických facií sulfidických černých břidlic v západočeském proterozoiku na příkladu dvou modelových lokalit
    Geologie flyšových jednotek na území listu 31-12 Strání
    Geologie historické části města Olomouce (tzv. Olomoucký kopec)
    Geologie paleozoika CHKO Litovelské Pomoraví, střední Morava
    Geologie slezské jednotky v hloubení jam dolu Frenštát-západ
    Geology and hydrocarbon resources of the Outer West Carpathians and their foreland, Czech Republic
    Geology and Stratigraphy of the Carpathian Flysch Belt in Moravia
    Geology, stratigraphy and paleoenvironment of the Southhern-Moravian Flysch Belt
    Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku : případová studie : Vaculov-Sedlo, Kobylská a Křížový vrch
    Geomorfologický a geologický výzkum některých lokalit v magurském flyši
    Geomorphological aspects of slope deformations in the Outer Western Carpathians, Eastern Moravia, Czech Republic
    Geomorphology of the Mt. Smrk area in the Moravskoslezské Beskydy Mts. (Czech Republic)
    Geotechnický monitoring při sanaci nestabilního svahu
    Glebokomorska sedymentacja silikoklastyczna warstw godulskich Karpat
    Gravitační rozpad hřbetu Čertova Mlýna (Moravskoslezské Beskydy) : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Gravitational spreading of the elevated mountain ridges in the Moravian-Silesian Beskids
    Historical evolution of gully network on the foreland of the Biele/Bílé Karpaty Mts.
    Historický přehled výzkumů goniatitové fauny drahanského a jesenického kulmu (spodní karbon, moravskoslezská jednotka Českého masivu)
    Hluboká svahová deformace na Kopcích u Lidečka: výsledky inventarizačního a geofyzikálního průzkumu : 25-32 Gottwaldov
    Hodnocení náchylnosti území k sesouvání ve vybraných částech okresu Vsetín (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-32 Gottwaldov, 25-41 Vsetín)
    Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí-Mikulůvka-Jablůnka-Malá Bystřice v okrese Vsetín
    Hranice alb-cenoman v sedimentačním prostoru slezské jednotky na základě studia foraminifer a vápnitých nanofosilií (Západní Karpaty, Česká republika) : 25-21 Nový Jičín
    Hydrotermální asociace na žilách v klastických horninách spodního karbonu Drahanské a Zábřežské vrchoviny: genetické aspekty : 14-43 Mohelnice, 24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc, 24-23 Protivanov, 24-24 Prostějov, 24-41 Vyškov
    Hydrotermální mineralizace v pískovcích pestrých godulských vrstev na lokalitě Bystrý potok (Moravskoslezské Beskydy)
    Hydrothermal mineralization at Domašov nad Bystřicí in the Nízký Jeseník Uplands
    Ichnofacies of the Lower Carboniferous in the Jeseník Culm (Moravo-Silesian Region, Bohemian Massif, Czech Republic)
    Ichnofosilie Dictyodora liebeana (Geinitz, 1867) z masívu Plánivy (mírovský vývoj předpermského paleozoika severně Nectavy) (24-21 Jevíčko)
    The ichnological record across the Cretaceous/Tertiary boundary in turbiditic sediments at Uzgruň (Moravia, Czech Republic)
    Influence of acid volcanism and CO2 production on sedimentation and distribution of organic matter (Variscan Central Europe)
    Ing. Róbert Marschalko, DrSc. is sixty
    Integrovaný mikrobiostratigrafický výzkum hranice křída/terciér na lokalitě Uzgrúň v roce 1998 (25-24 Turzovka)
    The inverse magnetic fabric in the locality of Choryně (Flysch Belt of the Western Carpathians) and its origin
    Investigation of the triggering factor leading to an increased landsliding in the Czech Republic due to enormous saturation of rock environment
    Investigations into the mechanism of translational bloc-type slope movements
    Izotopicky anomální vápenec z Hrabůvky a jeho srovnání s podobnými výskyty na Moravě (25-12 Hranice)
    Izotopově anomální sedimentární karbonátová hornina z Domašova n. Bystřicí (kulm Nízkého Jeseníku) : 25-11 Hlubočky
    The Jílové Belt: A Late Proterozoic Volcanic Rift in Central Bohemia
    Jílové minerály svahových sedimentů vybraných hlubokých svahových deformací na Vsetínsku (25-23 Rožnov, 25-41 Vsetín)
    Jurassic-Cretaceous controversies in the Western Carpathian Flysch: the "black flysch" case study
    K biostratigrafii svrchního eocénu (vápnitý nanoplankton) vsetínských vrstev zlínského souvrství na listu Vsetín (25-41 Vsetín)
    Kalciopetersit - nový minerál z okolí Olomouce
    Karbonátové žíly s barytem a markazitem z Bohučovic u Hradce nad Moravicí (moravskoslezský kulm) (15-34 Vítkov)
    Ke geomorfologii vrcholové oblasti Kněhyně a Čertova mlýna (Moravskoslezské Beskydy)
    Kinematics of fold-thrust and nappe deformations in Variscan accretion wedge - Moravosilesian Zone, Bohemian Massif
    Klimatické změny při přechodu z rifové do flyšové sedimentace ve svrchním devonu a karbonu na Moravě
    Konglomeráty drobových členů zábřežského krystalinika a mírovského kulmu a jejich význam (14-43 Mohelnice)
    Korelace flyšových souvrství na podkladě petrofyzikálních parametrů
    Křepice
    Kulmská flóra z podloží němčičské uhelné pánve na jižní Moravě (moravskoslezské paleozoikum)
    Landslide modelling for natural risk/hazard assessment with GIS
    The late Asbian transgression in the central European Culm basins (Late Viseán, cd III alfa) : festschrift Volker Jakobshagen
    The Late Cretaceous Nysa Graben: implications fro Mesozoic-Cenozoic fault-block tectonics of the Sudetes
    Late Cretaceous to early Miocene deposits of the Carpathian foreland basin in southern Moravia
    Late Jurassic to Early Miocene tectonic evolution and palaeogeography of the Western Outer Carpathians
    A Late Tournaisian synmetamorphic folding and thrusting event in the eastern Variscan foreland: 40Ar/39Ar evidence from the phyllites of the Wolsztyn-Leszno High, western Poland
    Lithofacies and Cyclic Development of Turbidite Systems in the Mírov Culm and the Southern Part of Zábřeh Crystalline Complex
    Lithostratigraphic and Structural Polarity of the Devonian and Carboniferous Formations - Moravosilesian Zone, Bohemian Massif
    Litostratigrafie a sedimentologie godulského souvrství s.s. v Moravskoslezských Beskydech (25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdlant n. Ostravicí, 25-23 Rožnov p. Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 26-11 Jablunkov, 26-13 Čadca)
    Magnetic anisotropy and strain in nappes of E Moravia
    Magnetic anisotropy indications of deformations associated with diagenesis
    Magnetic fabric and ductile deformation differences between the Magura and Krosno groups of thrust sheets of the Flysch Belt of the West Carpathians and their tectonic implications
    Magnetic fabric indication of Rhenohercynian deformations in the Silesian Zone of the NE Bohemian Massif
    Magnetic susceptibility and contamination of forest soils at Moravo-Silesian Beskydy Mountains and piedmont area, Czech Republic
    The Magura Nappe and its supposed SE prolongation (Western Outer Carpathians)
    Main stages of structural evolution of the Magura Nappe, West Carpathians, Poland
    Major and trace elements in pyrope-almandine garnets as sediment provenance indicators of the Lower Carboniferous Culm sediments, Drahany Uplands, Bohemian Massif
    Malakozoologická charakteristika Bílých Karpat
    Mapování svahových deformací na Vsetínsku na listech 25-41-03 Nový Hrozenkov a 25-41-11 Valašská Polanka (25-41 Vsetín)
    Mapování svahových deformací na Vsetínsku na listu 25-14-24 - Kateřinice, Ratiboř (25-14 Valašské Meziříčí)
    Mapování svahových deformací v okrese Vsetín na listu mapy 25-41-08 (25-41 Vsetín)
    Mapování v okolí vodní nádrže Bystřička a monitorování svahových deformací v okrese Vsetín (25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Material evidence of granulite uplift in Variscan siliciclastics: SE Bohemian Massif
    Megaturbidity - nový termín v sedimentologické literatuře
    Metabasites from the Polish Part of the Andělská Hora Formation (Moravo-Silesian Zone): Geochemistry, Metamorphic History and Geotectonic Meaning
    Metabazyty warstw andelohorskich strefy morawsko-śląskiej w Górach Opawskich: pozycja litotektoniczna, petrografia, przemiany metamorficzne
    Metalogeneze moravskoslezského paleozoika s ohledem na polymetalické nízkoteplotní mineralizace
    Metoda identifikace tektoniky na základě změny šířky údolního dna (na příkladu Vsetínské Bečvy)
    Mineralogie hydrotermálních žil v lomech u Hrabůvky a Nejdku (moravskoslezský kulm) (25-12 Hranice)
    Mineralogie jílovitých sedimentů z výplní štramberského vápence (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty) : (25-21 Nový Jičín)
    Minerály vzácných zemin na hydrotermálních žilách v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů
    Modální složení a gamaspektrometrie psamitů moravického souvrství: důsledky pro provenienční studie sedimentů kulmské facie (15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice)
    Model and Field Studies into the dynamics of Block Slope Structure Formation
    Model reliéfu kulmu v podloží miocenních sedimentů u Stříteže nad Ludinou (oblast Moravské brány) : 25-12 Hranice
    Modelling of soil erosion hazards as a response of land use changes
    Molassezone. Bohrungen "Haberödt der II. Wiener Hochquellenleitung. Stratigraphie - Kalkiges Nannoplakton
    Molassezone. Ersatzwasserstollen Scheibbs - II. Wiener Hochquelleitung. Lithostratigraphische Grobcharakteristik beruhend auf makroskopischer Begutachtung und stratigraphischer Bearbeitung
    Monitoring a sanace svahových deformací na Vsetínsku (25-32 Gottwaldov, 25-14 Valašské Meziříčí)
    Moravické souvrství (svrchní visé) v zářezu dálnice mezi Olomoucí a Lipníkem (25-11 Hlubočky)
    Moravské paleozoikum
    More evidence on Neoproterozoic terranes in Southern Poland and southeastern Romania
    Morfologické a geofyzikální projevy extenze ve vrcholové partii Smrku (1276 m) v Moravskoslezských Beskydech : 25-24 Turzovka
    Morfostruktura a zarovnané povrchy Rusavské hornatiny
    Morfostrukturní analýza české části Čantoryjské hornatiny (Slezské Beskydy)
    Morfostrukturní analýza georeliéfu Valašskobystřické vrchoviny a jejího severního předpolí
    Morfostrukturní aspekty reliéfu Západních Beskyd (na příkladu české části Čantoryjské hornatiny)
    Morfostrukturní ovlivnění údolní sítě Rusavské hornatiny
    Morfostrukturní ovlivnění údolní sítě Rusavské hornatiny
    Morfostrukturní rysy Čantoryjské hornatiny (26-11, 16-33 Jablunkov)
    Morfotektonika slezského a magurského příkrovu na území Západních Beskyd (Česká republika)
    The morphotectonics of the eastern marginal slope of the Ropice-range (The Moravskoslezské Beskydy Mts.)
    Mury v kulminační části Moravskoslezských Beskyd: předběžné výsledky geomorfologických a sedimentologických analýz
    Mury v kulminační části Moravskoslezských Beskyd: předběžné výsledky geomorfologických a sedimentologických analýz
    Mutual relation of pre-flysch and flysch facies in the Moravian Paleozoic
    Nález druhu Cetorhinus parvus (Elasmobranchii) ve chvalčovských vrstvách předmagurské jednotky na Moravě (25-14, Valašské Meziříčí)
    Nález rostlinných fosilií v kulmských sedimentech u Lošova
    Nález svrchního albu v magurském příkrovu Hostýnských vrchů (25-43 Bystřice pod Hostýnem)
    The nannofossil chalk layers in the Early Oligocene Šitbořice Member in Velké Němčice (The Menilitic Formation, Ždánice Unit, south Moravia): orbitally forced changes in paleoproductivity
    Nappe tectonics and source areas of the Magura Flysch
    Nappe tectonics and source areas of the Magura flysch
    Nástup krosněnské sedimentace ve flyšovém pásmu Karpat na Moravě
    Největší dosud známý jedinec ichnorodu Chondrites Sternberg, 1833 (25-33 Uherské Hradiště)
    Některé méně známé a nové druhy aglutinovaných foraminifer v karpatském flyši : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-12 Hranice
    New biostratigraphic data from Ostravice river channel reservation (Outer Western Carpathians)
    New foraminiferal data on the age of Stramberk-type limestones, Polish Carpathians
    New knowledge of Cretaceous lithostratigraphy and biostratigraphy in the Silesian Unit in the Moravskoslezské Beskydy Mountains and the Podbeskydská pahorkatina Upland (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    New knowledge of Cretaceous lithostratigraphy and biostratigraphy in the Silesian Unit in the Moravskoslezské Beskydy Mountains and the Podbeskydská pahorkatina Upland (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Normal versus Metal-rich Black Shales in the Barrandian Neoproterozoic of the Teplá-Barrandian Unit: a Summary with New Data
    Nové floristické lokality v kyjovickém souvrství (moravskoslezský kulm)
    Nové lokality výskytu ichnofauny v moravickém souvrství kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů (sp. karbon, Český masiv)
    Nové nálezy supergenních minerálů v horninách spodního karbonu (kulmu) v okolí Olomouce
    Nové poznatky k hornickému revíru v Mariánském Údolí u Olomouce
    Nové poznatky z geologického mapování na listu 25-122 Suchdol nad Odrou : 25-12 Hranice
    Nové stratigrafické údaje z bouzovského a západodrahanského kulmu (24-23, Protivanov; 24-21, Jevíčko)
    Nowe dane o wieku skał cieszynitowych (Karpaty zewnętrzne, jednostka śląska) - rezultaty datowań metodą K-Ar
    Numerická analýza gravitačního rozpadu slezského příkrovu pomocí FDM na příkladu svahové deformace Radhošť-Pustevny : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    O ráztockých vrstvách račanské jednotky na listu 25-314 Otrokovice (25-31 Kroměříž)
    O těžbě stříbronosných rud ve Vítkovské vrchovině
    Objev a genetický význam porfyrického alkalickoživcového mikrodioritu (dioritového porfyritu) v Olšanech na Drahanské vrchovině : 24-41 Vyškov
    Ochrana geologických lokalit na okresech Hodonín a Uherské Hradiště
    On distribution of slope deformations in the north-eastern part of the Vizovická vrchovina Highland in Eastern Moravia
    On the origin of chloride waters in the Polish Flysch Carpathians
    Onset of Culm deposition in Moravia: transgression or invasion?
    Origin of barite concretions in the West Carpathian flysch, Poland
    The outline of the tectonics of the Hranice Palaeozoic carbonates (Moravosilesian Palaeozoic)
    Palaeomagnetic research of cave sediments in SW Slovenia
    Paleofacial and paleoclimatic aspects of the Devonian and Carboniferous sedimentation in the Rhenohercynicum and Moravia
    Paleomagnetic investigations of the flysch belt in the Orava region, Magura unit, Czechoslovak Western Carpathians
    Paleontologické lokality ve spodní části moravického souvrství (Nízký Jeseník, moravskoslezská oblast Českého masivu)
    Paleostress Analysis and Special Slip Indicators on Fault Planes in the Surroundings of Malenovice, W of Zlín Town (Rača Unit, Western Carpathians)
    Paleostress analysis in the Jakubčovice quarry (the Nízký Jeseník Upland) - an example of results affected by folding
    Palynostratigraphy of the upper part of the Lower Carboniferous flysch succession in the the eastern part of the Moravian-Silesian zone (Nizky Jesenik Mts.; Czech Republic)
    Particularities of Alpide segments, tectonotypes, arcs and different flysch basins in the Western Carpathians
    Perovskite from the Miedzyrzecze sill near Bielsko-Biala in the Polish Carpathians (The type area of the teschenite association)
    Petrofaciální analýza sedimentů "hlineckého paleozoika" : 13-44 Hlinsko, 14-33 Polička
    Petrofaciální srovnání drob hornobenešovského a andělského souvrství v Nízkém Jeseníku (severní Morava) (15-13 Vrbno, 15-33 Moravský Beroun)
    Petrofacie v drobách mohelnického souvrství (střední Morava) a andělohorského souvrství (severní Morava a Slezsko) (15-13, Vrbno p.Pradědem; 14-43, Mohelnice; 24-21, Jevíčko)
    Petrografická charakteristika sedimentů magurského flyše na listu mapy 25-312 Holešov (25-312 Holešov)
    Petrology and geochemistry of ganulite clasts in the Visean Luleč conglomerate, Kulm in central Moravia, Czech Republic
    Petrology of granitoids in Pebbles from Ždánice and Račany Unit (West Carpathian flysch Zone)
    Phyllosilicate preferred orientation as a control of magnetic fabric: evidence from neutron texture goniometry and low and high-field magnetic anisotropy (SE Rhenohercynian Zone of Bohemian Massif)
    Physical and chemical properties of flysch sediments in the Ždánice oil deposit (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Plaveninový režim jako ukazatel intenzity vodní eroze v horských zalesněných povodích (na příkladu Moravskoslezských Beskyd)
    Plaveninový režim v povodí horní Ostravice nad vodárenskou nádrží Šance v letech 1996 a 1997
    Podmíněnost výskytu svahových deformací ve vněkarpatském flyši
    Postavení bašského souvrství ve slezské jednotce (25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
    Pouzdřany - wine cellars
    Povrchové a podpovrchové jevy na Čecheru v Hostýnských vrších
    Poziomy wapieni kokkolitowych w serii menilitowo-krósnienskiej - rozroznianie, korelacja i geneza
    Poznámka paleontologa k článku Z. Dolníčka et al.: "Izotopicky anomální vápenec z Hrabůvky a jeho srovnání s podobnými výskyty na Moravě"
    Poznámky ke článku T. Ondřeje "Zarovnané povrchy Valašskobystřické vrchoviny a jejího severního předpolí" (Geografie - Sborník ČGS, 105, č. 4, 2000)
    Praesphaerammina, a new genus of Cenozoic deep-water agglutinated foraminifera from the Carpathian flysch deposits
    Predispozice, struktura a geochronologie svahových deformací kulminační části Západních Beskyd
    Predispozice, typy a chronologie svahových deformací ve slezské jednotce Západních Beskyd
    Problémy geologické stavby Drahanské vrchoviny v okolí Drahan
    Program MapInfo a jeho použití při analýze geofyzikálních dat ze Slezské Harty
    Provenance and Diagenesis of the Upper Cretaceous and Palaeocene Sandstones of the Magura Nappe: Constraints from Cathodoluminescence Study
    Provenance of the Lower Carboniferous Culm sediments of the Drahany Upland (Czech Republic), derived from garnet chemistry
    Proweniencja materiału okruchowego piaskowców karbońskich waryscyjskich basenów przedpola w południowo-zachodniej Polsce i na Morawach
    První nález žíly lamprofyru na Drahanské vrchovině : 24-23 Protivanov
    První výsledky studia chemismu granátů pískovců račanské jednotky magurského flyše (25-14 Valašské Meziříčí, 25-32 Zlín)
    Przejawy tektoniki nasuwczej w utworach formacji hornobeneszowskiej (Góry Opawskie, Sudety Wschodnie)
    Předběžná zpráva k nálezům kostnatých ryb ve spodní beskydské křídě (těšínsko-hradišťské souvrství, slezská jednotka, hauteriv-barrem)
    Předběžné výsledky monitoringu na sesuvu v Halenkovicích u Zlína
    Předběžné výsledky posledních stratigrafických výzkumů tzv. "Gault-flyše" račanské jednotky na Moravě (25-24 Turzovka)
    Předběžné výsledky studia foraminifer z křídových červených vrstev rumunských Východních Karpat
    Přirozená radioaktivita hornin moravskoslezského kulmu v oblasti Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů: příspěvek k poznání zdrojové oblasti klastického materiálu : 14-42 Rýmařov, 14-44 Šternberk, 15-11 Zlaté Hory, 15-12 Osoblaha, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-14 Krnov, 15-31 Bruntál, 15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 15-41 Hlučín, 15-43 Ostrava, 24-22 Olomouc, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí
    Příspěvek k pleistocenní modelaci horské skupiny Smrku (Moravskoslezské Beskydy, ČR)
    Příspěvek k poznání chronologie sesuvů v oblasti Slezských Beskyd
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. II., Kalcitické mramory
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. III., Orbikulární turmalinický granit
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. V., Durbachity
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. VI., Skarnoid
    Příspěvek k poznání stáří svahových deformací v Jablunkovské brázdě a české části Slezských Beskyd : 26-11, 16-33 Jablunkov
    Příspěvek ke geochemii spodnokarbonských hornin Nízkého Jeseníku
    Příspěvek ke stáří spodní části rozstáňského souvrství (Drahanská vrchovina, 24-413, Mokrá-Horákov)
    Příspěvek ke stratigrafii spodnokřídových sedimentů slezské jednotky : 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek
    Pseudokrasové jeskyně jako indikátory svahových pohybů (25-23 Rožnov, 25-32 Zlín, 25-41 Vsetín)
    The Quaternary sculpturing of sandstones in the Rusavská hornatina Mts.
    Recentní svahové procesy v Krymských horách (Ukrajina)
    Reconstruction of syn- and postsedimentary tectonic events in flysch basin from limestone pebbles variation: Drahany Culm of the Moravian Rhenohercynian Zone
    Regional Extension of Hydrothermal Veins - Result of an Important Deformation Event in the Moravosilesian Paleozoic
    Remarks on Coniacian microbiostratigraphy in the Tethyan and Boreal realms
    The Roblín Event and its ichnological record (Srbsko Formation, Middle Devonian, Bohemia)
    Rozpad synklinálního hřbetu Ondřejníku v Podbeskydské pahorkatině : 21-21 [i.e. 25-21] Nový Jičín, 21-22 [i.e. 25-22] Frýdek-Místek
    Rožnovské souvrství - nové formální označení pro podmenilitové souvrství godulského vývoje slezské jednotky (Moravskoslezské Beskydy, Kelčská pahorkatina, Vnější Západní Karpaty) (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov p.Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 26-11 Jablunkov)
    Rybí fauna menilitového souvrství (střední oligocén) na nové lokalitě Rysova hora (Rožnov pod Radhoštěm)
    Scopeloides glarisianus (Gonostomatidae, Stomiiformes) na středně oligocenní lokalitě Rožnov pod Radhoštěm-Rysova hora : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Sedimentárně petrografický výzkum předmagurské jednotky v Moravskoslezských Beskydech (25-23 Horní Bečva, 25-24 Staré Hamry)
    Sedimentologický výzkum frýdeckého souvrství podslezské jednotky (21-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek- Místek, 26-11 Třinec)
    Sedimentologie a mikrofacie spodních těšínských vrstev (15-44 Karviná, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-22 Frýdek-Místek, 26-11 Jablunkov)
    Sedimenty gravitačních toků v úpatním vývoji magurské skupiny v Chřibech (lukovské vrstvy soláňského souvrství) (24-44 Bučovice, 25-31 Kroměříž, 25-33 Uherské Hradiště)
    Sedimenty miocénu a kvartéru odkryté v zemníku u Sudoměřic : 34-22 Hodonín
    Seismic exploration below the Flysch Nappes (in the Czech and Polish Carpathians)
    Sekundární minerály mědi v horninách kulmu (spodního karbonu) na Olomoucku
    Separation of a component of tectonic deformation from a complex magnetic fabric
    Sequence of the lithofacies and depositional intervals in the Godula Beds of the Polish Outer Carpathians
    Sesuvné území na Křížovém vrchu u Semetína (Hostýnské vrchy)
    Sesuvné území v Malé Bystřici
    Sesuvné území Vaculov-Sedlo: výsledky inventarizačních a mapovacích prací (25-23 Rožnov)
    Siliciclastic Sediments as a Response of the Variscan Orogenesis; Case Study of the Barrandian Area (Central Bohemia)
    Siliciclastic termination of the carbonate sequence - signal of Variscan orogeny
    Siliciclastic termination of the carbonate sequence: signal of Variscan orogeny
    Skamieniaĺosci šladowe z eocenu strefy sadeckiej w Zeleznikowej Wielkiej Koĺo Nowego Sacza (Pĺaszczowina magurska, Karpaty zewnetrzne)
    Slope deformations and their significance for relief development in the middle part of the Outer Western Carpathians in Moravia
    Slope deformations in eastern Moravia, Vsetín District (Outer Western Carpathians)
    Slope instability evaluation in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic)
    Slope instability hazard evaluation and landslide sites monitoring in the Western Flysch Carpathians (Czech Republic)
    Slope Movements in the Flysch Carpathians of eastern Czech Republic Triggered by Extreme Rainfalls in 1997 (an Example from the Vsetín District)
    Současný geomorfologický výzkum v Západních Beskydech a Podbeskydské pahorkatině (25-22 Frýdek-Místek, 25-24 Turzovka, 26-11, 16-33 Jablunkov)
    Soutěska, Pavlovské vrchy Hills
    Souvrství hornobenešovské ve vrtu Dětřichov 1 (Nízký Jeseník)
    Spatial (GIS) analysis of relief and lithology of the Vsetínské vrchy Mountains (Outer West Carpathians, Czech Republic)
    Spodnokarbonské droby a slepence mezi Hostěradicemi a Kadovem (jz. od Brna) (34-11 Znojmo)
    Spotkanie Polskiej Grupy Roboczej Systemu Jurajskiego PTG - Jurassica VII - Żywiec-Štramberk, 27-29.09.2008
    Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu (24-41 Vyškov)
    Stabilitní studie typových modelů svahů v karpatském flyši
    Stav poznání zábřežského krystalinika a mírovského "kulmu"
    Stratigrafická pozícia a sedimentológia merníckych zlepencov
    Stratigrafie svrchnokřídových pestrých vrstev české části vnějších Západních Karpat
    Stratigraphy. Autochthon. Moravo-Silesian Zone
    Stratigraphy of Cretaceous sediments of the Magura Group of Nappes in Moravia (Czech Republic)
    Strednokarbónsky flyš v Západných Karpatoch : Príspevok k tektonike južnej časti Slovenského rudohoria na základe výsledkov vrtu BRU-1, Brusník
    Structure of the West Carpathian Flysch Belt and its fundament
    Strukturně podmíněné svahové pohyby ve východní části Moravskoslezských Beskyd : 25-22 Frýdek-Místek, 25-24 Turzovka
    Struktury fałdowe oraz sekwencja deformacji w utworach formacji andelskohorskiej (Góry Opawskie, Sudety Wschodnie)
    Stříbro z Mariánského Údolí a kalciopetersit z Domašova nad Bystřicí
    Studium orientace hlavních os paleonapětí v širším okolí Moravské brány - výsledky první etapy (25-11 Hlubočky, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí)
    Study of vein carbonates and notes to the genesis of the hydrothermal mineralization in the Moravo-Silesian Culm
    Styk geologických struktur jesenického a drahanského regionu mezi Mohelnicí, Uničovem a Litovlí (14-43 Mohelnice, 14-44 Šternberk)
    Svahové deformace na radhošťském hřebenu v Moravskoslezských Beskydech, mapové listy 25-23-09 a 25-23-10 v měřítku 1:10 000 (25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Svahové deformace podél komunikace II/481 přes Soláň ve východní části Vsetínských vrchů
    Svahové deformace severní části radhošťského hřbetu v Moravskoslezských Beskydech, mapové listy 25-23-04, 25-23-05, 25-24-01 a 25-24-06 v měřítku 1 : 10 000 : (25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka)
    Svahové deformace v Bílých Karpatech v oblasti Velké Javořiny a Velkého Lopeníku : 35-12 Strání
    Svahové deformace ve Vizovické vrchovině východně od Vizovic na listu mapy 25-32-25 (25-32 Zlín)
    Svahové facie slezské sedimentační pánve (25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
    Taxonomický výzkum podčeledi Recurvoidinae (Foraminifera) v roce 1998
    Tectonic events of the Neoalpine orogeny in the Carpathian Flysch Belt (South Moravia)
    Tectonization of the basement in the western part of Moravosilesian region (Bohemian Massif)
    Tektogeneze flyšového pásma Karpat na jižní Moravě
    Tektonické šupiny krystalinika v podslezské jednotce flyšových Karpat (25-21 Nový Jičín)
    Tektonicky podmíněné eventy v karbonu na Moravě
    Terénní gamaspektrometrické měření přirozené radioaktivity hornin v oblastin moravskoslezského kulmu v Nízkém Jeseníku (14-42 Rýmařov, 14-44 Šternberk, 15-11 Zlaté Hory, 15-12 Osoblaha, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-14 Krnov, 15-31 Bruntál, 15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 15-41 Hlučín, 15-43 Ostrava, 24-22 Olomouc, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 24-14 Valašské Meziříčí)
    Termín kulm v české geologii
    Termín kulm v geologii Českého masivu
    Das Tertiär der Böhmischen Masse in Südmähren
    Těžké minerály ve zdivu zříceniny hradu Obřany a okolních horninách (Hostýnské vrchy) : 25-14 Valašské Meziříčí, 25-32 Zlín
    Tithonian carbonate platform and reef complex - a distinction
    To the geomorphology and geology of the Northern Apenines
    Trace Fossils as Indicators of Depositional Sequence Boundaries in Lower Carboniferous Deep-Sea Fan Environment, Moravice Formation, Czech Republic
    Trace fossils of the Moravice Formation from the southern Nízký Jeseník Mts. (Lower Carboniferous, Culm facies; Moravia, Czech Republic)
    Turbidite bed thickness distributions applied in interpretation of submarine-fan depositional environments of the Kyčera Beds (Rača Unit, Magura Group)
    Turold quarry
    Tvary reliéfu na mírovských slepencích
    Uhelná hmota v nejvyšší části hradišťského souvrství slezské jednotky profilu Pindula (spodní křída vnějších Západních Karpat, Moravskoslezské Beskydy)
    Uherčice
    Ukončení komplexního výzkumu vrtů v konickém paleozoiku (sz. část Drahanské vrchoviny) (24-21 Jevíčko)
    An Updated View on the Tectonic Structure of Non-Metamorphosed Variscan Units at the Eastern Margin of the Bohemian Massif
    Upper Devonian to Lower Carboniferous platform to basin evolution in Moravia (Rhenohercynian Zone, Czech Republic)
    The Upper Oligocene-Lower Miocene Krosno lithofacies in the Carpathian Flysch Belt (Czech Republic): sedimentology, provenance and magnetic fabrics
    Uppermost Maastrichtian Radiolaria from the Magura Nappe deposits, Czech Outer Carpathians
    The Urgonian facies (Lower Cretaceous) in Albania
    The use of morphometric parameters in tectonic geomorphology (on the example of the Western Beskydy Mts)
    Variegated beds from Blatnička in the Bílé Karpaty Unit: Results from the test trenches
    Die variszische Gebirgsbildung im Saxothuringikum - Abbildung der Kollision zwischen Gondwana und Laurussia
    Viséská faunistická společenstva a jejich význam pro poznání vývoje flyšových pánví ve středoevropských variscidách (Český masív)
    Viséská gravelitová sedimentace v kulmu Nízkého Jeseníku
    Vodní eroze lesní půdy : šance pro vodárenskou nádrž Šance
    Vrásová struktura v hradecko-kyjovickém souvrství u Bílovce (spodní karbon Oderských vrchů, Morava)
    Vybrané problémy geomorfologie Vsetínských vrchů
    Výchozy slezské jednotky na dně vypuštěné nádrže Horní Bečva (25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Vychyľovské súvrstvie - nová litostratigrafická jednotka v magurskom flyši (paleogén Kysúc a Oravy)
    Výskyt minerálů vzácných zemin na hydrotermálních žilách Drahanské vrchoviny : 24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov
    Výskyt oligomiocénu v Šarišskej vrchovine
    Výsledky datování hlubokých svahových deformací v oblasti Vsetínska a Frýdeckomístecka : 25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov p. R., 25-24 Turzovka
    Výsledky geologického mapování nejjižnějších výběžků račanské jednotky na listu 34-222 Vracov (34-22 Hodonín)
    Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů v račanské jednotce na listu Horní Bečva : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Výsledky strukturního studia kulmských sedimentů v okolí Suchdolu nad Odrou : 25-12 Hranice
    Výsledky vrtu BJ-321 v Luhačovicích (25-34, Luhačovice)
    Výsledky výzkumu hranice křída/terciér v magurském flyši u Uzgrúně (25-24 Turzovka)
    Využití chemismu detritických granátů pro určení provenience a litostratigrafii kulmu Drahanské vrchoviny
    Využití dat DPZ při detekci a sledování sesuvů v Moravskoslezských Beskydech : 25-24 Turzovka
    Využití GIS při detekci neotektoniky na příkladu Vsetínských vrchů a okolí
    Využití pylové analýzy při řešení problematiky chronologie sesuvů : (25-23 Rožnov, 26-11 Jablunkov)
    Využití výsledků geochemického studia flyšových sedimentů pro geologickou interpretaci (použití bóru a poměru Th/U)
    Vývoj mohelnického souvrství mezi Městečkem Trnávkou a Mírovem (24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice)
    Vývoj povariských fluid v lomech u Nejdku, Jakubčovic a Bohučovic v Nízkém Jeseníku : 15-34 Vítkov, 25-12 Hranice
    Význam ichnofosilií v mírovském "kulmu" (24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice)
    Vztah biofacií hlubokomořských aglutinovaných foraminifer a litofacií v magurském flyši Západních Karpat na Moravě
    Vztah orientace říční sítě a strukturních prvků (na příkladu povodí Vsetínské Bečvy)
    Vztah palynofacií a izotopu 13C v sedimentech křídy slezské jednotky : 25-22 Frýdek-Místek
    Vztah radonu v podloží a vzdálenosti od zlomových struktur v České republice
    Vztahy mezi pústevenskými pískovci a pískovci Malinovské skály (godulské souvrství s.s.) v Beskydech (25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 26-11 Jablunkov)
    The Western Carpathians in South Moravia - an outline of the geology
    Whole rock geochemistry and detrital mode analysis of sandstones from the eastern margin of the Bohemian Massif (Moravo-Silesian Zone, Czech Republic)
    Zarovnané povrchy Valašskobystřické vrchoviny a jejího severního předpolí
    Zdrojové oblasti a tektogeneze flyšového pásma Karpat
    Změny nanoflóry v oligocenních sedimentech ždánické jednotky ve vrtu Křepice-5 (flyšové pásmo Západních Karpat, Česká republika) : 34-21 Hustopeče
    Změny provenience drob drahanského kulmu: statistické posouzení (24-21 Jevíčko, 24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov aj.)
    Zpráva o geologickém mapování na listu Jevíčko (24-21 Jevíčko)
    Zpráva o geologickém mapování ždánické jednotky na listu 34-221 Kyjov v roce 1998 (34-22 Hodonín)
    Zříceninový (krajinový) "mramor" od Brumova